Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Official statistics for public administration in modern economy and information society Józef Oleńsk i Lazarski University Postgraduate studies Master.

Similar presentations


Presentation on theme: "Official statistics for public administration in modern economy and information society Józef Oleńsk i Lazarski University Postgraduate studies Master."— Presentation transcript:

1 Official statistics for public administration in modern economy and information society Józef Oleńsk i Lazarski University Postgraduate studies Master of Public Administration Warszawa, grudzień 2011

2 Projekt : Projekt : „Odpowiedź na wyzwania gospodarki opartej na wiedzy: nowy program nauczania na WSHiP”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3 Agenda What MPA should know about official statistics? Informartion infrastructure of modern economu Informartion infrastructure of modern economu Role of official statistics in the information infrastructure of economyu Role of official statistics in the information infrastructure of economyu Global system of official statistics Global system of official statistics European Statistical System (ESS) of the European Union European Statistical System (ESS) of the European Union Models of national statistical system in the EU countries Models of national statistical system in the EU countries System of official statistics in Poland – mission, legal foundations, organization, functioning System of official statistics in Poland – mission, legal foundations, organization, functioning Cooperation of official statistics with other infrastructural information systems of the state Cooperation of official statistics with other infrastructural information systems of the state Official statistics – information and analytical support for public administration Official statistics – information and analytical support for public administration

4 „ Modern economy ” and its information foundations Globalization Globalization Institutionalization Institutionalization Infrastructuralization of development rozwoju Infrastructuralization of development rozwoju Metropolization Metropolization Autonomization of financial sector from real economy Autonomization of financial sector from real economy Information society Information society Knowledge-based economy Knowledge-based economy Active role of information sector Active role of information sector Decisive role of mass media Decisive role of mass media

5 Globalization Global markets and economic sectors Global markets and economic sectors Global economic and social entities Global economic and social entities Fuzzy economic and social borders of states Fuzzy economic and social borders of states Global supranational institutional regulations limiting souvereignity of states Global supranational institutional regulations limiting souvereignity of states Decisions and activities of national institutions and subject need global information Decisions and activities of national institutions and subject need global information

6 „Institionalization” Increase of importance of public sector of economy Increase of importance of public sector of economy Deep institutional interventionism on: Deep institutional interventionism on: Global, regional, national, sectorial and local scaleGlobal, regional, national, sectorial and local scale „Laws” – the tool of decision making and operative management „Laws” – the tool of decision making and operative management „Economic numerology” „Economic numerology” Decions based on statistical data (e.g. 55%, 3%, GDP per capita)?)Decions based on statistical data (e.g. 55%, 3%, GDP per capita)?) „Neomonopolization” based on „laws” and „standards”” „Neomonopolization” based on „laws” and „standards”” Reduction of free market to marketplace and bazaar Reduction of free market to marketplace and bazaar Bureacratization, „procedurization” i „pettifoggerization” of laws Bureacratization, „procedurization” i „pettifoggerization” of laws

7 Quality of law determines the quality of state ….. złe prawo gorsze niźli tyran najsroższy. Bo wżdy tyran albo odmienić się, albo namówić, albo umrzeć może i jego tyraństwo ustaje. A złe prawo zawżdy trwa, zawżdy zabija i szkodę czyni i na duszy, i na ciele. Jest jako lew i bestyja nierozumna, która namówić się nie da, aż ją zabić i umorzyć. Tak i złe prawo, które szkody ludziom czyni miasto pomocy, dla której wszystkie się prawa stawią. Rektor Uniwersytetu Stefana Batorego Ks. Piotr Skarga Kazania sejmowe

8 Infrastructuralization of development Security of society and economy – access to strategic resources Security of society and economy – access to strategic resources Infrastructural level is decisive for the development of economy and society Infrastructural level is decisive for the development of economy and society Political, social (political, human aand social capital) Political, social (political, human aand social capital) Legal and organizational (laws and insititutions) Legal and organizational (laws and insititutions) Technical: transport, energy, Technical: transport, energy, Informational Informational Critical infrastructures: Critical infrastructures: Social infrastructure Social infrastructure Laws and organization Laws and organization Information (resources and systems) Information (resources and systems) Control of infrastructural system by the state is the prerequisite of souvereignity Control of infrastructural system by the state is the prerequisite of souvereignity

