Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

TAJUK: KAJIAN TAHAP STRES DI KALANGAN PENJAWAT AWAM DI BAHAGIAN PENGURUSAN HARTANAH, JABATAN PERDANA MENTERI. OLEH AMARENDRAN RAJARATNAM AKRAB BAHAGIAN.

Similar presentations


Presentation on theme: "TAJUK: KAJIAN TAHAP STRES DI KALANGAN PENJAWAT AWAM DI BAHAGIAN PENGURUSAN HARTANAH, JABATAN PERDANA MENTERI. OLEH AMARENDRAN RAJARATNAM AKRAB BAHAGIAN."— Presentation transcript:

1 TAJUK: KAJIAN TAHAP STRES DI KALANGAN PENJAWAT AWAM DI BAHAGIAN PENGURUSAN HARTANAH, JABATAN PERDANA MENTERI. OLEH AMARENDRAN RAJARATNAM AKRAB BAHAGIAN PENGURUSAN HARTANAH, JPM

2 APA ITU STRES? TEKANAN (STRES) ADALAH MANIFESTASI DARIPADA MASALAH PSIKOLOGI DAN FISIOLOGI. MENURUT HANS SELYE (PENGASAS TEORI STRES) YANG BANYAK MENGKAJI MENGENAI STRES MENGATAKAN TEKANAN SENTIASA WUJUD DALAM KEHIDUPAN MANUSIA, SEKIRANYA TIADA TEKANAN, KEADAAN SESEORANG INDIVIDU BOLEH DISAMAKAN DENGAN KEMATIAN (1974). WALAUBAGAIMANAPUN TEKANAN YANG BERTAMBAH BERAT SEHINGGA TIDAK MENGGEMBIRAKAN BOLEH MEMBAHAYAKAN SESEORANG DAN DIKATAKAN BOLEH MEMBAWA KEPADA MUNCULNYA PENYAKIT-PENYAKIT FIZIKAL SEPERTI ULSER, KARDIOVASKULAR, KANSER, PENYAKIT OTOT DAN SEBAGAINYA.

3 TEORI GRAF STRES HANS SELVE Bila stres rendah, hasil kerjanya juga rendah kerana kurangnya motivasi dan tumpuan kepada kerja Bila stres rendah, hasil kerjanya juga rendah kerana kurangnya motivasi dan tumpuan kepada kerja Bila stres berada di peringkat tinggi, seseorang itu akan mengalami tekanan dan menunjukan tanda-tanda stres. Bila stres berada di peringkat tinggi, seseorang itu akan mengalami tekanan dan menunjukan tanda-tanda stres. Stres diperingkat sederhana adalah yang paling baik kerana ia akan meningkatkan motivasi dan perkembangan hidup seseorang itu. Stres diperingkat sederhana adalah yang paling baik kerana ia akan meningkatkan motivasi dan perkembangan hidup seseorang itu.

4 PERUNDANGAN Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Seksyen 4 (Tanggungjawab Majikan) Memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang yang bekerja; Mempromosikan persekitaran kerja yang bersesuaian dengan kehendak fizikal dan mental pekerja; (Pekeliling Perkhidmatan Bil 18 Tahun 2005) (Pekeliling Perkhidmatan Bil 18 Tahun 2005) Panduan Aplikasi Piskologi Dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam.Panduan Aplikasi Piskologi Dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam. Pihak Pengurusan perlu mengenal pasti punca menyebab masalah berlaku seperti kurang keyakinan diri, stres dan kurang kemahiran interpersonal dalam perhubangan pelanggan.Pihak Pengurusan perlu mengenal pasti punca menyebab masalah berlaku seperti kurang keyakinan diri, stres dan kurang kemahiran interpersonal dalam perhubangan pelanggan.

5 PENGENALAN ADA DUA JENIS TEKANAN HIDUP IAITU TEKANAN MERANGSANGKAN (TEKANAN POSITIF) DAN TEKANAN YANG MENJEJASKAN (TEKANAN NEGATIF) TEKANAN POSITIF MENJADI SUMBER MOTIVASI YANG BOLEH MENGGERAKKAN SESEORANG UNTUK BERUSAHA DENGAN LEBIH GIGIH KEARAH MENCAPAI SESUATU YANG DIINGINI. MANAKALA TEKANAN NEGATIF PULA BOLEH MENJEJASKAN PERJALANAN HIDUP SEHARIAN KITA YANG NORMAL DAN JUGA PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN. MANAKALA TEKANAN NEGATIF PULA BOLEH MENJEJASKAN PERJALANAN HIDUP SEHARIAN KITA YANG NORMAL DAN JUGA PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN.

