Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Io vivo in Italia!. Italia: Kart over Italia:

Similar presentations


Presentation on theme: "Io vivo in Italia!. Italia: Kart over Italia:"— Presentation transcript:

1 Io vivo in Italia!

2 Italia:

3

4 Kart over Italia:

5 Roma: Alle veier fører til Rom.

6 Roma:  innbyggere  Roma kalles «den evige stad», på latin urbs aeterna  753 f.Kr. - Roms grunnleggelse (etter tradisjonen).

7 Milano:  innbyggere

8 Hjort(cervo):

9 Bjørn(orso)

10 Gardasjøen(Lago de Garda):

11 Etna (Mongibello):


Download ppt "Io vivo in Italia!. Italia: Kart over Italia:"

Similar presentations


Ads by Google