9 Metropolization of development Concentration of resources in metropolies Concentration of resources in metropolies Political and administrative centres Political and administrative centres Science and universities Science and universities Financial centres Financial centres Decisional centres of real economy Decisional centres of real economy Types of metropolies Types of metropolies Local Local National National Regional Regional Global Global Development of metropolies based on resources of other regions Development of metropolies based on resources of other regions Metropolitan synergy effect: economic gravitation, „economic black hole syndrome” Metropolitan synergy effect: economic gravitation, „economic black hole syndrome” Polarization of regional development on global scale ( centers and perifral regions) EU case study Polarization of regional development on global scale ( centers and perifral regions) EU case study

10 Financial sector torn out from real economy Global financial sector Global financial sector Global financial instytutions Global financial instytutions Position of financial sector determined by laws and instytutions Position of financial sector determined by laws and instytutions „Virtualization” of financial processes „Virtualization” of financial processes Legal asymmetry and absolute supremacy of financial sector over real economy Legal asymmetry and absolute supremacy of financial sector over real economy Relations between financial sector and real economy determined by laws and state institutions Relations between financial sector and real economy determined by laws and state institutions

11 Global information society Growing information minima Growing information minima Civilizational Civilizational Functional Functional Sytuational Sytuational Growing information gaps Growing information gaps Growing demand for information Growing demand for information Growing supply of informaion Growing supply of informaion Absolute asymmetry between producers and users of information Absolute asymmetry between producers and users of information Dominating position of global information intermediaries Dominating position of global information intermediaries Mass production of information without quality standards and their control Mass production of information without quality standards and their control Social information order requires Social information order requires Adequate level of social information culture Adequate level of social information culture Linguistic transparency („one language”) Linguistic transparency („one language”)

12 Fundamental law of information in knowledge based economy Worse information Worse information oustst better information Wiedza (informacja) staje się towarem na rynku informacyjnym Wiedza (informacja) staje się towarem na rynku informacyjnym Rynek wzmacnia wypieranie informacji lepszej przez gorszą Rynek wzmacnia wypieranie informacji lepszej przez gorszą Etyka – jedynym gwarantem jakości informacji Etyka – jedynym gwarantem jakości informacji Etyka wzmocniona przez egzekwowalne normy informacyjne – warunkiem i gwarantem społecznego ładu informacyjnego Etyka wzmocniona przez egzekwowalne normy informacyjne – warunkiem i gwarantem społecznego ładu informacyjnego Statystyka publiczna – narzędziem ograniczenia skutków fundamentalnego prawa informacji w zakresie swojego oddziaływania Statystyka publiczna – narzędziem ograniczenia skutków fundamentalnego prawa informacji w zakresie swojego oddziaływania

13 Konwledge-based economy Information dependent technological prodress Information dependent technological prodress Information components in technologies Information components in technologies Human capital decisive for R&D Human capital decisive for R&D National R&D and education – prerequisite of absorption of progress National R&D and education – prerequisite of absorption of progress Concentration of new researches and development works in global scale Concentration of new researches and development works in global scale Polarization of regions and countries caused by national differences in human and social capital Polarization of regions and countries caused by national differences in human and social capital

14 Role of information sector and mass media Industrial production and dissemination of information realizing the functions of Industrial production and dissemination of information realizing the functions of Reresentation of real world Reresentation of real world Formation of resources of knwledge Formation of resources of knwledge Decision support Decision support Control of processes Control of processes Consumption Consumption Commercialization of information sector Commercialization of information sector Domination of information for concumption Domination of information for concumption Pollution of information environment Pollution of information environment Mass media determining the quality of information environment Mass media determining the quality of information environment Official statistics is the segment of non – commercial sector of information Official statistics is the segment of non – commercial sector of information

15 Official statistics and social information order Global information order – prerequisite of economic, political and social order Global information order – prerequisite of economic, political and social order Official Statistics is the global information system respecting scientific and ethical standards Official Statistics is the global information system respecting scientific and ethical standards Dynamics of social and economic processes and their interrelations requise statistical observation and monitoring on global scale Dynamics of social and economic processes and their interrelations requise statistical observation and monitoring on global scale

