Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

KERAJAAN / KASULTANAN PERLAK dan SAMODRA PASAI

Similar presentations


Presentation on theme: "KERAJAAN / KASULTANAN PERLAK dan SAMODRA PASAI"— Presentation transcript:

1 KERAJAAN / KASULTANAN PERLAK dan SAMODRA PASAI

2 Pendahuluan Islam Indonesia Teori Masuk Abad Pertama Hijriah
Kerajaan Perlak Pemukiman Barus K Samudra Pasai

3 Lokasi ? Lihat dong petanya …

4 Nama Perlak Perkiraan: nama Kayei Peureulak “Negeri Perlak”.
Para Pedagang (sebelum Islam) Cina, India, Arab Persia, menyebut “Bandar Perlak” Negeri Perlak telah berpemerintahan dg penguasa bergelar Meurah

5 Menetap di Bandar Perlak
Kerajaan Perlak Awal Mula Syahir Nuwi, Makhdum Tansyuri ? , Syahir Tanwi, Syahir Pali, Syahir Duli P. Salman Mayang Seludang Bandar Jeumpa Menetap di Bandar Perlak Makhdum Tansyuri Ali Bin M. Bin Ja’far Sidiq Nakhoda Khalifah Bandar Khalifah Ulama Syiah Sayid Abdul Azis Sultan I Perlak

6 Sumber Sejarah Perlak Mata uang Kerajaan Perlak Makam raja
Stempel Kerajaan “Al Wasiq Billah Negeri Bendahara Sannah 212” Sumber tertulis Emas: Sisi 1, Al A’la, sisi 2 Sulthan > Perak: Sisi 1 Dhuribat Mursyidam Sisi 2 Syah alam Barinsyah > Kuningan (tdk terbaca) Perdana Mentri pd ms Sulthan ke 12 Putri Mahkota memerintah pd ms Sulthan ke 16 Kitab Idharul Haq fi Mamlakatil Ferlah wal Fasi Kitab Tazkirah Tabbakat Jummu Sulthan as-Shalatin Hikayat Raja-raja Perlak dan pasai

7 Lihat Silsilah dan Makamnya yuk………..

8 Mata Uang Perlak Dihub dg Perlak, krn isi/tulisan di dua sisi mata uang menyebut hub dg kerajaan perlak (nama penguasa) Lihat mata uang yang lain

9 Silsilah Raja-raja Perlak
1. Sultan Abdul Aziz Syah ( AD) 2. Sultan Abdurrahim Syah ( AD) 3. Sultan Abbas Syah ( AD) (sunni mulai masuk) Konflik syiah sunni berakibat : Ada kekosongan kekuasaan 4. Sultan Ali Mughayat Syah ( AD) 5. Sultan Abdul Kadir Syah Johan Berdaulat ( AD) 6. Sultan Mohammad Amin Syah Johan Berdaulat ( AD) 7. Sultan Abdul Malik Syah Johan Berdaulat ( AD) 8. Sultan Mahmud Shah ( AD) in Perlak Baroh and Sultan Ibrahim Syah ( AD) in Perlak Tunong. 9. Sultan Ibrahim Syah ( AD) combined parts of Perlak into one. 10.Sultan Mansur Syah ( AD) 11.Sultan Abdullah Syah Johan Berdaulat ( AD) 12.Sultan Ahmad Syah Johan Berdaulat ( AD) 13.Sultan Mahmud Syah Johan Berdaulat ( AD) 14.Sultan Usman Syah Johan Berdaulat ( AD) 15.Sultan Muhammad Syah Johan Berdaulat ( AD) 16.Sultan Abdul Jalil Syah Johan Berdaulat ( AD) 17.Sultan Muhammad Amin Syah ( AD) 18. Sultan Abdul Aziz Syah ( AD) 

10 Perlak runtuh ? Tdk tp bergabung dg Samodra Pasai
Penyatuan Perlak dan Samodra Pasai > Penguatan dg Malaka .>

11 Kerajaan Samudra Pasai
K Samudra S Malik Al Salih K Pasai S Malik Al Zahir K Samudra Pasai Kejayaan

12 Peranan Samudra Pasai Bandar Internasional Perkembangan Islam
Bandar Pasai Memperkenalkan

13 Bukti Terkait Makam Sultan Malik Al Salih Sumber-sumber Tertulis

14 Kompleks Makam raja-raja Pasai
Makam S. malik Al salih

15 Silsilah Raja-raja Samudra Pasai
Sultan Malik As Saleh (?-1297) Sultan Muhammad Malik Az-Zahir ( ) Sultan Mahmud Malik Az-Zahir (1326 sampai kurang lebih 1345) Sultan Mansur Malik Az-Zahir (?-1346) Sultan Ahmad Malik Az-Zahir ( ) Sultan Zain Al-Abidin Malik Az-Zahir ( ) Sultanah Nahrasiyah ( ) Sultan Sallah Ad-Din (1412-?) Sultan Abu Zaid Malik Az-Zahir (?-1455) Sultan Mahmud Malik Az-Zahir ( ) Sultan Zain Al-‘Abidin ( ) Sultan Abdullah Malik Az-Zahir ( ) Sultan Zain Al-‘Abidin ( )

16 KERAJAAN MALAKA .>

17 Matur Nuwun


Download ppt "KERAJAAN / KASULTANAN PERLAK dan SAMODRA PASAI"

Similar presentations


Ads by Google