Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of.

Similar presentations


Presentation on theme: "The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of."— Presentation transcript:

1 The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design The 3B Project Benefits of Using Object-Based Building Models Joint research project between Aalborg University – Associate prof. Kaj A. Jørgensen Aarhus School of Architecture – Associate prof. Jørn Skauge Presentation of the Project BL 7 Aalborg University, 3. October 2007

2 The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design Based on data from the building project » Sorthojparken« in Aalborg Denmark

3 The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design Utilisation of Building Models Analysis and Simulation 3D Model VisualizationsConstruction drawings Simulations Static Analysis Quantity Calculations Cost estimation Model check Energy Consumption IFC model server Visualization Visualization and Virtual Reality Plan Section

4 The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design Energy consumption Solibri Modelcheck Quantity take off and cost estimation Panorama Visualization Static analysis Visualization 3D Building Components Virtual reality EPM Modelserver Norway Eurostep Modelserver Finland Sable Server Web Clients IFC Model Server IFC Test DDS Viewer VR Media Lab TurnTool ADT, VIZ Render LightWorks, 3DS Tocoman, Byggeriets IT, ADT IFC - Riuska Granlund Finland GDL Dalton Stair IFC – CBS Robot 2D drawings

5 The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design Visualisation Based on model data from the building project » Sorthojparken« in Aalborg Denmark ArchiCAD model is being tested in AC itself - landscape Visualisation : ArchiCAD Lightworks

6 The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design Visualisation Based on model data from the building project » Sorthojparken« in Aalborg Denmark Visualisation : ArchiCAD Lightworks ArchiCAD model is being tested in AC itself – Environment

7 The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design Visualisation Based on model data from the building project » Sorthojparken« in Aalborg Denmark Visualisation : ArchiCAD Lightworks ArchiCAD model is being tested in AC itself - Environment

8 The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design Visualisation Based on model data from the building project » Sorthojparken« in Aalborg Denmark Visualisation : ArchiCAD Lightworks

9 The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design Visualisation Based on model data from the building project » Sorthojparken« in Aalborg Denmark Visualisation : ArchiCAD Lightworks ArchiCAD model is being tested in AC itself – Building cut

10 The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design Visualisation Based on model data from the building project » Sorthojparken« in Aalborg Denmark Visualisation : ArchiCAD Lightworks ArchiCAD model is being tested in AC itself - Plan

11 The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design Visualisation : Turntool Denmark The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Visualisation and Virtual Reality Based on model data from the building project » Sorthojparken« in Aalborg Denmark

12 The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design VR Media Lab at Aalborg University: The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Panorama Software: VR4MAX Visualisation and Virtual Reality Based on model data from the building project » Sorthojparken« in Aalborg Denmark

13 The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design Models exported from ATD and ArchiCad to IFC file (P21 format) The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Model is viewed in the DDS IFC Viewer: Model is viewed in Octaga Viewer IFC Based Model Viewer

14 The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design Model Checker The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Solibri Model Checker Example 1:

15 The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design Model Checker The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Solibri Model Checker Example 2:

16 The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design 2D construction drawings

17 The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design 2D construction drawings

18 The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design Static analysis and calculation - balcony Based on model data from the building project » Sorthojparken« in Aalborg Denmark Static Calculations are being tested in the ADT Model by CBS Robot

19 The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design Static analysis and calculation - balcony Based on model data from the building project » Sorthojparken« in Aalborg Denmark Static Calculations are being tested in the ADT Model by CBS Robot

20 The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design Static analysis and calculation - balcony Based on model data from the building project » Sorthojparken« in Aalborg Denmark Static Calculations are being tested in the ADT Model by CBS Robot

21 The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design Static analysis and calculation - balcony Based on model data from the building project » Sorthojparken« in Aalborg Denmark Static Calculations are being tested in the ADT Model by CBS Robot

22 The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design Static analysis and calculation - balcony Static Calculations are being tested in the ADT Model by CBS Robot