16 Mission of official statistics – global social information security and safety Global information standards Global information standards Global statisticalo language Global statisticalo language Global statistical system Global statistical system Identification and modeling of processes Identification and modeling of processes Measuring Measuring Collecting information Collecting information Maintenance of information resources Maintenance of information resources Dissemination of information as public good Dissemination of information as public good

17 Global statistical standards Metastandards Metastandards Concepts and definitions Concepts and definitions Classifications, nomenclatures, typologies Classifications, nomenclatures, typologies Methods of measuring Methods of measuring Standards of production of derived data Standards of production of derived data Standards for coordiantion of information Standards for coordiantion of information Information standards in science and technology Information standards in science and technology Information standards used in economy and politics Information standards used in economy and politics Official statistics is authorized by laws to produce and disseminate information standards for public use Official statistics is authorized by laws to produce and disseminate information standards for public use

18 Institutions of global system of official statistics UN statistical commission UN statistical commission UN regional commissions UN regional commissions UN Conference of European Statisticians UN Conference of European Statisticians OECD statistical service OECD statistical service EUROSTAT EUROSTAT

19 Three determinants of development of official statistics in EU 1. Information infrastructure of the EU and in the EU-member countries 2. Fundametal law of information in knowledge -based economy 3. Fundamenal law of progress in official statistics

20 1. Integrity of information infrastructure – prerequisite of transparency of single market Information infrastructure is the integrated complex of Information infrastructure is the integrated complex of Information standardsInformation standards Information systemsInformation systems Information resourcesInformation resources Information technologiesInformation technologies Information culture and skills of stakeholders of statisticsInformation culture and skills of stakeholders of statistics Supervised and controlled by insitutions (national, international, supranational) Supervised and controlled by insitutions (national, international, supranational) Necessary for information security in EU Necessary for information security in EU The integrity of information infrastructure in EU countires and on supranational scale determines the informaiton security of EU as a whole The integrity of information infrastructure in EU countires and on supranational scale determines the informaiton security of EU as a whole

21 2. Fundametal law of information in knowledge - based economy Worse information ousts better information The FLI is an universal law

22 3. Fundamental law of progress in official statistics The only internal driving power of progress in official statistics is its INERTIA The FLoPOS is acting on all levels and in all systems official statistics The FLoPOS is acting on all levels and in all systems official statistics

23 Institutional setup of NSS PrinciplesLawsPractices

24 Principles  Fundamental principles of official statistics, UNECE resolution 1992  ISI code of statistical ethics 1985  EU code of best practices  National codes of statistical ethics and best practices

25 Laws  EU laws and resolutions on official satististics of the European Parliament and European Council  EC directives on official statistics  Decisions of the ESSC  Recommendations of Eurostat  National statistical laws  National statistical governmental regulations and decisions  Problem to be solved:  orchestration and harmonization of laws, recommendations and decisions

26 European statistical practices „embarras de richesse” Variety of institutional national models of official statistics: Variety of institutional national models of official statistics: Scandinavian (centralized) Scandinavian (centralized) Anglo-Saxon (decentralized) Anglo-Saxon (decentralized) French (central – regionalized) French (central – regionalized) German (federal) German (federal) Greek (distributed) Greek (distributed) Variety of national information environments Variety of national information environments Administrative information systems of governments Administrative information systems of governments Information regulations of economic activity Information regulations of economic activity Variety of interrelations between official statistics and non-statistical information systems Variety of interrelations between official statistics and non-statistical information systems Complementarity vs. Substitution Complementarity vs. Substitution Coordination models of information infrastructure Coordination models of information infrastructure

27 NSI’s standing within public administration 1. Ministry of statistics – Chief Statistician in the rank of a minister of the government 2. Central statistical office – Chief Statistician reporting to the president, parliament or prime minister, 3. Central statistical office – Chief Statistician reporting to the minister of …interior, finance, economy… ??? 4. Central co-ordinating unit in the office of prime minister – distributed and decntralized statistical production managed by ministries and other offices Dillema: „ das Soll vs. Das Sein ” statistical laws vs. political position of other central and regional organs and governments

