Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK)

Similar presentations


Presentation on theme: "PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK)"— Presentation transcript:

1 PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK)
LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JAN 2012

2 Asas Pertimbangan Pembentukan PAJSK
Boleh diuji Mengalakkan penyertaan murid Julat penskoran yang lebih luwes Selaras dengan elemen yang dicadangkan Bah. Sukan dan Bah.Kokurikulum Mudah untuk direkod Mudah difahami Mudah ditaksir Elemen dalam Sukan, Kokurikulum dan Ekstra kurikulum sama Memberi faedah dan imbuhan kepada penglibatan pelajar dalam aktiviti luar waktu persekolahan (Ekstra Kurikulum)

3 Format PAJSK Terbahagi kepada lima komponen:- SEGAK (Aktiviti Jasmani)
- BMI (Rekod Kesihatan) Sukan Kokurikulum - Ekstra Kurikulum

4 Komponen Yang Ditaksir Dalam PAJSK
Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum (PAJSK) SEGAK SUKAN KOKURIKULUM Ekstra Kurikulum BMI Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Kelab, Persatuan, Unit Beruniform di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) Mengukur tahap kecergasan Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Sukan dan Permainan di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa Body Mass Index (BMI) Merekodkan tentang ketinggian dan berat badan bagi menentukan tahap jisim badan. Penyertaan dan penglibatan secara sukarela di sekolah /di luar sekolah/ Luar Negara/ Dalam Negara 4

5 SEGAK merujuk kepada Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan manakala BMI merujuk kepada Body Mass Index (Indeks Jisim Badan) Format Pentaksiran SEGAK dan BMI sama seperti yang telah dilaksanakan di sekolah berdasarkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4/2008 bertarikh 9 Julai 2008 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia Ujian SEGAK hendaklah dilaksanakan dua kali setahun iaitu pada bulan Mac dan Ogos bagi murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5

6 Terdapat 4 jenis ujian SEGAK iaitu :
Ujian Naik Turun Bangku Selama 3 Minit Ujian Tekan Tubi Ujian Ringkuk Tubi Separa Ujian Jangkauan Melunjur

7 Skor SEGAK berdasarkan kepada National Physical Fitness Standard For Malaysian School Childrens
Skor BMI berdasarkan kepada National Centre For Chronic Disease Prevention And Health Promotion 2000 Pengumpulan data SEGAK dan BMI disimpan dalam aplikasi PAJSK yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan

8 Peraturan Mengisi Borang Rekod SEGAK dan BMI
Setiap butiran tentang penskoran murid bagi aktiviti SEGAK dan BMI hendaklah diisi oleh Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani mengikut kelas yang diajar menggunakan BORANG REKOD SEGAK DAN BMI (LAMPIRAN A) Setelah borang rekod diisi dengan lengkap hendaklah ditandatangani oleh murid dan disahkan oleh Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani mengikut kelas yang diajar untuk key-in oleh guru kelas dalam aplikasi PAJSK yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk tujuan penskoran, perekodan dan pelaporan Hanya guru kelas yang akan mencetak pelaporan pelajar daripada aplikasi untuk diserahkan kepada guru mata pelajaran Pendidikan Kesihatan untuk tindakan susulan dan juga penjaga (jika perlu)

9 SUKAN DAN KOKURIKULUM

10 Dasar 1M1S mewajibkan aktiviti sukan dilaksanakan untuk Tahun 4 hingga Tahun 6 di sekolah rendah dan Tingkatan Peralihan hingga Tingkatan 6 di sekolah menengah Murid Pra-Sekolah hingga Tahun 3 digalakkan dan tidak diwajibkan menyertai program ini berdasarkan kemampuan sekolah mereka Dasar 1M1S merupakan nilai tambah terhadap perlaksanaan PAJSK

11 Kaedah Pemberian Nilai Skor
Sukan dan Kokurikulum Hanya markah yang tertinggi sahaja dari setiap aktiviti sukan dan kokurikulum diambil kira untuk tujuan pentaksiran. Walau bagaimana pun semua aktiviti yang disertai murid akan direkodkan bagi: Menggalakkan insentif kepada semua murid mendapat imbuhan yang setimpal dengan penglibatan dalam aktiviti berkenaan. Mendorong semua murid terlibat dalam aktiviti bagi mendapat tahap pencapaian yang tertinggi dalam aktiviti yang dirancang pihak sekolah dan pertubuhan yang berkaitan.

