Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

REKLAM YÖNETİMİ. Kurumsal Yapı ve Aktörler Reklâmda denetim, kamu denetim organlarının (1. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile kurulan Sanayi ve.

Similar presentations


Presentation on theme: "REKLAM YÖNETİMİ. Kurumsal Yapı ve Aktörler Reklâmda denetim, kamu denetim organlarının (1. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile kurulan Sanayi ve."— Presentation transcript:

1 REKLAM YÖNETİMİ

2

3 Kurumsal Yapı ve Aktörler Reklâmda denetim, kamu denetim organlarının (1. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile kurulan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Reklâm Kurulu ve 2. RTÜK) yanı sıra, reklâm ajansları, reklâm verenler ve reklâm mecrası kuruluĢlarının 1994 yılında ortaklaĢa kurdukları Reklâm Özdenetim Kurulu (RÖK) tarafından sağlanmaktadır.

4 RÖK; reklamveren - reklam ajansı - mecra üçlüsünün temsilcilerinin katılımı ile reklamların yasal, ahlaki, doğru ve dürüst olmasının sağlanması yolunda proaktif ve sürekli çaba göstermeyi amaçlamaktadır. Bu çabalar sonuçta reklama olan güveni sağlayacak ve bundan yine reklamveren - reklam ajansı - mecra üçlüsü yarar görecektir.

5 RÖK‟ün yanı sıra reklam endüstrisinde 1972‟den bugüne kurulan ve aralarında Uluslar arası Reklamcılık Derneği (IAA) de bulunan 12 dernek ve 1 vakıf yer almaktadır.

6 TürüAdıKuruluş tarihi DernekAçıkhava Reklamcıları Derneği 2000 DernekBirleşmiş Markalar Derneği (BMD) 2001 DernekDoğrudan Pazarlamacılar Derneği (DPĠD) 2005 DernekUluslarararası Reklamcılık Derneği (IAA) 1988 Dernekİletişim Danışmanlığı şirketleri Derneği (İDA) 2004 DernekPazarlama ve Kamuoyu Araştırmacıları Derneği 1988 DernekReklamcılar Derneği (RD)1984 DernekTürkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) 1972 VakıfReklamcılık Vakfı (RV)1999

7 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yıllık Sanayi Hizmet İstatistikleri‟ne (YSHİ) göre; Türkiye’de reklam hizmetleri alanında 8.289 girişim yer almaktadır. Bu firmalar Türkiye bütünündeki firmaların oldukça küçük bir bölümünü oluşturmakla birlikte, 2003-2008 yılları arasında reklamcılık alanında firma sayısında gerçekleşen büyüme (%111,56) dikkat çekicidir.

8 Etkinlik Adıİlk gerçekleştiği yılKurum Kristal Elma1989Reklamcılar Derneği Effie Türkiye Ödülleri2003Reklamcılık ve reklamverenler derneği Kırmızı Ödülleri2005Reklamcılık Vakfı Felis Ödülleri2006Kapital Medya Hizmetleri Açıkhava Ödülleri2007Mediacat Capital medya hizmetleri

9 http://www.kristalelma.org.tr/ http://effieturkiye.org/2014/index.html http://www.felisodulleri.com/2013 http://www.acikhavada.com/2012/04/6- mediacat-out-of-home-odulleri-2012.html http://www.acikhavada.com/2012/04/6- mediacat-out-of-home-odulleri-2012.html http://www.mediacatonline.com/mediacat- acikhava-odulleri-sahiplerini-buldu/ http://www.mediacatonline.com/mediacat- acikhava-odulleri-sahiplerini-buldu/

10 Reklam ajansı, müşterisine dört tip hizmet verebilen bağımsız ve ticari bir işletmedir. Bu hizmetler; 1) Pazarlama konusunda tavsiye vermek, 2) İletişim konusunda tavsiye vermek, 3) Sinema-TV filmi, afiş, radyo gibi teknikleri kullanarak basın kanalıyla yayılmayı sağlamak, 4) Reklam mesajlarını yayınlayacak olan medya kuruluşlarıyla uygun fiyat için pazarlık etmek ve anlaşmak.

11 Reklam ajansı tanımında ele alınması gereken 4 unsur vardır: 1) Reklam ajansı bağımsızdır; hem müşterilerinden hem de kullandığı medya araçlarından bağımsız hareket edebilmelidir. 2) Reklam ajansı uzmanlardan oluşur; birçok meslek grubu yer alır; sanat yönetmenleri, medya, pazar, satış uzmanları vb.. 3) Reklam ajansı reklamın oluşumundan kontrolüne kadar her aşamasından sorumludur; mesajın yaratılması, medya seçimi, içeriğinin yönlendirilmesi, yayınlanması için medyada reklama ait boş yer alınması ve bunun kontrolü vb... 4)Reklam ajansı müşterisinin hesabına çalışır; kendi adını kullansa bile müşterisinin adına iş yapar.

