Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

AKRAB BAHAGIAN PENGURUSAN HARTANAH, JPM

Similar presentations


Presentation on theme: "AKRAB BAHAGIAN PENGURUSAN HARTANAH, JPM"— Presentation transcript:

1 AKRAB BAHAGIAN PENGURUSAN HARTANAH, JPM
TAJUK: KAJIAN TAHAP STRES DI KALANGAN PENJAWAT AWAM DI BAHAGIAN PENGURUSAN HARTANAH, JABATAN PERDANA MENTERI. OLEH AMARENDRAN RAJARATNAM AKRAB BAHAGIAN PENGURUSAN HARTANAH, JPM

2 APA ITU STRES? TEKANAN (STRES) ADALAH MANIFESTASI DARIPADA MASALAH PSIKOLOGI DAN FISIOLOGI. MENURUT HANS SELYE (PENGASAS TEORI STRES) YANG BANYAK MENGKAJI MENGENAI STRES MENGATAKAN TEKANAN SENTIASA WUJUD DALAM KEHIDUPAN MANUSIA, SEKIRANYA TIADA TEKANAN, KEADAAN SESEORANG INDIVIDU BOLEH DISAMAKAN DENGAN KEMATIAN (1974). WALAUBAGAIMANAPUN TEKANAN YANG BERTAMBAH BERAT SEHINGGA TIDAK MENGGEMBIRAKAN BOLEH MEMBAHAYAKAN SESEORANG DAN DIKATAKAN BOLEH MEMBAWA KEPADA MUNCULNYA PENYAKIT-PENYAKIT FIZIKAL SEPERTI ULSER, KARDIOVASKULAR, KANSER, PENYAKIT OTOT DAN SEBAGAINYA.

3 TEORI GRAF STRES HANS SELVE
Bila stres rendah, hasil kerjanya juga rendah kerana kurangnya motivasi dan tumpuan kepada kerja Bila stres berada di peringkat tinggi, seseorang itu akan mengalami tekanan dan menunjukan tanda-tanda stres. Stres diperingkat sederhana adalah yang paling baik kerana ia akan meningkatkan motivasi dan perkembangan hidup seseorang itu.

4 PERUNDANGAN (Pekeliling Perkhidmatan Bil 18 Tahun 2005) Seksyen 4
Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Seksyen 4 (Tanggungjawab Majikan) Memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang yang bekerja; Mempromosikan persekitaran kerja yang bersesuaian dengan kehendak fizikal dan mental pekerja; (Pekeliling Perkhidmatan Bil 18 Tahun 2005) Panduan Aplikasi Piskologi Dalam Pengurusan Sumber Manusia Sektor Awam. Pihak Pengurusan perlu mengenal pasti punca menyebab masalah berlaku seperti kurang keyakinan diri, stres dan kurang kemahiran interpersonal dalam perhubangan pelanggan.

5 PENGENALAN ADA DUA JENIS TEKANAN HIDUP IAITU TEKANAN MERANGSANGKAN (TEKANAN POSITIF) DAN TEKANAN YANG MENJEJASKAN (TEKANAN NEGATIF) TEKANAN POSITIF MENJADI SUMBER MOTIVASI YANG BOLEH MENGGERAKKAN SESEORANG UNTUK BERUSAHA DENGAN LEBIH GIGIH KEARAH MENCAPAI SESUATU YANG DIINGINI. MANAKALA TEKANAN NEGATIF PULA BOLEH MENJEJASKAN PERJALANAN HIDUP SEHARIAN KITA YANG NORMAL DAN JUGA PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN.

