Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1 İNGİLİZCE EXPRESSING SURPRISE. 2 Beklenmedik durumlar karşısında şaşkınlığımızı belirtmek için kullandığımız bazı ifadeler vardır.

Similar presentations


Presentation on theme: "1 İNGİLİZCE EXPRESSING SURPRISE. 2 Beklenmedik durumlar karşısında şaşkınlığımızı belirtmek için kullandığımız bazı ifadeler vardır."— Presentation transcript:

1 1 İNGİLİZCE EXPRESSING SURPRISE

2 2 Beklenmedik durumlar karşısında şaşkınlığımızı belirtmek için kullandığımız bazı ifadeler vardır.

3 3 İNGİLİZCE EXPRESSING SURPRISE Really!

4 4 İNGİLİZCE EXPRESSING SURPRISE What!

5 5 İNGİLİZCE EXPRESSING SURPRISE What a surprise! How amazing!

6 6 İNGİLİZCE EXPRESSING SURPRISE Are you joking? Are you kidding? You must be kidding!

7 7 İNGİLİZCE EXPRESSING SURPRISE Oh, my God! Oh, my goodness! Oh, dear! Good heavens!

8 8 İNGİLİZCE EXPRESSING SURPRISE I don’t believe it! That’s incredible!

9 9 İNGİLİZCE EXPRESSING SURPRISE I can’t believe my eyes. I can’t believe my ears.

10 10 İNGİLİZCE EXPRESSING SURPRISE - She got the job.- Really? I can’t believe my ears.

11 11 İNGİLİZCE EXPRESSING SURPRISE - Happy birthday! - What a surprise!

12 12 İNGİLİZCE EXPRESSING SURPRISE - Your sister had an accident. - What! Are you kidding?

13 13 İNGİLİZCE EXPRESSING SURPRISE - I failed in Maths exam. - I don’t believe it but you studied very well.

14 14 İNGİLİZCE EXPRESSING SURPRISE - I can’t believe my eyes. Is she Mary? She looks very nice. - Oh, my goodness! Yes, she is Mary.

15 15 İNGİLİZCE EXPRESSING SURPRISE - He was only 5 but he could read and write. - How amazing!

16 16 İNGİLİZCE EXPRESSING SURPRISE - There is a shark in the sea. - Good heavens!

17 17 İNGİLİZCE EXPRESSING SURPRISE - He came first in the competition. - That’s incredible!

18 18 İNGİLİZCE EXPRESSING SURPRISE surprise 1) I ____ believe it! can’tincredible 2) What a _______! 3) That's _________! can’t surprise incredible

19 19 İNGİLİZCE EXPRESSING SURPRISE


Download ppt "1 İNGİLİZCE EXPRESSING SURPRISE. 2 Beklenmedik durumlar karşısında şaşkınlığımızı belirtmek için kullandığımız bazı ifadeler vardır."

Similar presentations


Ads by Google