Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

BRATISLAVSKÝ LESOPARK ŽELEZNÁ STUDNIČKA Pozývam Vás na spomienkovú návštevu po miestach našich prvých vojenských pochodov a prechádzok s.......

Similar presentations


Presentation on theme: "BRATISLAVSKÝ LESOPARK ŽELEZNÁ STUDNIČKA Pozývam Vás na spomienkovú návštevu po miestach našich prvých vojenských pochodov a prechádzok s......."— Presentation transcript:

1

2 BRATISLAVSKÝ LESOPARK ŽELEZNÁ STUDNIČKA

3 Pozývam Vás na spomienkovú návštevu po miestach našich prvých vojenských pochodov a prechádzok s.......

4 Zo starého archívu

5

6

7 Vojenská nemocnica

8

9 Červený most

10 Partizánska lúka

11

12

13

14

15 Potok Vydrica

16

17

18 1. rybník

19

20

21

22

23

24

25 2. rybník

26

27

28

29 Klepáč

30

31

32 Bývalé kasárne

33

34

35

36

37 Železná studnička

38

39

40

41

42

43

44

45 3. rybník

46

47

48

49

50

51

52

53

54 4. rybník

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64 Lanovka na Kamzík

65

66

67

68

69 Starý kameňolom

70

71

72

73

74 Bývala Čatlošova vila

75

76

77 Smer Krasňany a Rača

78 A to je možno výsledok tých pochodov KONIEC J.DZ.


Download ppt "BRATISLAVSKÝ LESOPARK ŽELEZNÁ STUDNIČKA Pozývam Vás na spomienkovú návštevu po miestach našich prvých vojenských pochodov a prechádzok s......."

Similar presentations


Ads by Google