28 NSI’s co-ordinating role in the national statistical system Coordinating competences of the NSI: Coordinating competences of the NSI: Information infrastructure of the stateInformation infrastructure of the state Information standards (concepts, definitions, classifications, registers etc.)Information standards (concepts, definitions, classifications, registers etc.) Official statistical services of other ministiresOfficial statistical services of other ministires Coordinating instruments Coordinating instruments Multi-annual programs of development of statistical capacity and productionMulti-annual programs of development of statistical capacity and production Annual programs of surveysAnnual programs of surveys Information standards introduced by lawInformation standards introduced by law Coordinating organs Coordinating organs National statistical council (board)National statistical council (board) Chief statistician as the organ of governmentChief statistician as the organ of government Other coordinating organsOther coordinating organs

29 Appointment and termination of contracts of top managers – core of efficient management of NSS Case study of Poland Appointment procedure for „central offices” Appointment procedure for „central offices” Open competition Open competition Candidates are evaluated by the jury nominated by prime minister Candidates are evaluated by the jury nominated by prime minister Prime minister is selecting the chief statistician from candidates who positively passed the procedure Prime minister is selecting the chief statistician from candidates who positively passed the procedure Prime minister nominates the chief statisticians for 5 years turn Prime minister nominates the chief statisticians for 5 years turn Termination of the contract Termination of the contract In any moment – decision of the prime minister In any moment – decision of the prime minister

30 Independence of official statistics and its prerequisites Law – driven governance and supervision of ESS and NSI Law – driven governance and supervision of ESS and NSI Political culture of politicians Political culture of politicians Information culture of politicians – good information is expensive, but lack of good information is much more expensive Information culture of politicians – good information is expensive, but lack of good information is much more expensive Political culture of statisticians - political mission of statistics is telling the whole truth Political culture of statisticians - political mission of statistics is telling the whole truth Budget for statistics based on realistic costs of statistical surveys and services (costs of maintenance of resources and costs of surveys) Budget for statistics based on realistic costs of statistical surveys and services (costs of maintenance of resources and costs of surveys)

31 Decision making process of development of official statistics Strategy of development of national statistics - SDNS – „ Mission and Vision” Strategy of development of national statistics - SDNS – „ Mission and Vision” Long - term program of development of official statistics (15 years horizon) adopted as governmental official document Long - term program of development of official statistics (15 years horizon) adopted as governmental official document Operational programs of statistical acitvities of government Operational programs of statistical acitvities of government Multi – annual program of surveysMulti – annual program of surveys Annual program of surveys (base for budgeting)Annual program of surveys (base for budgeting) Program of maintenance and upgrading of the NSS and NSIProgram of maintenance and upgrading of the NSS and NSI Permanent official statistical services (dissemination, assistance to users, education and training of stakeholders, supplying data to international organizations etc.)Permanent official statistical services (dissemination, assistance to users, education and training of stakeholders, supplying data to international organizations etc.) Program of research, incl. international cooperation in R & DProgram of research, incl. international cooperation in R & D

32 Decision gaps Weakness of long term and multi – annual programs Weakness of long term and multi – annual programs Annual budgeting vs. multinannual program Annual budgeting vs. multinannual program „Additive budgeting” independent on real costs of surveys and activities (B{t-1}x {1+Infl.}) „Additive budgeting” independent on real costs of surveys and activities (B{t-1}x {1+Infl.}) Weak coordinating position of NSI’s in relation to ministries, central banks and other governmental organs Weak coordinating position of NSI’s in relation to ministries, central banks and other governmental organs

33 Resources of NSS Resources of Resources of national statistical officesnational statistical offices other national statistical servicesother national statistical services information environment of official statisticsinformation environment of official statistics Problem: Problem: legal frames and capacity of NSI necessary for managemenet of resources of NSSlegal frames and capacity of NSI necessary for managemenet of resources of NSS