23 The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design Metoden 1 Alle simple bjælker (IPE 120) mellem hovedprofilerne fjernes for overskuelighedens skyld. 2. Kræfterne fra altanpladerne via IPE 120 profilerne påsættes hovedprofilerne som linielaste og enkeltlaste. Static analysis and calculation - balcony Static Calculations are being tested in the ADT Model by CBS Robot

24 The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design Metoden I Finite Element metoden optræder et bjælkeelement som et endimensionalt element med en udstrækning i længdeaksen alene uden dimension i højde og bredde.. Programmet regner således på profilernes centerlinier. De enkelte elementer skal derfor være forbundet gennem de respektive centerlinier og også samles i endepunkterne. I en virkelig konstruktion vil centerlinierne ikke altid være placeret i samme niveau, ligesom elementernes endepunkter sjældent vil falde sammen. 3. Centerlinierne forbindes, samles i endepunkter samt placeres i samme niveau Static analysis and calculation - balcony Static Calculations are being tested in the ADT Model by CBS Robot

25 The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design Nummerering af elementerne I beregningsprogrammet vil alle elementer blive tildelt et nummer. De forskellige tværsnit kan endvidere vises med forskellige farver: En oversigt over elementerne kan også fås i tabelform. Konstruktionen er regnet for følgende laster: Egenlast plus nyttelast. Static analysis and calculation - balcony Static Calculations are being tested in the ADT Model by CBS Robot

26 The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design Alle elementer tildeles et nummer vist grafisk eller i tabelform Static analysis and calculation - balcony

27 The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design Metoden Konstruktionen kan nu overføres til Robot via CBS. I denne proces blotlægges en svaghed ved Robot/CBS. Hvis konstruktionen består af betonbjælker/søjler eller af træbjælker/søjler vil IFC filen overføre alle oplysninger fra ADT til Robot/CBS. I dette tilfælde, hvor elementerne består af stålprofiler, skal alle elementer redefineres. Dette vil sige, at oplysningen om at en bjælke er et HEA 240 profil, skal altså gives igen i Robot. Når dette er gjort, er konstruktionen klar til at blive behandlet i Robot. Robot kender profilerne på navnene og har indbygget tværsnitskonstanter m.m. for eksempelvist et HEA 240 Static analysis and calculation - balcony Static Calculations are being tested in the ADT Model by CBS Robot

28 The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design Resultatet Når de enkelte elementer skal analyseres, får man det bedste overblik ved at betragte elementerne hver for sig. Resultater for bjælkerne 41 og 45. Disse er de bjælker der stikker ind under bygningen: Static analysis and calculation - balcony Static Calculations are being tested in the ADT Model by CBS Robot

29 The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design Quantity calculation Quantity Calculations are being tested in the ADT within ADT itself + Excel

30 The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design Quantity calculation Quantity Calculations are being tested in the ADT within ADT itself + Excel

31 The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design Her er tabeldata fra ydervægge overført til Excel regneark. Regnearket er udarbejdet som tilbudsliste. I de grønne felter ses søjle for enhedspris og søjle for pris. Man indtaster i søjlen enhedspris denne pris hvorefter prisen indsættes automatisk for hver bygningsdel. Totalprisen anføres samtidig automatisk nederst. Quantity calculation Quantity Calculations are being tested in the ADT within ADT itself + Excel

32 The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design Quantity take off in ADT and ArchiCad Models are testet for quantity take off by and The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Based on data from the building project » Sorthojparken« in Aalborg Denmark Quantity Take off and Cost Estimation

33 The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design Comfort Simulation

34 The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design Energy Consumption

35 The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design Models exported from ATD2004 and AC 8.1 (IFC P21 format). The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Model is viewed in SABLE Server web clients: IFC Based Model Servers Model is uploaded to EPM Model Server, Norway and EuroStep Model Server, Finland

36 The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models IFC Based Model Servers Development Sable Server Client Application Select a building storey:

37 The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models IFC Based Model Servers Development Sable Server Client Application Select a section of the building and get the contents:

38 The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of Architecture Aarhus, Department of Architectural Design The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models The End


Download ppt "The 3B Project - Benefits of Using Object-Based Building Models Kaj Jørgensen, Aalborg University, Department of Production and Jørn Skauge, School of."

Similar presentations


Ads by Google