Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

C h y t i t s e z a r u c e, j í t s p o l u d e š t ě m, t o m u s e ř í k á n e j v ě t š í š t ě s t í. N a s a d i t p r s t ý n k y, j í t s p o.

Similar presentations


Presentation on theme: "C h y t i t s e z a r u c e, j í t s p o l u d e š t ě m, t o m u s e ř í k á n e j v ě t š í š t ě s t í. N a s a d i t p r s t ý n k y, j í t s p o."— Presentation transcript:

1

2 C h y t i t s e z a r u c e, j í t s p o l u d e š t ě m, t o m u s e ř í k á n e j v ě t š í š t ě s t í. N a s a d i t p r s t ý n k y, j í t s p o l u d á l e, j í t s p o l u ž i v o t e m, j í t s p o l u s t á l e.

3 A ž s e z v o n y r o z e z n ě j í, m y b u d e m e V á m v š i c h n i p ř á t, a ť ž i v o t e m V á s p r o v á z e j í, t a t ř i s l ů v k a : „ M á m t ě r á d. ”

4 T a k j a k o k z i m ě p a t ř í s n í h, t a k j a k o k m o ř i p ě n a, t a k k e š t ě s t í p a t ř í s m í c h, t a k p a t ř í k m u ž i ž e n a. T a k j a k o k n e b i p a t ř í m r a k a u s m í ř e n í k z l o b ě, j a k k s r d c i l á s k a, t a k p a t ř í t e V y d v a k s o b ě ! B l a h o p ř e j e m e k V a š í s v a t b ě !

5 Dvě srdíčka vedle sebe, přes ně bílá páska, aby nikdy neuvadla Vaše věrná láska. V a š e l á s k a, s l i b y, s n ě n í, d o s a v a d n í p ř á t e l s t v í, a ť s e o d e d n e š k a z m ě n í v n e j k r á s n ě j š í m a n ž e l s t v í. G R A T U L U J E M E !


Download ppt "C h y t i t s e z a r u c e, j í t s p o l u d e š t ě m, t o m u s e ř í k á n e j v ě t š í š t ě s t í. N a s a d i t p r s t ý n k y, j í t s p o."

Similar presentations


Ads by Google