6 PENGENALAN BERITA HARIAN ON LINE PADA 22 SEPTEMBER 2010 MELAPURKAN PETIKAN OLEH YBHG. TAN SRI LEE LAM THYE: “SEJAK KEBELAKANG INI, TERDAPAT PENINGKATAN DALAM JUMLAH KEJADIAN MEMBABITKAN MEREKA YANG MEMPUNYAI GANGUAN KESIHATAN MENTAL. KEJADIAN SEPERTI MENIKAM BAPA SENDIRI OLEH SEORANG ANAK YANG MURUNG, SERANGAN TERHADAP ANGGOTA POLIS OLEH SESEORANG YANG KURANG SUIMAN DAN PELAJAR YANG MURUNG CUBA MEMBUNUH DIRI SERTA KES LAIN YANG TIDAK DILAPORKAN MENUNJUKKAN MASALAH KESIHATAN MENTAL SEMAKIN MENINGKAT”. KESEMUA KEJADIAN SEPERTI INI ADA BERKAITAN DENGAN STRES

7 SIAPA YANG BERISIKO MENDAPAT TEKANAN? Semua orang boleh mendapat tekananSemua orang boleh mendapat tekanan Mereka yang berurusan dengan orang awam - contoh: polis, jururawat, kerani kuanter.Mereka yang berurusan dengan orang awam - contoh: polis, jururawat, kerani kuanter.

8 Reaksi Tekanan Reaksi tekanan Fisiologi Psikologi Tingkahlaku Jangka pendek Tinggi - kadar nadi, tekanan darah, paras adrenalin, paras kortisol Kelesuan mental, kecewa, tertekan, rasa marah, senang terganggu Prestasi yang tidak konsisten, kurang tumpuan, kerap salah Jangka panjang Gejala psikosomatik darah tinggi, gastritis Kemurungan, kegelisahan, rasa buntu, tidak puas hati Peningkatan pengambilan nikotin, alkohol, pil, ponteng kerja; tukar kerja

9 Kesan Tekanan Kepada Organisasi Hubungan kerja yang tidak harmoni Hubungan kerja yang tidak harmoni Moral yang rendah Moral yang rendah Kualiti menurun Kualiti menurun Produktiviti menurun Produktiviti menurun Peningkatan ponteng kerja, lambat datang kerja Peningkatan ponteng kerja, lambat datang kerja Peningkatan kadar kemalangan Peningkatan kadar kemalangan Peningkatan kadar penyakit Peningkatan kadar penyakit Peningkatan pekerja berhenti Peningkatan pekerja berhenti Peningkatan bilangan yang minta berhenti/bertukar Peningkatan bilangan yang minta berhenti/bertukar

10 Prinsip Umum Mengatasi Tekanan Pekerjaan 1. Merawat penyebab dan bukannya gejala. 2. Menerima hakikat bahawa tekanan adalah masalah organisasi dan bukannya individu. 3. Menyelesaikan masalah. 4. Melibatkan semua orang. 5. Biarlah realistik, jangan cuba terlalu banyak kaedah dalam satu masa 5. Biarlah realistik, jangan cuba terlalu banyak kaedah dalam satu masa.

11 Pendekatan Intervensi Tekanan Pendekatan Organisasi Mengenalpasti tekanan Mengenalpasti tekanan Tindakan Tindakan - contoh: menilai semula gaya pengurusan, giliran kerja Pendekatan Individu Tidak membuang punca tekanan.Tidak membuang punca tekanan. TindakanTindakan - contoh: kaunseling - contoh: kaunseling

12 Strategi Intervensi Tekanan Individu Pemantauan gejala tekanan (diari tekanan) Meningkatkan daya tahan dan mengolah punca tekanan - Kemahiran bersosial, latihan asertif, penyelesaian masalah Menerima tekanan dan mengubahsuai reaksi - Teknik tingkahlaku kognitif Merendahkan sensitiviti terhadap tekanan - Gaya hidup sihat, relaksasi, sembahyang, meditasi dan sebagainya.

13 Pelan Tindakan 1. Tubuhkan kumpulan perbincangan 2. Menilai situasi semasa - Kumpulkan masalah - Kenalpasti punca - Menilai penyelesaian sedia ada 3. Wujudkan dasar & program 4. Melaksanakan dasar & program 5. Memantau dan menilai dasar serta program

14 Objektif dan Persampelan Bahagian Pengurusan Hartanah, Jabatan Perdana Menteri, Putrajaya Pejabat Setiausaha Bahagian Sek. Pentadbiran & Kewangan Sek. Pengurusan Kuarters Sek. Pengurusan Ruang Pejabat Sek. Pengurusan Rumah Peranginan Sek. Perancangan Pembangunan & Dasar Untuk menjalankan fungsi-fungsi berikut : Menguruskan pengagihan kuarters kepada penjawat awam di Putrajaya, Kuala Lumpur, Johor dan Negeri Sembilan. Menguruskan Rumah Peranginan Presekutuan dan Rumah Penginapan. Menguruskan Ruang Pejabat dan Bangunan Gunasama Persekutuan. 1.Kajian ini dijalankan bagi mengkaji samada Tekanan Pekerjaan berlaku kepada Penjawat Awam dari Gred 1 hingga 44 di BPH, JPM. 2.Mengenal pasti faktor penyebab tekanan kerja tersebut. 3.Mekanisma untuk menangani dan mengurangkan stres.