34 Maintenance of resources Intellectual infrastructure Intellectual infrastructure Statistical staffStatistical staff R & D units of NSI’sR & D units of NSI’s External experts and institutesExternal experts and institutes Information infrastructure: Information infrastructure: information basesinformation bases meta and parainformation systemsmeta and parainformation systems Technical infrastructure (ICT, offices, etc.) Technical infrastructure (ICT, offices, etc.) Problem: Problem: Budget of NSI systematic financing of maintenance of resourcesBudget of NSI systematic financing of maintenance of resources

35 Development of resources Research and development Research and development National R & D capacityNational R & D capacity ESS-netESS-net European centers of excellenceEuropean centers of excellence Eurostat R & D staffEurostat R & D staff Education and training Education and training Modernization of program of university educationModernization of program of university education Training of European Statisticians – TES - EMOSTraining of European Statisticians – TES - EMOS Education and training of national statisticiansEducation and training of national statisticians Upgrading of statistical ICT Upgrading of statistical ICT Systematic upgrading of ICT of statistical officesSystematic upgrading of ICT of statistical offices Special statistical softwareSpecial statistical software

36 Development of statistical information environment Coordinating competences of NSI’s in designing and implementing of ICT - based administrative information systems: Coordinating competences of NSI’s in designing and implementing of ICT - based administrative information systems: Information standards for administtative procedures and systems Information standards for administtative procedures and systems Administrative registers: population, land, businessendards Administrative registers: population, land, businessendards Primary registers of businesses Primary registers of businesses Infrastructural information systems of governments (especially: taxes, social insurance, heath insurance, Infrastructural information systems of governments (especially: taxes, social insurance, heath insurance, Management of „inter-ministerial” registers Management of „inter-ministerial” registers E.g. businesses, population, territorial units E.g. businesses, population, territorial units

37 Conflicts in planning and execution of resources „Conflict of interest” between multi-annual programming and realization of statistical surveys and annual budgeting of government „Conflict of interest” between multi-annual programming and realization of statistical surveys and annual budgeting of government Policy of budget cuts Policy of budget cuts Reduction of costs of statistcs vs. financing of R&D, education and upgrading of infrastructure Reduction of costs of statistcs vs. financing of R&D, education and upgrading of infrastructure The reduction of costs is achieved by: The reduction of costs is achieved by: Lower quality of metadata, data and servicesLower quality of metadata, data and services Reduction of R&DReduction of R&D Lower level of ICTLower level of ICT Cuts in intellectual capital of statistics (experts, education, training)Cuts in intellectual capital of statistics (experts, education, training)

38 Quality control of statistics Integration of data capturing and editing Integration of data capturing and editing Strong frames Strong frames Direct use of primary records Direct use of primary records Use of administrative data Use of administrative data Electronic intelligent questionnaires Electronic intelligent questionnaires Non-conventional sources of information Non-conventional sources of information Extended editing: full formal and logic control, using historical data Extended editing: full formal and logic control, using historical data Integrated metadata and data bases Integrated metadata and data bases Full docummenting of methodology of surveys Full docummenting of methodology of surveys Ex-ante and ex-post audit of surveys Ex-ante and ex-post audit of surveys

39 Quality assurance Need of strenghtening the control of quality Need of strenghtening the control of quality Single survey – independent methodological standards obligatory for all NSS (including ministries) Single survey – independent methodological standards obligatory for all NSS (including ministries) Methodological audit ex ante of each survey (methodological „imprimatur” ) Methodological audit ex ante of each survey (methodological „imprimatur” ) Maintenance of methodological integrity of data resources Maintenance of methodological integrity of data resources

40 Official statistics produced outside the NSI’s Assymetry of statistical competences between ministries and NSI’s Assymetry of statistical competences between ministries and NSI’s Ministries are treating their statistics like any other administrative systemMinistries are treating their statistics like any other administrative system Problems:Problems: obeying metodological standards and methodological transparency by ministries obeying metodological standards and methodological transparency by ministries To weak methodological coordination from the part of the NSI To weak methodological coordination from the part of the NSI Production of semi-official data by ministries Production of semi-official data by ministries

41 Official statistical services as public good Database – driven dissemination of statisical information Database – driven dissemination of statisical information Profiled information services for VIP’s Profiled information services for VIP’s Problem – oriented analyses Problem – oriented analyses Statistical consultative support of public administration and governments Statistical consultative support of public administration and governments Official statistician Official statistician Information researcher and supporter of public sector and research Information researcher and supporter of public sector and research Paid services for commercial sector Paid services for commercial sector

