Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

ESQ Menentukan Kualiti diri dan kualiti kerja Dr Robiah Kulop Hamzah RKH Motivation & Services.

Similar presentations


Presentation on theme: "ESQ Menentukan Kualiti diri dan kualiti kerja Dr Robiah Kulop Hamzah RKH Motivation & Services."— Presentation transcript:

1 ESQ Menentukan Kualiti diri dan kualiti kerja Dr Robiah Kulop Hamzah RKH Motivation & Services

2 Kejadian Manusia  Manusia terdiri dari dua entiti:  Fizikal dan metafizikal  Fizikal anggota yg nampak/  metafizikal yg tak nampak( akal, hati, perasaan jiwa, roh)  Penggabung kedua jenis anggota tersebut ialah AGAMA.  MANUAL KIRIMAN ALLAH UTK SEMUA IALAH AL QURAN

3 Kaitan jasad dan roh Berasal dari setitik air mani yg hina menjadi darah, daging, tulang, membentuk anggota dan akal. Surah as-Sajdah:49 : “kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuh kamu roh Ciptaan Nya. Surah al-Nahal :78 dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan keadaan kamu tidak mengetahui sesuatu pun, dan mengurniakan kamu pendengaran, penglihatan serta hati (akal) supaya kamu bersyukur.

4 Roh Itu Apa?  Satu makhluk halus, ghaib yg membolehkan manusia hidup, kenal diri, kenal Allah.  Asal Roh suci dan baik, tetapi apabila ditiup ke jasad ia boleh berubah.  Bila jasad baik roh akan kekal baik.  Bila jasad kotor roh jadi kotor.  Dalam Roh bersandar pergerakan anggota, perasaan, jiwa nafsu, emosi,pemikiran.

5 Manual Mengurus Manusia  Al Quran dan Hadis manual kiriman PENCIPTA /PEREKA manusia.  Tolak manual Pencipta tak boleh mencapai Kualiti TERBAIK seperti kualiti yang ditentukan PENCIPTA nya.  Sesungguhnya AlQuran itu memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberi khabar gembira kpd orang mukmin yang beramal solih:surah Al Israk:9

6 Kualiti dan kebersihan hati  Kebersihan hati tunggak kualiti. Kualiti hakiki bila mencapai keredaan Allah sbg matlamat kerja.  Kesannya semua kerja dibuat dengan ikhlas dan tepat dan khusyuk(selari dgn kehendak Allah dan Sunnah).Sabda nabi: sesiapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan ibadahnya,Allah meletakkan kefakiran antara dua matanya”  Firman Allah al-Mukminun:1-2”Telah berjayalah orang mukmin iaitu mereka yg khusyuk dalam solat mereka.

7 Kualiti dan kebersihan hati (samb)  Tanpa ikhlas, khusyuk ibadah dan akhlak yang baik tiada kualiti”  Hadis Nabi” berapa ramai org yang bersolat sedangkan mereka tidak mendapat apa-apa pun dari solatnya kecuali penat dan letih sahaja.  Akhlak yg baik, jujur, amanah, tolong menolong serta bermaaf-maafan dalam hidup dan kerjaya.  Jadi akhlak buruk, penipu, rasuah, fitnah, putar belit kebenaran, memonopoli, dzalim tidak dianggap berkualiti.

8 Prasyarat mencapai kuliti diri dan kerjaya  Kuasa penentu tertinggi kualiti ialah Allah:  Allah juru audit dan penilai kualiti jadi halusi paiwai yg Allah tetapkan “  Surah at-Taghabun:18 “dialah yang mengetahui yang ghaib dan yang zahir”.  Maksud hadis” Sesungguhnya Allah itu suci bersih dan tidak akan menerima kecuali yg bersih jua”

9 Prasyarat mencapai kualiti dalam kerjaya  Kualiti ikut ukuran bukan dakwaan:  Kualiti berpunca pada taqwa: taqwa diukur dari ukuran taat pada Allah secara amali, bukan dakwaan.Kalau tak taat kewajiban pada Allah mana ada ukuran kualiti, tapi dianggap pendusta.seperti tak solat, tak puasa, tidak amanah, pasti kualiti tak ikut syarat Allah maka tiada kualiti.

10 Prasyarat mencapai kualiti(samb)  Berkualiti pada setiap masa, bukan sekali sekala:  Allah awasi kita setiap masa” bertaqwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada”  Oleh itu tiada masa untuk leka dan cuai, relek dalam beribadah demi kualiti ibadah.

11 Prasyarat mencapai kualiti(samb)  Setiap orang adalah pemimpin:  Semua kita khalifah Allah dibumi, dicipta untuk beribadah kpd Allah.  Bertanggungjawab pada setiap kerja yg dilakukan dan hasil kerjanya”Hadis nabi” kesemua kanu adalah pengembala. Dan kesemua kamu akan dipertanggungjawabkan tentang pengembalaan kamu.

12 Prasyarat mencapai kualiti  Menilai sebelum dinilai  Omar al-Kattab berkata “ hitunglah diri mu sebelum kamu dihitung.  Bermakna kita harus lebih teliti dalam semua tindakan seharian agar sentiasa berada pada piawaian Allah.  Sikap ini menghindarkan dari kesilapan dan ketelanjuran.

13 Prasyarat mencapai kualiti  Mengabaikan pemeliharaan kualiti bermakna merugikan dunia-akhirat. Didunia, hidup tak ikut landasan tidak akan ada kualiti Surah Taha:124 Allah berfirman”sesiapa yang berpaling daripada peringatanku baginya penghidupan yg sempit didunia dan dibangkitkan di hari kiamat dlm keadaan buta.

14 Prasyarat mencapai kualiti diri dan kerjaya  Berkualiti secara holistik, bukan hanya pada beberapa sudut sahaja.  Islam lengkap jadi nilai kualiti perlu diaplikasikan secara menyeluruh dari segala segi.  Dengan cara ini tidak ada yang tertinggal dari sentuhan kualiti.  Allah menuntut keindahan /keelokan wujud dalam setiap perkara..

15 Kisah Syeikh Abd.Kadir Jailani bercakap benar membantu perompak bertaubat Sekian terima kasih


Download ppt "ESQ Menentukan Kualiti diri dan kualiti kerja Dr Robiah Kulop Hamzah RKH Motivation & Services."

Similar presentations


Ads by Google