6 PENGENALAN BERITA HARIAN ON LINE PADA 22 SEPTEMBER 2010 MELAPURKAN PETIKAN OLEH YBHG. TAN SRI LEE LAM THYE: “SEJAK KEBELAKANG INI, TERDAPAT PENINGKATAN DALAM JUMLAH KEJADIAN MEMBABITKAN MEREKA YANG MEMPUNYAI GANGUAN KESIHATAN MENTAL. KEJADIAN SEPERTI MENIKAM BAPA SENDIRI OLEH SEORANG ANAK YANG MURUNG, SERANGAN TERHADAP ANGGOTA POLIS OLEH SESEORANG YANG KURANG SUIMAN DAN PELAJAR YANG MURUNG CUBA MEMBUNUH DIRI SERTA KES LAIN YANG TIDAK DILAPORKAN MENUNJUKKAN MASALAH KESIHATAN MENTAL SEMAKIN MENINGKAT”. KESEMUA KEJADIAN SEPERTI INI ADA BERKAITAN DENGAN STRES

7 SIAPA YANG BERISIKO MENDAPAT TEKANAN?
Semua orang boleh mendapat tekanan Mereka yang berurusan dengan orang awam - contoh: polis, jururawat, kerani kuanter.

8 Reaksi Tekanan Reaksi tekanan Fisiologi Psikologi Tingkahlaku
Jangka pendek Tinggi - kadar nadi, tekanan darah, paras adrenalin, paras kortisol Kelesuan mental, kecewa, tertekan, rasa marah, senang terganggu Prestasi yang tidak konsisten, kurang tumpuan, kerap salah Jangka panjang Gejala psikosomatik darah tinggi, gastritis Kemurungan, kegelisahan, rasa buntu, tidak puas hati Peningkatan pengambilan nikotin, alkohol, pil, ponteng kerja; tukar kerja

9 Kesan Tekanan Kepada Organisasi
Hubungan kerja yang tidak harmoni Moral yang rendah Kualiti menurun Produktiviti menurun Peningkatan ponteng kerja, lambat datang kerja Peningkatan kadar kemalangan Peningkatan kadar penyakit Peningkatan pekerja berhenti Peningkatan bilangan yang minta berhenti/bertukar

10 Prinsip Umum Mengatasi Tekanan Pekerjaan
1. Merawat penyebab dan bukannya gejala. 2. Menerima hakikat bahawa tekanan adalah masalah organisasi dan bukannya individu. 3. Menyelesaikan masalah. 4. Melibatkan semua orang. 5. Biarlah realistik, jangan cuba terlalu banyak kaedah dalam satu masa.

11 Pendekatan Intervensi Tekanan
Organisasi Mengenalpasti tekanan Tindakan - contoh: menilai semula gaya pengurusan, giliran kerja Pendekatan Individu Tidak membuang punca tekanan. Tindakan - contoh: kaunseling

12 Strategi Intervensi Tekanan Individu
Pemantauan gejala tekanan (diari tekanan) Meningkatkan daya tahan dan mengolah punca tekanan - Kemahiran bersosial, latihan asertif, penyelesaian masalah Menerima tekanan dan mengubahsuai reaksi - Teknik tingkahlaku kognitif Merendahkan sensitiviti terhadap tekanan - Gaya hidup sihat, relaksasi, sembahyang, meditasi dan sebagainya. Notes : Monitoring stress symptoms (stress diary) : individuals can avoid stress if they become aware of events or symptoms that lead to a stress reaction 1. Individual to be serious about keeping the log book 2. Individual analyse the results of the stress diary Marshalling resources and attacking stressors - developing skills which prepare individuals to cope with stressful situations 1. Social skill - individual interect more easily with other people 2. Assertive training - skills that help individuals respond in a straightforward manner with regard to what they believe, feel and want in the world. 3. Problem solving skills - skills that help an individuals with some action that will reduce the stressfulness the situation Tolerating stressors (cognitive-behavioral techniques): focus on the thought and actions a person has in relation to stress 1. Individuals do not respond directly to their environment; they respond to their own cognitive interpretation of the environment 2. Cognition (thoughts), emotions (feelings) and behaviours (actions) are causally related

13 Pelan Tindakan 1. Tubuhkan kumpulan perbincangan
2. Menilai situasi semasa - Kumpulkan masalah - Kenalpasti punca - Menilai penyelesaian sedia ada 3. Wujudkan dasar & program 4. Melaksanakan dasar & program 5. Memantau dan menilai dasar serta program

14 Objektif dan Persampelan
Kajian ini dijalankan bagi mengkaji samada Tekanan Pekerjaan berlaku kepada Penjawat Awam dari Gred 1 hingga 44 di BPH, JPM. Mengenal pasti faktor penyebab tekanan kerja tersebut. Mekanisma untuk menangani dan mengurangkan stres. Untuk menjalankan fungsi-fungsi berikut : Menguruskan pengagihan kuarters kepada penjawat awam di Putrajaya, Kuala Lumpur, Johor dan Negeri Sembilan. Menguruskan Rumah Peranginan Presekutuan dan Rumah Penginapan. Menguruskan Ruang Pejabat dan Bangunan Gunasama Persekutuan.