42 Access to statistical data and metadata Pressure of givernments and businesses on access to microdata Pressure of givernments and businesses on access to microdata Opening the access of governments to microdata will be the end of good official statistics Opening the access of governments to microdata will be the end of good official statistics NSI’s and Eurostat should protect microdata by: NSI’s and Eurostat should protect microdata by: Offering high level statistical services to users Offering high level statistical services to users Building and maintaining databases containing statistical microaggregates and time series Building and maintaining databases containing statistical microaggregates and time series Databases storing microdata should be accessible only for statisticians compiling data on request of users Databases storing microdata should be accessible only for statisticians compiling data on request of users

43 Eurostat as supranational statistical office of EU Statistical office of EU Commission and institutions Statistical office of EU Commission and institutions Identification of EU statistical needsIdentification of EU statistical needs Common EU program of official statisticsCommon EU program of official statistics Collection of output data from NSI’sCollection of output data from NSI’s Coordinator of ESS Coordinator of ESS Programming of ESS surveysProgramming of ESS surveys Coordinaiton of statistical production for EU needsCoordinaiton of statistical production for EU needs Elaborating information metastandards and standards for information systems of public sectorElaborating information metastandards and standards for information systems of public sector European R&D and education institute European R&D and education institute R&D projectsR&D projects Pilot implementationsPilot implementations Statistical educationStatistical education ESS-netESS-net

44 EU code of statistical best practice The „best” does not mean „good” or even „admissible” in other environment The „best” does not mean „good” or even „admissible” in other environment Adoption of EU code of practice to national specificity Adoption of EU code of practice to national specificity Official recommendation of national version of the EU code of practice by respective law Official recommendation of national version of the EU code of practice by respective law Dissemination of UNFP, ISI Code, EU Code Dissemination of UNFP, ISI Code, EU Code Official national recommendations Official national recommendations Education and training: university professors should be acquainted with the codes of ethics and practices Education and training: university professors should be acquainted with the codes of ethics and practices Independent audit of methods and surveys Independent audit of methods and surveys

45 Conclusions SDES - Strategy of Development of European Statistics – mission and vision of ESS elaborated under the auspices of ESGAB and updated SDES - Strategy of Development of European Statistics – mission and vision of ESS elaborated under the auspices of ESGAB and updated Centralized co-ordination (not management) of ESS Centralized co-ordination (not management) of ESS Partnership relations between statistical offices and services on national and supranational level Partnership relations between statistical offices and services on national and supranational level Harmonization and integration of ESS by programs, metadata and methodological standards Harmonization and integration of ESS by programs, metadata and methodological standards Position of Eurostat in EC directorates and commissioners Position of Eurostat in EC directorates and commissioners

46 Thank you

47 Główny Urząd Statystyczny wraz z wojewódzkimi Urzędami Statystycznymi System statystyki publicznej Polski jest System statystyki publicznej Polski jest Ważnym segmentem infrastruktury informacyjnej krajuWażnym segmentem infrastruktury informacyjnej kraju Integralną częścią globalnego i europejskiego systemu statystycznegoIntegralną częścią globalnego i europejskiego systemu statystycznego Misja GUS - współkształtowanie społecznego ładu informacyjnego i infrastruktury informacyjnej kraju przez: Misja GUS - współkształtowanie społecznego ładu informacyjnego i infrastruktury informacyjnej kraju przez: Normy informacyjne, w tym rejestry urzędoweNormy informacyjne, w tym rejestry urzędowe Zasoby informacyjne jako dobro publiczne należneZasoby informacyjne jako dobro publiczne należne Aktywne wsparcie informacyjne i analityczne organów państwa, nauki, organizacji społecznych, biznesuAktywne wsparcie informacyjne i analityczne organów państwa, nauki, organizacji społecznych, biznesu Programowanie badań statystycznych statystyki publicznej i ich koordynacjaProgramowanie badań statystycznych statystyki publicznej i ich koordynacja Realizacja badań statystycznych statystyki centralnejRealizacja badań statystycznych statystyki centralnej Wspomaganie oficjalnych badań statystycznych prowadzonych przez inne instytucje państwoweWspomaganie oficjalnych badań statystycznych prowadzonych przez inne instytucje państwowe Harmonizacja i współpraca z globalnymi i europejskimi systemami statystycznymiHarmonizacja i współpraca z globalnymi i europejskimi systemami statystycznymi Koordynacja i realizacja badań naukowychKoordynacja i realizacja badań naukowych Edukacja statystycznaEdukacja statystyczna

