Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Langkah 1 : login www.facebook.comwww.facebook.com.

Similar presentations


Presentation on theme: "Langkah 1 : login www.facebook.comwww.facebook.com."— Presentation transcript:

1 Langkah 1 : login www.facebook.comwww.facebook.com

2 Langkah 2 : Ikuti langkah 1 sehingga langkah 4 (selesai) - Penuhi semua detail dari langkah 1 - 4

3 Langkah 3: login www.facebook.com - Ini yang telah daftar facebookwww.facebook.com Login sini

4 Langkah 4 : Pengiklanan di facebook Lihat di bahagian bawah sekali Pengiklanan / Advertising Clik bahagian ini. c5tvxiTK6F

5 Untuk Membuat iklan baru – clik new ads. Untuk manage iklan yang telah siap – manage existing ads. Clik sini bagi create new ads Clik sini untuk manage ads yang sedia ada

6 Step 1. Contoh iklan dan clik continue.

7 Step 2: Targeting PE – anda boleh masukkan negara – malaysia/indonesia, Had umur – lebih dari berapa tahun, jantina dll. Lepas tu continue. – Biar estimate customer lebih dari 1,000,000 orang. Anggaran Pengguna facebook yang boleh Melihat Iklan anda di negara tersebut.

8 Step 3: Harga – kalau boleh ikut suggession facebook.

9 Step 4 : Masukkan nombor debitkad/credit kad anda. Dan selesai.

10 Step 5 : Bila iklan lulus. – selalunya kurang 24 Jam.


Download ppt "Langkah 1 : login www.facebook.comwww.facebook.com."

Similar presentations


Ads by Google