15 Metodologi Kajian (Carta Aliran Bahagian Kajian)

16 Keputusan – Profil Responden

17 PENEMUAN KAJIAN Jadual 1: Faktor Tertinggi Stres Individu (Permasalahan diri yang selalu di alami)
Tidak Pernah (%) Sedikit Sederhana Selalu Tidak Cukup wang/hutang 17.17 19.69 23.73 39.39 Tidak cukup masa untuk bersama keluarga 30.80 13.13 38.88 Tekanan dari keluarga atau saudara-mara 35.85 13.63 16.66 33.83 Kurang yakin pada diri sendiri 22.22 29.79 Masalah Peribadi/ketegangan dlm keluarga 22.72 32.82 27.27 Konflik disebabkan rumahtangga 29.29

18 Jadual 3: Kesan Stres Pekerjaan (Simptom yang dialami)
TIDAK PERNAH (%) SEKALI SEKALA KADANG – KADANG HAMPIR SELALU Tidak berupaya melaksanakan tugas dengan sempurna 32.82 17.17 21.71 28.28 Ketegangan Otot 24.24 25.75 Jantung berdebar - debar 17.67 32.32 24.74 25.25 Rasa Tertekan 33.83 30.80 11.61 23.73 Tidak bermotivasi 35.85 17.61 22.22 Risau 46.46 14.64 21.21 Tanda & gejala stres

19 Jadual 4: Mekanisma Menguruskan Stres (Usaha dalam membantu mengurangkan stres)
TIDAK SETUJU (%) TIDAK PASTI SETUJU SANGAT SETUJU Suami/Isteri 21.21 26.26 10.10 24.74 Anak/Ahli Keluarga 12.62 31.81 11.61 19.69 Rakan Sekerja 28.28 Kaunselor/Perunding 26.76 17.17 19.19 Ibubapa 15.15 16.66 20.70 Majikan/Penyelia 13.63 31.31 Antara cadangan oleh responden kepada majikan untuk menangani dan mengurangkan stres: Menganjurkan bengkel/kursus pengurusan stres. Menganjurkan kuliah-kuliah agama. Melakukan ujian saringan stres bagi mengtahui tahap stres yang di alami untuk tindakan selanjutnya. Menganjurkan kaunseling berkelompok.

20 Kesimpulan dan Cadangan
Dari keputusan kajian, adalah disimpulkan bahawa Penjawat Awam dari Gred 1 hingga 44 di Bahagian Pengurusan Hartanah, Jabatan Perdana Menteri: Secara puratanya mengalami sedikit tekanan di dalam kehidupan mereka; Memilih faktor pekerjaan sebagai penyumbang tertinggi stres dalam kehidupan mereka berbanding dengan faktor individu / sosial; dan Tidak pasti dengan bantuan khusus dalam usaha untuk menangani dan mengurangkan stres. Oleh sebab itu, berikut adalah antara cadangan usaha untuk menangani dan mengurangkan stres di kalangan Penjawat Awam dari Gred 1 hingga 44 di Bahagian Pengurusan Hartanah, Jabatan Perdana Menteri: Pengagihan tugas perlu di urus dengan baik supaya semua penjawat awam di BPH berpuas hati. Pihak Pengurusan perlu lebih peka dengan masalah yang dihadapi oleh kakitangan serta memberi perhatian terhadap masalah-masalah seperti kekurangan peralatan pejabat dan sebagainya.

21 TERIMA KASIH


Download ppt "AKRAB BAHAGIAN PENGURUSAN HARTANAH, JPM"

Similar presentations


Ads by Google