Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Marketing H1 Inleiding Marketing Manager Handel. 2 Marketing | Manager Handel Marketing Activiteiten van een (winkel)organisatie. Doel: Wensen en behoeften.

Similar presentations


Presentation on theme: "Marketing H1 Inleiding Marketing Manager Handel. 2 Marketing | Manager Handel Marketing Activiteiten van een (winkel)organisatie. Doel: Wensen en behoeften."— Presentation transcript:

1 Marketing H1 Inleiding Marketing Manager Handel

2 2 Marketing | Manager Handel Marketing Activiteiten van een (winkel)organisatie. Doel: Wensen en behoeften van mensen/klanten bevredigen. Inkomen verwerven.

3 Behoeftepiramide Maslow 3 Marketing | Manager Handel

4 De marketing die een rol speelt tussen de detaillist en de consument. 4 Detailhandelsmarketing Marketing | Manager Handel

5 Soorten marketing 5 Marketing | Manager Handel

6 Geconcentreerde marketingstrategie Selectieve marketingstrategie Volledige-marktdekkingstrategie 6 Marketingstrategieën Marketing | Manager Handel

7 Concurrentieanalyse 7 Marketing | Manager Handel

8 SWOT-analyse 8 Marketing | Manager Handel


Download ppt "Marketing H1 Inleiding Marketing Manager Handel. 2 Marketing | Manager Handel Marketing Activiteiten van een (winkel)organisatie. Doel: Wensen en behoeften."

Similar presentations


Ads by Google