Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

The 3B Project Benefits of Using Object-Based Building Models

Similar presentations


Presentation on theme: "The 3B Project Benefits of Using Object-Based Building Models"— Presentation transcript:

1 The 3B Project Benefits of Using Object-Based Building Models
Presentation of the Project BL 7 Aalborg University, 3. October 2007 Joint research project between Aalborg University – Associate prof. Kaj A. Jørgensen Aarhus School of Architecture – Associate prof. Jørn Skauge Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design

2 Based on data from the building project »Sorthojparken« in Aalborg Denmark
Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design

3 Utilisation of Building Models Analysis and Simulation
3D Model Visualizations Construction drawings Simulations Visualization Visualization and Virtual Reality Plan Section Static Analysis Quantity Calculations Cost estimation Model check Energy Consumption IFC model server Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design

4 Quantity take off and cost estimation Panorama Visualization
Tocoman, Byggeriets IT, ADT EPM Modelserver Norway Eurostep Modelserver Finland Sable Server Web Clients DDS Viewer VR Media Lab IFC Model Server IFC Test Quantity take off and cost estimation Panorama Visualization Visualization ADT, VIZ Render LightWorks, 3DS Solibri Modelcheck Energy consumption Virtual reality 2D drawings 3D Building Components Static analysis GDL Dalton Stair TurnTool IFC - Riuska Granlund Finland IFC – CBS Robot Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design

5 Visualisation Based on model data from the building project »Sorthojparken« in Aalborg Denmark ArchiCAD model is being tested in AC itself - landscape Visualisation : ArchiCAD Lightworks Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design

6 Visualisation Based on model data from the building project »Sorthojparken« in Aalborg Denmark Visualisation : ArchiCAD Lightworks ArchiCAD model is being tested in AC itself – Environment Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design

7 Visualisation Based on model data from the building project »Sorthojparken« in Aalborg Denmark ArchiCAD model is being tested in AC itself - Environment Visualisation : ArchiCAD Lightworks Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design

8 Visualisation Based on model data from the building project »Sorthojparken« in Aalborg Denmark Visualisation : ArchiCAD Lightworks Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design

9 Visualisation Based on model data from the building project »Sorthojparken« in Aalborg Denmark ArchiCAD model is being tested in AC itself – Building cut Visualisation : ArchiCAD Lightworks Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design

10 Visualisation Based on model data from the building project »Sorthojparken« in Aalborg Denmark ArchiCAD model is being tested in AC itself - Plan Visualisation : ArchiCAD Lightworks Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design

11 Visualisation and Virtual Reality
The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Visualisation and Virtual Reality Based on model data from the building project »Sorthojparken« in Aalborg Denmark Visualisation : Turntool Denmark Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design

12 Visualisation and Virtual Reality
The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Visualisation and Virtual Reality Based on model data from the building project »Sorthojparken« in Aalborg Denmark VR Media Lab at Aalborg University: Software: VR4MAX Panorama Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design

13 The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models
IFC Based Model Viewer Models exported from ATD and ArchiCad to IFC file (P21 format) Model is viewed in the DDS IFC Viewer: Model is viewed in Octaga Viewer Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design

14 The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models
Solibri Model Checker Model Checker Example 1: Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design

15 The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models
Solibri Model Checker Model Checker Example 2: Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design

16 2D construction drawings
Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design

17 2D construction drawings
Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design

18 Static analysis and calculation - balcony
Based on model data from the building project »Sorthojparken« in Aalborg Denmark Static Calculations are being tested in the ADT Model by CBS Robot Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design

19 Static analysis and calculation - balcony
Based on model data from the building project »Sorthojparken« in Aalborg Denmark Static Calculations are being tested in the ADT Model by CBS Robot Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design

20 Static analysis and calculation - balcony
Based on model data from the building project »Sorthojparken« in Aalborg Denmark Static Calculations are being tested in the ADT Model by CBS Robot Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design

21 Static analysis and calculation - balcony
Based on model data from the building project »Sorthojparken« in Aalborg Denmark Static Calculations are being tested in the ADT Model by CBS Robot Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design

22 Static analysis and calculation - balcony
Static Calculations are being tested in the ADT Model by CBS Robot Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design