12 AJANSLARIN ORGANİZASYONU MÜŞTERİ BİRİMİ Müşteri birimi müdürü, ajans ve müşterisi arasındaki ilişkilerden sorumludur ve iki dünya arasındaki kilit kişidir: Müşterinin iş dünyası ve reklam dünyası. Ayrıca ajans tarafından yürütülen temel reklam stratejisinin oluşumuna yardım etmekle, reklamın hedeflere uygunluğunu gözlemekle ve müşteriye önerilecek olan tüm medya planlarını, zamanlamaları, bütçeyi storyboard'ları, müşterinin onayına sunmakla yükümlüdür. Müşteri biriminin dört, bazen beş aşaması vardır.

13 MEDYA PLANLAMA VE SATIN ALMA Medya Planlamacısı (Media Planner): Planlama, hangi ortamın veya medyanın ne zaman, ne kadar zaman aralığı içinde ve ne kadar maliyetle kullanılacağını belirlemeyi içerir.

14 Medya Satın alıcı (Media Buyer): Medya satın alıcı hangi medyanın ne maliyetle kullanılabileceğini saptar. Satın alma, müşteri tarafından onaylanan plana uygun olarak medyayı kullanmaktır.

15 Medya Araştırması (Media Research): Birçok medya departmanı, medya bilgilerini değerlendirmeye tabi tuttuğu bir araştırma bölümüne sahiptir. Bu bölüm, medya araştırma müdürünün hazırladığı; izleyici veya dinleyici kompozisyonu, programların izlenme oranlarının saptanması, gelecekteki maliyetlerin tahmini araştırması gibi işler üzerinde yoğunlaşmıştır.

16 YARATIM BİRİMİ VE ÜRETİM

17 ARAŞTIRMA BİRİM Araştırma departmanı, reklam mesajının geliştirilmesine yardımcı olur. Birçok büyük ölçekli ajans, reklamın hedef kitleye daha uygun ve daha iyi odaklanmış olmasını sağlamak için reklam hazırlanmadan önce araştırma yaparak ajansın güvenilir ve kesin bilgilere ulaşmasını sağlar.

18 AJANS TÜRLERİ Reklam ajansları iki kritere göre sınıflandırılır: 1) Sundukları hizmetlerin bütünü, 2) İçinde bulundukları işin tipi

19 TAM HİZMET AJANSLARI: Tam hizmet ajansları reklam için gereken tüm hizmetleri müşterisine sağlar. Bu hizmetler şöyle özetlenebilir: Pazarlama ve medya planlamasını yaparak medya planı hazırlamak; Araştırma ve analiz yapmak;

20 TAM HİZMET AJANSLARI: Reklam kampanyalarını yerel, bölgesel ve ulusal boyutta hazırlamak ve yönetmek; Yaratıcı tasarımı oluşturmak, copywriting; Logo ve bütünleştirilmiş bir kimlik geliştirmek; Grafik dizaynı ve üretimini yapmak; Radyo ve televizyon için üretim yapmak; Doğrudan pazarlama programları oluşturmak; Medya yerleşimini düzenlemek; Halkla ilişkileri sağlamak ve özel olay planlamasını yapmak.

21 İSTEĞE UYGUN (À LA CARTE) AJANSLAR: Son yıllarda spesiyalizasyonun büyümesiyle ajans işletmeciliğinde de bazı bölünmeler meydana gelmiştir. Bunlar: Yaratıcı Butikler (Creative Boutiques): Bazı yetenekli sanat yönetmenleri desinatörler kendi yaratım hizmetlerini vermek amacıyla yaratıcı butikleri açarlar. Reklamcılar için veya reklam ajanslarıyla ortak çalışan yaratıcı butiklerin başlıca hedefleri ve misyonları taze, farklı, denenmemiş reklam mesajları üretmek ve yaratıcı kavramlar geliştirmektir.

22 Medya Satın Alma Hizmetleri (Media-Buying Services): Tecrübeli medya uzmanları da medyalarla anlaşarak radyo ve televizyonda zaman ayarlamak amacıyla işletmeler kurarlar. Verdikleri hizmetin bir parçası olarak medya satın almayla ilgili detaylı bir araştırma ve analizi müşterilerine sunarlar


Download ppt "REKLAM YÖNETİMİ. Kurumsal Yapı ve Aktörler Reklâmda denetim, kamu denetim organlarının (1. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile kurulan Sanayi ve."

Similar presentations


Ads by Google