Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

VKMC1031 PEMBANGUNAN KELUARGA III KUMPULAN D. E M S O I A N K A.

Similar presentations


Presentation on theme: "VKMC1031 PEMBANGUNAN KELUARGA III KUMPULAN D. E M S O I A N K A."— Presentation transcript:

1 VKMC1031 PEMBANGUNAN KELUARGA III KUMPULAN D

2 E M S O I A N K A

3 I VD E O

4 OBJEKTIF PARA PESERTA AKAN DAPAT MENGENALPASTI TANDA-TANDA PELBAGAI EMOSI YANG DIALAMI OLEH KANAK- KANAK DAN CARA MENGATASINYA

5 maksud perasaan jiwa yang kuat. adaptasi evolusi, kerana meningkatkan kemampuan organisma untuk mengalami dan mengevaluasi lingkungannya kemudian menambah kemungkinan hidup dan bereproduksi, dengan mempersiapkan rencana sederhana untuk berbagai tingkah yang diperlukan suatu reaksi tubuh menghadapi situasi tertentu hasil reaksi kognitif terhadap situasi spesifik

6 Kegembiraan adalah emosi yang menyenangkan. Anak merasa gembira mengekspresikannya dengan tertawa riang, bertepuk tangan atau berlompat-lompat. RASA GEMBIRA RASA CEMBURU RASA TAKUT RASA MARAH Rasa cemburu adalah reaksi yang normal terhadap kehilangan rasa kasih sayang dari orang-orang di sekeliling anak tersebut. Pola rasa cemburu di kombinasikan dengan rasa takut dan amarah. Rangsangan takut anak kecil biasanya berupa suara keras, binatang,tempat gelap, rasa sakit dan sebagainya. Rasa marah sering diekspresikan oleh anak- anak daripada rasa takut. Alasannya karena anak-anak mengetahui bahawa kemarahan adalah cara untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Contoh Emosi Anak

7 CARA GAYA IBU BAPA MENDIDIK EMOSI ANAK IBU BAPA TIDAK KISAH IBU BAPA TIDAK SETUJU IBU BAPA BEBAS SEBEBASNYA IBU BAPA PEMBENTUK EMOSI

8 IBU BAPA TIDAK KISAH (IBTK) Menganggap perasaan anak tidak penting Tidak menghiraukan perasaan anak Inginkan agar perasaan negatif anak hilang dengan cepat Menggunakan elemen asing untuk menarik perhatian anak agar dapat memulihkan kembali perasaan atau emosinya Mengungkit perasaan anak Percaya bahawa perasaan anak tidak rasional dan tak perlu diendahkan Kurang memberikan perhatian terhadap anak apabila ia ingin mengatakan sesuatu yang tersirat Merasa tidak selesa, rimas dan gusar terhadap emosi anak

9 KESAN IBTK Anak merasakan perasaan sesuatu yang tidak diberi perhatian Anak mungkin menghadapi masalah untuk mengawal dan menguruskan emosi diri dengan baik Melakukan sesuatu tindakan diluar batasan

10 IBU BAPA TIDAK SETUJU (IBTS)  Mengkritik dan memahami perasaan anak  Menekankan agar anak mematuhi tingkah laku tertentu yang ditetapkan  Menghukum atau mendenda anak-anak yang melahirkan emosi mereka  Percaya bahawa emosi yang negatif perlu dikawal  Beranggapan bahawa emosi dan perasaan negatif adalah sesuatu yang tidak berfaedah  Lebih menumpukan akan kepatuhan anak kepada seseorang

11 KESAN IBTS Perkembangan emosi anak kurang stabil Mudah mengambil keputusan yang tidak rasional

12 IBU BAPA BEBAS SEBEBASNYA (IBSS)  Sentiasa bersedia mendengar perasaan anak  Melayan semua emosi dan perasaan anak  Tidak banyak memberi penerangan tentang emosi  Tidak mengajar anak mengenali emosi  Tidak membantu anak menyelesaikan masalah  Tidak mengajar anak mengenai cara untuk menyelesaikan masalah  Emosi negatif yang dialami diberikan berlarutan