12 ASPEK DAN ELEMEN YANG DINILAI DALAM AKTIVITI SUKAN DAN KOKURIKULUM
 i. Penglibatan (Involvement) jawatan peringkat komitmen khidmat sumbangan  ii. Penyertaan (Participation) kehadiran iii. Prestasi (Performance) tahap pencapaian

13 Apa Yang Akan Ditaksir ? Kehadiran dalam latihan, pada hari acara atau aktiviti Jawatan dipegang seperti ahli jawatankuasa di peringkat sekolah, daerah atau negeri Penglibatan dalam peringkat antarabangsa, kebangsaan, negeri, daerah dan sekolah Mewakili pasukan, rumah sukan, sekolah, daerah, negeri atau negara Nilai-nilai murni yang ditunjukan sebelum, semasa dan selepas acara atau aktiviti Pencapaian dalam sukan, permainan, dan pertandingan Sumbangan murid daripada aspek teknikal, pengurusan, dan sokongan

14 Nilai Skor Bagi Elemen Berdasarkan Aspek
Sukan dan Kokurikulum ASPEK (110 Markah) Penglibatan (50 markah) Penyertaan (40 markah) Pretasi (20 markah) Jawatan Peringkat Komitmen Khidmat Sumbangan Kehadiran Pencapaian 10 20 40

15 Carta Elemen Berdasarkan Aspek
Sukan dan Kokurikulum Penglibatan (50) Penyertaan (40) Prestasi (20) Jawatan (10) Peringkat (20) Komitmen (10) Sumbangan (10) Kehadiran (40) Pencapaian (20) J/kuasa Tahap Pewakilan Nilai Murni Khidmat Sumbangan Bil. Hadir Tahap Kejayaan Contoh Cara Mengira Skor (jaw) + 9 (prkt) + 10 (Kom) + 6 (Sumb) + 40 (Kehdrn) + 12 (Pencp) = 87 2. Tukar ke % 87/110 x 100 = 79% 3. 5% untuk pertimbangan ke IPTA 79 % x 5/100 = 3.95%

16 Nilai Skor Bagi Aspek Penglibatan Dalam Elemen Jawatan
Markah Pengerusi Presiden Ketua Pasukan Ketua Rumah 10 Naib Pengerusi Timbalan Presiden Penolong Ketua Pasukan Penolong Ketua Rumah Setiausaha Bendahari 8 Penolong Setiausaha Penolong Bendahari AJK 6 Ahli Aktif 4 Ahli 2 Jawatan lain yang setara dengan jawatan di atas peruntukan markahnya adalah sama

17 Tafsiran Penglibatan Dalam Elemen Peringkat
Murid yang didaftarkan sebagai atlet atau peserta perkhemahan / kejohanan / pertandingan / karnival/kursus/program Penglibatan 2 Penglibatan murid yang melibatkan aktiviti seperti persembahan selingan yang memerlukan latihan pusat dan murid yang bertugas sebagai jawatankuasa yang perlu berkhidmat dalam tempoh yang lama disepanjang aktiviti/ perkhemahan / kejohanan / pertandingan / karnival/kursus/program Penglibatan 3 Penglibatan murid yang bersifat meramaikan majlis seperti sebagai penyokong, kumpulan sorak perkhemahan / kejohanan / pertandingan / karnival/kursus/program atau peserta majlis ceramah

18 Nilai Skor Bagi Aspek Penglibatan Dalam Elemen Peringkat
Pasukan Badan Beruniform Peringkat Penglibatan 1 Penglibatan 2 Penglibatan 3 Sekolah 8 6 3 Daerah/Zon 11 4 Negeri 14 10 Kebangsaan 17 12 Antarabangsa 20 15

19 Sukan dan Permainan / Kelab dan Persatuan
Nilai Skor Bagi Aspek Penglibatan Dalam Elemen Peringkat Sukan dan Permainan / Kelab dan Persatuan Peringkat Penglibatan 1 Penglibatan 2 Penglibatan 3 Sekolah 8 6 3 Daerah/Zon 11 7 4 Negeri 14 5 Kebangsaan 17 9 Antarabangsa 20 10

20 Nilai Skor Bagi Aspek Penglibatan Dalam Elemen Komitmen
Markah Menunjukkan Kepimpinan 3 Menguruskan Aktiviti Membantu Guru / Rakan 2 Menyediakan Peralatan Mengemas Peralatan Membersih Kawasan Menepati Waktu Menunjukkan Minat Menunjukkan Kesungguhan Mengikut Arahan Mencuba Memberi Kerjasama Mana-mana nilai murni yang boleh diperhatikan Mana-mana empat elemen dalam jadual komitmen di atas tetapi tidak melebihi 10%. Elemen nilai yang tidak tersenarai dalam jadual di atas boleh juga di pertimbangkan tetapi tidak melebihi 2%.