15 Metodologi Kajian (Carta Aliran Bahagian Kajian) Penggunaan Borang Kaji Selidik - yang dihasilkan dengan kerjasama Pegawai Psikologi Kanan, Jabatan Perdana Menteri Bhg.I – Profil Responden Bhg. II – Faktor Stres: Individu Tempat kerja Bhg. III – Kesan Stres Bhg. IV – Menangani Stres

16 Keputusan – Profil Responden

17 PENEMUAN KAJIAN Jadual 1: Faktor Tertinggi Stres Individu (Permasalahan diri yang selalu di alami) PermasalahanTidak Pernah (%) Sedikit (%) Sederhana (%) Selalu (%) Tidak Cukup wang/hutang 17.17 19.6923.7339.39 Tidak cukup masa untuk bersama keluarga 30.8017.1713.1338.88 Tekanan dari keluarga atau saudara-mara 35.8513.6316.6633.83 Kurang yakin pada diri sendiri 30.8017.1722.2229.79 Masalah Peribadi/ketegangan dlm keluarga 22.7232.8217.1727.27 Konflik disebabkan rumahtangga 27.2729.2919.6923.73

18 Jadual 3: Kesan Stres Pekerjaan (Simptom yang dialami) SIMPTOMTIDAK PERNAH (%) SEKALI SEKALA (%) KADANG – KADANG (%) HAMPIR SELALU (%) Tidak berupaya melaksanakan tugas dengan sempurna 32.8217.1721.7128.28 Ketegangan Otot 21.7128.2824.2425.75 Jantung berdebar - debar 17.6732.3224.7425.25 Rasa Tertekan 33.8330.8011.6123.73 Tidak bermotivasi 35.8517.6124.2422.22 Risau 46.4617.1714.6421.21 Tanda & gejala stres

19 Jadual 4: Mekanisma Menguruskan Stres (Usaha dalam membantu mengurangkan stres) TIDAK SETUJU (%) TIDAK PASTI (%) SETUJU (%) SANGAT SETUJU (%) Suami/Isteri 21.2126.2610.1024.74 Anak/Ahli Keluarga 12.6231.8111.6119.69 Rakan Sekerja 24.7428.2811.6112.62 Kaunselor/Perunding 19.6926.7617.1719.19 Ibubapa 15.1526.7616.6620.70 Majikan/Penyelia 13.6331.3121.21 Antara cadangan oleh responden kepada majikan untuk menangani dan mengurangkan stres: Menganjurkan bengkel/kursus pengurusan stres. Menganjurkan kuliah-kuliah agama. Melakukan ujian saringan stres bagi mengtahui tahap stres yang di alami untuk tindakan selanjutnya. Menganjurkan kaunseling berkelompok.

20 Kesimpulan dan Cadangan Dari keputusan kajian, adalah disimpulkan bahawa Penjawat Awam dari Gred 1 hingga 44 di Bahagian Pengurusan Hartanah, Jabatan Perdana Menteri: –Secara puratanya mengalami sedikit tekanan di dalam kehidupan mereka; –Memilih faktor pekerjaan sebagai penyumbang tertinggi stres dalam kehidupan mereka berbanding dengan faktor individu / sosial; dan –Tidak pasti dengan bantuan khusus dalam usaha untuk menangani dan mengurangkan stres. Oleh sebab itu, berikut adalah antara cadangan usaha untuk menangani dan mengurangkan stres di kalangan Penjawat Awam dari Gred 1 hingga 44 di Bahagian Pengurusan Hartanah, Jabatan Perdana Menteri: –Pengagihan tugas perlu di urus dengan baik supaya semua penjawat awam di BPH berpuas hati. –Pihak Pengurusan perlu lebih peka dengan masalah yang dihadapi oleh kakitangan serta memberi perhatian terhadap masalah-masalah seperti kekurangan peralatan pejabat dan sebagainya.

21 TERIMA KASIH


Download ppt "TAJUK: KAJIAN TAHAP STRES DI KALANGAN PENJAWAT AWAM DI BAHAGIAN PENGURUSAN HARTANAH, JABATAN PERDANA MENTERI. OLEH AMARENDRAN RAJARATNAM AKRAB BAHAGIAN."

Similar presentations


Ads by Google