Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Io vivo in Italia!. Italia: Kart over Italia:

Similar presentations


Presentation on theme: "Io vivo in Italia!. Italia: Kart over Italia:"— Presentation transcript:

1 Io vivo in Italia!

2 Italia:

3

4 Kart over Italia:

5 Roma: Alle veier fører til Rom. http://www.youtube.com/watch?v=oK6wI5GrskY&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=oK6wI5GrskY&feature=related

6 Roma:  4 010 000 innbyggere  Roma kalles «den evige stad», på latin urbs aeterna  753 f.Kr. - Roms grunnleggelse (etter tradisjonen).

7 Milano: http://www.youtube.com/watch?v=Nrn9dVxUcA4 http://www.youtube.com/watch?v=Nrn9dVxUcA4  3 890 000 innbyggere

8 Hjort(cervo): http://www.youtube.com/watch?v=AQae6SIDZgI http://www.youtube.com/watch?v=AQae6SIDZgI

9 Bjørn(orso) http://www.youtube.com/watch?v=mHJIYbw2vtM&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=mHJIYbw2vtM&feature=related

10 Gardasjøen(Lago de Garda):

11 Etna (Mongibello): http://www.youtube.com/watch?v=hUOTh8Uo_vg&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=hUOTh8Uo_vg&feature=related


Download ppt "Io vivo in Italia!. Italia: Kart over Italia:"

Similar presentations


Ads by Google