23 Static analysis and calculation - balcony
Static Calculations are being tested in the ADT Model by CBS Robot Metoden 1 Alle simple bjælker (IPE 120) mellem hovedprofilerne fjernes for overskuelighedens skyld. 2. Kræfterne fra altanpladerne via IPE 120 profilerne påsættes hovedprofilerne som linielaste og enkeltlaste. Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design

24 Static analysis and calculation - balcony
Static Calculations are being tested in the ADT Model by CBS Robot Metoden I Finite Element metoden optræder et bjælkeelement som et endimensionalt element med en udstrækning i længdeaksen alene uden dimension i højde og bredde.. Programmet regner således på profilernes centerlinier. De enkelte elementer skal derfor være forbundet gennem de respektive centerlinier og også samles i endepunkterne. I en virkelig konstruktion vil centerlinierne ikke altid være placeret i samme niveau, ligesom elementernes endepunkter sjældent vil falde sammen. 3. Centerlinierne forbindes, samles i endepunkter samt placeres i samme niveau Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design

25 Static analysis and calculation - balcony
Static Calculations are being tested in the ADT Model by CBS Robot Nummerering af elementerne  I beregningsprogrammet vil alle elementer blive tildelt et nummer. De forskellige tværsnit kan endvidere vises med forskellige farver: En oversigt over elementerne kan også fås i tabelform. Konstruktionen er regnet for følgende laster: Egenlast plus nyttelast. Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design

26 Static analysis and calculation - balcony
Alle elementer tildeles et nummer vist grafisk eller i tabelform Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design

27 Static analysis and calculation - balcony
Static Calculations are being tested in the ADT Model by CBS Robot Metoden Konstruktionen kan nu overføres til Robot via CBS. I denne proces blotlægges en svaghed ved Robot/CBS. Hvis konstruktionen består af betonbjælker/søjler eller af træbjælker/søjler vil IFC filen overføre alle oplysninger fra ADT til Robot/CBS. I dette tilfælde, hvor elementerne består af stålprofiler, skal alle elementer redefineres. Dette vil sige, at oplysningen om at en bjælke er et HEA 240 profil, skal altså gives igen i Robot. Når dette er gjort, er konstruktionen klar til at blive behandlet i Robot. Robot kender profilerne på navnene og har indbygget tværsnitskonstanter m.m. for eksempelvist et HEA 240 Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design

28 Static analysis and calculation - balcony
Static Calculations are being tested in the ADT Model by CBS Robot Resultatet Når de enkelte elementer skal analyseres, får man det bedste overblik ved at betragte elementerne hver for sig. Resultater for bjælkerne 41 og 45. Disse er de bjælker der stikker ind under bygningen: Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design

29 Quantity calculation Quantity Calculations are being tested in the ADT within ADT itself + Excel Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design

30 Quantity calculation Quantity Calculations are being tested in the ADT within ADT itself + Excel Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design

31 Quantity calculation Quantity Calculations are being tested in the ADT within ADT itself + Excel Her er tabeldata fra ydervægge overført til Excel regneark. Regnearket er udarbejdet som tilbudsliste. I de grønne felter ses søjle for enhedspris og søjle for pris. Man indtaster i søjlen enhedspris denne pris hvorefter prisen indsættes automatisk for hver bygningsdel. Totalprisen anføres samtidig automatisk nederst. Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design

32 Quantity Take off and Cost Estimation
The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Quantity Take off and Cost Estimation Based on data from the building project »Sorthojparken« in Aalborg Denmark Quantity take off in ADT and ArchiCad Models are testet for quantity take off by and Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design

33 Comfort Simulation Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design

34 Energy Consumption Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design

35 IFC Based Model Servers
The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models IFC Based Model Servers Models exported from ATD2004 and AC 8.1 (IFC P21 format). Model is uploaded to EPM Model Server, Norway Model is viewed in SABLE Server web clients: and EuroStep Model Server, Finland Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design

36 IFC Based Model Servers
The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models IFC Based Model Servers Development Sable Server Client Application Select a building storey: Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design

37 IFC Based Model Servers
The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models IFC Based Model Servers Development Sable Server Client Application Select a section of the building and get the contents: Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design

38 The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models
The End Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design


Download ppt "The 3B Project Benefits of Using Object-Based Building Models"

Similar presentations


Ads by Google