21 Nilai Skor Bagi Aspek Penglibatan Dalam Elemen Khidmat Sumbangan
Perkara Markah Teknikal Melibatkan perkara kursus – referi/pengadil, jurulatih pasukan, konduktor pancaragam, jurulatih kadet, dll yang berkaitan dengan aspek teknikal. 10 Pengurusan Segala jenis bantuan dari segi mengurus dan mentadbir kelab sukan, urusetia, mengendalikan aktiviti sukan dan kokurikulum sekolah, mengurus pasukan dan menyediakan laporan 6 Sokongan Membantu dari segi menjayakan aktiviti kelab sukan dan aktiviti sukan sekolah seperti mengambil bahagian dalam perbarisan atau persembahan, kumpulan sorak/penyokong, menghias khemah rumah sukan dan yang berkaitan. 3

22 Nilai Skor Bagi Aspek Penyertaan Dalam Elemen Kehadiran
Julat Peratus Kehadiran bagi Sukan dan Kokurikulum Markah Penuh 100 40 90 – 99 36 80 – 89 32 70 – 79 28 60 – 69 24 50 – 59 22 40 – 49 18 30 – 39 16 20 – 29 12 10 – 19 8 1 – 9 4

23 Kaedah Pengiraan Kehadiran Bagi
Sukan dan Kokurikulum Contoh: Aktiviti Pasukan Badan Beruniform mengadakan 20 kali perjumpaan setahun Pengiraan skor kehadiran untuk pasukan/badan beruniform: Jika jumlah kehadiran pelajar = 14 (a) Jumlah perjumpaan setahun = 20 (b) Ketidakhadiran yang diluluskan = 2 (c) Skor Kehadiran x 100 = 77.8% a (14) b (20) – c (2)

24 Kaedah Pengiraan Kehadiran Bagi
Sukan dan Kokurikulum Sekiranya murid tersebut tidak hadir tanpa sebab, jumlah kehadiran adalah kekal sebanyak 20 kali; Skor Kehadiran x 100 = 70% Skor kehadiran bagi murid yang tidak hadir tanpa sebab adalah 28% berdasarkan pada jadual di atas. Rujuk Lampiran B. Kehadiran dalam latihan yang dibiayai sendiri boleh diambil kira sebagai kehadiran sebenar sekiranya mempunyai dokumen sokongan atau rekod yang sah dan boleh dipercayai a (14) b (20)

25 Nilai Skor Sukan dan Kokurikulum Bagi Aspek Prestasi Untuk Elemen Tahap Pencapaian
Aspek prestasi bagi elemen tahap pencapaian menyumbangkan kepada 20% markah untuk aktiviti sukan dan kokurikulum Berikut adalah jadual kaedah pemberian nilai skor Sukan dan Korikulum ;

26 PERINGKAT PERTANDINGAN
Nilai Skor Sukan dan Kokurikulum Bagi Aspek Prestasi Untuk Elemen Tahap Pencapaian PERINGKAT PERTANDINGAN MARKAH JOHAN NAIB JOHAN KETIGA KEEMPAT KELIMA PENYERTAAN Sekolah 08 07 06 05 04 TIADA Daerah/Zon 11 10 9 Negeri 14 13 12 4 Kebangsaan 17 16 15 8 Antarabangsa 20 19 18

27 Ekstra kurikulum

28 Definisi Ekstra kurikulum
Ekstra kurikulum merupakan satu kegiatan sukarela yang bermanfaat pada atau di luar waktu persekolahan, ke arah pembentukan peribadi yang terpuji. (Lembaga Peperiksaan, 2010)

29 Pentaksiran Ekstra kurikulum merupakan satu langkah bagi menghargai sumbangan murid kepada sekolah, guru dan masyarakat dalam membentuk jati diri dan sahsiah yang menjurus kepada pembentukkan jasmani, emosi, rohani dan sosial Kegiatan Ekstra kurikulum boleh diambil kira untuk aktiviti-aktiviti di peringkat sekolah yang tidak disenaraikan dalam kegiatan Sukan dan Kokurikulum. Misalnya Pengawas, Pustakawan, Koperasi sekolah, program NILAM, AADK dsb.

30 Hanya markah tertinggi sahaja diambil kira walaupun murid tersebut terlibat dalam banyak aktiviti Ekstra kurikulum Ekstra kurikulum mendorong murid terlibat dalam aktiviti secara sukarela bagi mendapat tahap pencapaian yang tertinggi dalam aktiviti yang dirancang pihak sekolah, masyarakat dan pertubuhan yang berkaitan.

