Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Dengan siapa kamu duduk... Sekadar renungan... Barangsiapa yang duduk dengan lapan macam manusia akan ditambah Allah baginya lapan corak hidup:

Similar presentations


Presentation on theme: "Dengan siapa kamu duduk... Sekadar renungan... Barangsiapa yang duduk dengan lapan macam manusia akan ditambah Allah baginya lapan corak hidup:"— Presentation transcript:

1 Dengan siapa kamu duduk... Sekadar renungan... Barangsiapa yang duduk dengan lapan macam manusia akan ditambah Allah baginya lapan corak hidup:

2 1.Barangsiapa suka duduk berserta orang kaya, Akan ditambah Allah Akan ditambah Allah kecintaannya kepada dunia dan keinginan kepadanya. kecintaannya kepada dunia dan keinginan kepadanya. 1.Barangsiapa suka duduk berserta orang kaya, Akan ditambah Allah Akan ditambah Allah kecintaannya kepada dunia dan keinginan kepadanya. kecintaannya kepada dunia dan keinginan kepadanya. Dengan siapa kamu duduk...

3 2. Barangsiapa suka duduk berserta orang miskin, Akan dijadikan Allah baginya kesukaan bersyukur dan redha menerima pembahagian yang ditentukan Allah.

4 Dengan siapa kamu duduk... 3. Barangsiapa suka duduk dengan Sultan (Pemerintah Negara),akan ditambah Allah kasarnya dan sombongnya.

5 Dengan siapa kamu duduk... 4. Barangsiapa suka duduk dengan perempuan, (bukan muhrim) akan ditambah Allah bodohnya dan syahwatnya.

6 Dengan siapa kamu duduk... 5. Barangsiapa suka duduk bersama kanak- kanak, akan ditambah kesukaannya bermain-main dan bersenda gurau.

7 Dengan siapa kamu duduk... 6. Barangsiapa suka duduk dengan orang fasiq, akan bertambahlah beraninya berbuat dosa dan menunda- nunda taubat.

8 Dengan siapa kamu duduk... 7. Barangsiapa suka duduk dengan orang-orang soleh, akan bertambahlah keinginannya untuk taat.

9 Dengan siapa kamu duduk... 8. Barangsiapa suka duduk dengan para ulama' maka bertambahlah ilmunya dan waraknya fikirkanlah... wallahu a'lam... fikirkanlah... wallahu a'lam... 8. Barangsiapa suka duduk dengan para ulama' maka bertambahlah ilmunya dan waraknya fikirkanlah... wallahu a'lam... fikirkanlah... wallahu a'lam...


Download ppt "Dengan siapa kamu duduk... Sekadar renungan... Barangsiapa yang duduk dengan lapan macam manusia akan ditambah Allah baginya lapan corak hidup:"

Similar presentations


Ads by Google