Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Klik op het icoontje om een nieuwe afbeelding in te voegen. Zoek en selecteer de gewenste afbeelding. Klik op ´Invoegen´ 1 2 Invoegen AFBEELDING INVOEGEN.

Similar presentations


Presentation on theme: "Klik op het icoontje om een nieuwe afbeelding in te voegen. Zoek en selecteer de gewenste afbeelding. Klik op ´Invoegen´ 1 2 Invoegen AFBEELDING INVOEGEN."— Presentation transcript:

1 Klik op het icoontje om een nieuwe afbeelding in te voegen. Zoek en selecteer de gewenste afbeelding. Klik op ´Invoegen´ 1 2 Invoegen AFBEELDING INVOEGEN Selecteer de dia in de miniatuur- weergave en kies voor ‘Dia herstellen’ zodat de titel en het logo weer op de foto verschijnen. 3. AFDELING Datum AUTEUR MARK TEUNISSEN MAATSCHAPPELIJKE ZORG DINSDAG 14 APRIL 2015 Van kernzinnen naar hoofdgedachte SAMENVATTEN

2 TEXT LEVELS Typ-tekst (17 pt.) 1 2 3 4 › Bullet (17 pt.) Tussenkopje (17 pt.) 5 6 KOPJE (17 pt.) Kopje (17 pt.) Level vooruit Level terug VERZAMELING KERNZINNEN 14-4-2015MEDEWERKER MAATSCHAPPELIJKE ZORG Titel Dit is de kernzin van de eerste alinea. Dit is de kernzin van de tweede alinea. Dit is de kernzin van de derde alinea. Waar vind je ze? aan het begin aan het eind

3 TEXT LEVELS Typ-tekst (17 pt.) 1 2 3 4 › Bullet (17 pt.) Tussenkopje (17 pt.) 5 6 KOPJE (17 pt.) Kopje (17 pt.) Level vooruit Level terug KERNZINNEN HERKENNEN 14-4-2015MEDEWERKER MAATSCHAPPELIJKE ZORG Tips Een toelichting of uitleg volgt meestal ná een kernzin. Ruim 80% van de bewoners zegt overlast te ervaren. Zo verklaarde … Een conclusie of samenvatting is vaak de kernzin. Het is dus nu aan het bestuur om een oplossing aan te dragen. Daarom lijkt een goede nachtrust voorlopig nog geen realiteit. Kortom, hoe groter de instelling, hoe lastiger om iedereen te behagen. Een kernzin moet soms herschreven worden om los te kunnen staan.

4 TEXT LEVELS Typ-tekst (17 pt.) 1 2 3 4 › Bullet (17 pt.) Tussenkopje (17 pt.) 5 6 KOPJE (17 pt.) Kopje (17 pt.) Level vooruit Level terug SOORTEN SAMENVATTING 14-4-2015MEDEWERKER MAATSCHAPPELIJKE ZORG 1.ONDERWERP 2.HOOFDGEDACHTE 3.GLOBAAL 4.TEKSTVERVANGEND ► één of enkele woorden uit titel en/of lead ► conclusie of boodschap in één zin ► titel + één kernzin per alinea ► titel + goed lopende tekst

5 TEXT LEVELS Typ-tekst (17 pt.) 1 2 3 4 › Bullet (17 pt.) Tussenkopje (17 pt.) 5 6 KOPJE (17 pt.) Kopje (17 pt.) Level vooruit Level terug Klik op het icoontje om een nieuwe afbeelding in te voegen. Zoek en selecteer de gewenste afbeelding. Klik op ´Invoegen´ 1 2 Invoegen AFBEELDING INVOEGEN Rechtsklik op de afbeelding en kies voor ‘Naar achtergrond’. 3 BIJ EEN GOEDE TEKST STAAN DE MEESTE KERNZINNEN AAN HET BEGIN


Download ppt "Klik op het icoontje om een nieuwe afbeelding in te voegen. Zoek en selecteer de gewenste afbeelding. Klik op ´Invoegen´ 1 2 Invoegen AFBEELDING INVOEGEN."

Similar presentations


Ads by Google