31 Penyertaan dalam aktiviti di luar kendalian sekolah hendaklah mendapat kebenaran daripada ibubapa atau penjaga. Pengesahan penglibatan dalam aktiviti luar kendalian sekolah hendaklah dalam bentuk sijil penyertaan, anugerah atau penyataan daripada pihak penganjur dan ditandatangani serta cap institusi/ badan berkanun/ penganjur

32 Aktiviti kebajikan di rumah ibadat boleh membawa maksud menjadi ahli kariah surau, ahli rumah ibadat kaum masing-masing atau penglibatan dalam sebarang aktiviti kebajikan di rumah ibadat Persembahan tradisional sesuatu kaum misalnya kompang, tarian naga, tarian bagra atau nyanyian untuk acara-acara bersifat amal kebajikan dan lain-lain

33 Format Ekstra Kurikulum
Format pelaporan Ekstra Kurikulum terbahagi kepada empat aspek. Perkhidmatan Anugerah daripada badan-badan lain Khidmat masyarakat Program NILAM

34 Pemberatan wajaran aktiviti Ekstra Kurikulum adalah berdasarkan empat aspek berikut;
Perkhidmatan (10) Anugerah daripada badan-badan lain (10) Khidmat masyarakat (10) Program NILAM (10)

35 Carta Elemen Berdasarkan Aspek Rujuk Dokumen Anugerah
Ekstra Kurikulum Khidmat Masyarakat (10) Perkhidmatan (10) Anugerah (10) NILAM (10) Jawatan Rujuk Dokumen Anugerah Komitmen Rujuk Dokumen NILAM Markah Ekstra Kurikulum akan diambil kira dari markah yang tertinggi dari mana-mana elemen.

36 Nilai Skor Aspek Perkhidmatan Bagi Elemen Jawatan
Bil Jawatan Markah Bonus 1. Ketua Murid Sekolah 10 2. Timbalan/Penolong Ketua Murid 8 3. Pengurusan Utama yang ditubuhkan untuk membantu sekolah Pegawas/ Ketua Asrama / Ketua PRS / Pengerusi Badan-Badan Perkhidmatan Sekolah 7 4. Penolong Ketua Asrama / Pegawas Pusat Sumber/ Ahli Lembaga Pengarah Koperasi Sekolah 6 5. AJK Utama Badan-badan Perkhidmatan atau Pengurusan / Bendahari / Setiausaha / Ketua Biro - Asrama / PRS / Penerima sijil dan lencana SLAD / PROSTAR / Pegawas Koperasi 5 6. Ahli-ahli J/Kuasa Perkhidmatan dan Sokongan - AJK Kecil Biro / Ketua Bilik / Ketua Dorm / Ketua Kelas / Ketua Tingkatan / Penerima sijil SLAD / PROSTAR 3 7. Penolong Ketua Kelas / Penolong Ketua Bilik 2

37 Nilai Skor Elemen Anugerah Khas Anugerah/Penghargaan
Bil Anugerah/Penghargaan Markah Bonus 1 Anugerah Remaja Perdana (ARP) –Kementerian Belia dan Sukan Emas 10 Perak 7 Gangsa 5 2 Pingat Hang Tuah Kebangsaan / Tunas Jaya Kebangsaan 3 Anugerah Pengakap Raja / Pandu Puteri Raja 4 Anugerah Khas Sukan 4.1. Olahragawan/Olahragawati Kebangsaan 4.2 Olahragawan/Olahragawati Negeri 4.3. Olahragawan/Olahragawati Daerah Lain-lain anugerah/penghargaan khas yang setara 5.1 Peringkat Kebangsaan 5.2 Peringkat Negeri 5.3 Peringkat Zon/Daerah/Bahagian 5.4 Peringkat Sekolah 6 Penyertaan aktiviti kokurikulum di luar negara/dalam negara atas pembiayaan sendiri (tanpa pengiktirafan /kebenaran KPM/JPN) 2 (5)

38 Nilai Skor Aspek Penglibatan Bagi Program NILAM
MARKAH NILAM EMAS PERAK GANGSA Sekolah 7 6 5 4 Zon/Daerah/Bahagian 8 Negeri 9 Kebangsaan 10

39 Nilai Skor Aspek Penglibatan Bagi Elemen Khidmat Masyarakat
Sumbangan Perkara Pilih AKTIVITI KEMASYARAKATAN Klik sini AKTIVITI PERSEMBAHAN KEBUDAYAAN AKTIVITI PASUKAN SUKARELA AKTIVITI PERSATUAN AKTIVITI RUMAH KEBAJIKAN/IBADAT AKTIVITI PERTUBUHAN SUKARELA AKTIVITI KELAB RIADAH/HOBI Pengesahan penglibatan dalam aktiviti luar kendalian sekolah hendaklah dalam bentuk sijil penyertaan, anugerah atau penyataan daripada pihak penganjur.