13 KESAN Anak tidak dapat mengawal dan menguruskan emosi dan perasaannya dengan baik Menghadapi masalah untuk bergaul dan sukar untuk mempunyai ramai kenalan atau sahabat karib Anak tidak dapat mengawal dan menguruskan emosi dan perasaannya dengan baik Menghadapi masalah untuk bergaul dan sukar untuk mempunyai ramai kenalan atau sahabat karib IBSS

14 IBU BAPA PEMBENTUK EMOSI (IBPE)  Menghadapi emosi dan perasaan negatif  Boleh bertolak ansur dan sanggup meluangkan masa bersama-sama melayani emosi anak  Melihat emosi negatif sebagai perkara penting yang perlu diberikan perhatian  Dapat merasakan sesuatu yang tersirat mengenai emosi anak  Tidak menjadikan emosi anak sebagai bahan ejekan  Berbincang dengan anak tentang cara menyelesaikan masalah, emosi yang negatif

15 KESAN Belajar menhargai emosi diri dan orang lain Boleh mengawal emosi dan berupaya menyelesaikannya Mempunyai perasaan penghargaaan kendiri yang amat tinggi dan lebih yakin Mampu mempunyai perhubungan yang baik dengan orang lain Belajar menhargai emosi diri dan orang lain Boleh mengawal emosi dan berupaya menyelesaikannya Mempunyai perasaan penghargaaan kendiri yang amat tinggi dan lebih yakin Mampu mempunyai perhubungan yang baik dengan orang lain IBPE

16 AGAMA FIZIKAL MENTAL

17 AGAMA Meninggalkan perkara yang dilarang Tidak meninggalkan solat FIZIKAL Berbelajaran bersama Makan bersama Masak bersama Main bersama MENTAL Dorongan daripada ibu bapa.

18 R R EMOSI YANG DIALAMI ANAK BERBEZA MENGIKUT PERINGKAT UMUR DAN SAHSIAH TERDAPAT FAKTOR DAN SITUASI TERTNTU YANG BOLEH MEMPENGARUHI ANAK IBU BAPA DAPAT MENGELAKKAN PENDERAAN PSIKOLOGIKAL DAN FIZIKAL SETELAH MEMAHAMI EMOSI ANAK U U M M U U S S A A N N

19 I VD E O

20 U U http://www.blogged.my/pingbar-323176-senarai-perkataan-emosi- berserta-maksud-bagi-perkataan-tersebut-.htmlhttp://www.blogged.my/pingbar-323176-senarai-perkataan-emosi- berserta-maksud-bagi-perkataan-tersebut-.html http://peribadirasulullah.wordpress.com/2013/01/30/4-tahap- mendidik-anak-ikut-sunnah-rasulullah/http://peribadirasulullah.wordpress.com/2013/01/30/4-tahap- mendidik-anak-ikut-sunnah-rasulullah/ http://ciricara.com/2013/01/30/ciricara-cara-menghadapi-emosi- anak/http://ciricara.com/2013/01/30/ciricara-cara-menghadapi-emosi- anak/ http://www.scribd.com/doc/101497235/kajian-terhadap- perkembangan-kanak-kanakhttp://www.scribd.com/doc/101497235/kajian-terhadap- perkembangan-kanak-kanak http://masyaamiraaimie.blogspot.com/2013/03/sikap-ibubapa-beri- kesan-pada-anak.htmlhttp://masyaamiraaimie.blogspot.com/2013/03/sikap-ibubapa-beri- kesan-pada-anak.html http://gd70.blogspot.com/2013/06/jenis-kesalahan-besar-orang-tua- dalam.htmlhttp://gd70.blogspot.com/2013/06/jenis-kesalahan-besar-orang-tua- dalam.html http://jurice.student.umm.ac.id/download-as- pdf/umm_blog_article_27.pdfhttp://jurice.student.umm.ac.id/download-as- pdf/umm_blog_article_27.pdf R R J J U U K K A A N N

21 SEKIAN DARI KAMI


Download ppt "VKMC1031 PEMBANGUNAN KELUARGA III KUMPULAN D. E M S O I A N K A."

Similar presentations


Ads by Google