40 Bilangan Penyertaan Ekstra Kurikulum
Skala Skor Mengikut Bilangan Penyertaan Bilangan Penyertaan Ekstra Kurikulum Skor Yang Ditetapkan 9 hingga 10 10 6 hingga 8 07 1 hingga 5 05 Bilangan penyertaan ini berdasarkan pada satu jenis aktiviti yang murid sertai untuk beberapa acara, misalnya kompang dipersembahkan dalam satu majlis sekali sahaja untuk tahun tersebut dan layak memperoleh skor 05.

41 APLIKASI PAJSK

42 Murid bawa borang kehadiran aktiviti
CARTA ALIR PENGISIAN BORANG KEHADIRAN DAN PEREKODAN DALAM APLIKASI PAJSK Murid bawa borang kehadiran aktiviti Guru Penasihat tandatangan pengesahan kehadiran Ketua Guru Penasihat mengumpul borang di akhir program aktiviti - menyerahkan kepada Guru Kelas Guru Kelas key-in dalam Aplikasi PAJSK

43 Peraturan Mengisi Borang Rumusan Aktiviti Sukan dan Kokurikulum
BORANG REKOD AKTIVITI SUKAN/ KOKURIKULUM (LAMPIRAN C) menggunakan format borang yang sama Satu borang hanya untuk satu aktiviti sahaja Setiap butiran tentang keterlibatan murid dalam aktiviti sukan / kokurikulum hendaklah diisi oleh Ketua Guru Penasihat Sukan/Kokurikulum di akhir program aktiviti/perjumpaan dalam Borang Rumusan Aktiviti Sukan dan Kokurikulum (Lampiran B) Setelah borang rumusan diisi dengan lengkap hendaklah ditandatangani oleh murid dan disahkan oleh Ketua Guru Penasihat Sukan/ Kokurikulum dan menyerahkan kepada Guru Kelas Borang rumusan tersebut yang telah dilengkapkan hendaklah dikey-in oleh Guru Kelas dalam aplikasi PAJSK yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk tujuan penskoran, perekodan dan pelaporan

44 Ketua Guru Penasihat melengkapkan Borang
CARTA ALIR PERATURAN MENGISI BORANG REKOD AKTIVITI SUKAN Ketua Guru Penasihat melengkapkan Borang (LAMPIRAN C) Ketua Guru Penasihat menyerahkan Borang (LAMPIRAN C) kepada Guru Kelas Guru Kelas terima borang untuk key-in dalam Aplikasi PAJSK Guru Kelas menyediakan pelaporan jika perlu

45 Guru Kelas key-in dalam Aplikasi PAJSK
CARTA ALIR PERATURAN MENGISI BORANG REKOD AKTIVITI KOKURIKULUM Ketua Guru Penasihat melengkapkan Borang dan menyerahkan kepada Guru Kelas (LAMPIRAN C) Guru Kelas key-in dalam Aplikasi PAJSK Guru Kelas menyediakan pelaporan jika perlu

46 Peraturan Mengisi Borang Rumusan Aktiviti Ekstra Kurikulum
Ketua Guru Penasihat hendaklah mengira penyertaan berdasarkan kepada BORANG REKOD KEHADIRAN (LAMPIRAN B) dan merekodkan ke dalam BORANG RUMUSAN AKTIVITI EKSTRA KURIKULUM (LAMPIRAN D Satu borang hanya untuk satu aktiviti sahaja Setelah borang rumusan diisi dengan lengkap hendaklah ditandatangani oleh murid dan disahkan oleh Ketua Guru Penasihat dan Penganjur / pihak yang berkenaan Borang rumusan tersebut yang telah dilengkapkan hendaklah diserahkan kepada guru kelas untuk tujuan key-in dalam aplikasi PAJSK yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk tujuan penskoran.

47 Ketua Guru Penasihat melengkapkan Borang
CARTA ALIR PERATURAN MENGISI BORANG RUMUSAN AKTIVITI EKSTRA KURIKULUM Ketua Guru Penasihat melengkapkan Borang (LAMPIRAN D) Ketua Guru Penasihat menyerahkan Borang (LAMPIRAN D) Kepada Guru Kelas Guru Kelas terima borang (LAMPIRAN D) untuk key-in dalam Aplikasi PAJSK Guru Kelas mencetak pelaporan jika perlu

48 SEKIAN TERIMA KASIH


Download ppt "PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK)"

Similar presentations


Ads by Google