48 Statystyka publiczna podstawą funkcjonowania państwa Zrozumienie znaczenia infrastruktury informacyjnej w globalnym społeczeństwie informacyjnym i w gospodarce opartej na wiedzy Zrozumienie znaczenia infrastruktury informacyjnej w globalnym społeczeństwie informacyjnym i w gospodarce opartej na wiedzy Właściwa ranga jakości informacji, norm informacyjnych, w tym norm statystycznych Właściwa ranga jakości informacji, norm informacyjnych, w tym norm statystycznych Infrastrukturalne podejście do statystyki publicznej, w tym zapewnienie warunków rozwoju Infrastrukturalne podejście do statystyki publicznej, w tym zapewnienie warunków rozwoju Przestrzeganie Fundamentalnych Zasad Statystyki Publicznej ONZ Przestrzeganie Fundamentalnych Zasad Statystyki Publicznej ONZ Właściwa ranga rozwoju kultury i edukacji informacyjnej, w tym kultury statystycznej i edukacji statystycznej dla państwa, społeczeństwa i gospodarki Właściwa ranga rozwoju kultury i edukacji informacyjnej, w tym kultury statystycznej i edukacji statystycznej dla państwa, społeczeństwa i gospodarki

49 Information transparency and official statistics Information transparency is the prerequisite of political, social and economic partnership and cooperation ; Information transparency is the prerequisite of political, social and economic partnership and cooperation ; Mission of national statistical offices is to protect international information transparency; Mission of national statistical offices is to protect international information transparency; Joint statistical parainformation platform is the optimal tool of supporting transparency in heterogeneous international environment. Joint statistical parainformation platform is the optimal tool of supporting transparency in heterogeneous international environment. Time to go beyond statistical variables Time to go beyond statistical variables from data through information to knowledgefrom data through information to knowledge

50 Official statistics – where we go ? From paper questionnaires to electronic data capturing From paper questionnaires to electronic data capturing From questionnaires to administrative records From questionnaires to administrative records From national systems to international and global integration From national systems to international and global integration From statistical variables to statistical information (from tables to data analyses) From statistical variables to statistical information (from tables to data analyses) From statistical information to knowledge on social and economic processes and phenomena From statistical information to knowledge on social and economic processes and phenomena

51 Storage and retrieval of statistical information – where we go ? Single questionnaire – driven statistical files Single questionnaire – driven statistical files Statistical databases Statistical databases Integration ex ante of data and metadataIntegration ex ante of data and metadata Information warehouses Information warehouses Integrated storage of heterogeneous informationIntegrated storage of heterogeneous information Information platforms Information platforms reference data for retrieval of heterogeneous information (weak, flexible structuring) reference data for retrieval of heterogeneous information (weak, flexible structuring)

52 Informational foundations of international partnership Partnership is based on trust Partnership is based on trust Trust is based on information transparency Trust is based on information transparency Information transparency is based on Information transparency is based on eaqual accessibility of information for all stakeholders eaqual accessibility of information for all stakeholders quality control of public information by official information agencies quality control of public information by official information agencies isomorphic interpretability of information for all users isomorphic interpretability of information for all users

53 International heterogeneous environment Particular countries have developed their own, specific information infrastructures; Particular countries have developed their own, specific information infrastructures; National administrative systems, primary records of legal persons and entrepreneurs, are specific for each country; National administrative systems, primary records of legal persons and entrepreneurs, are specific for each country; Information used in social, economic and ecological systems are adjusted to legal and administrative specificity of each country; Information used in social, economic and ecological systems are adjusted to legal and administrative specificity of each country;

54 Information transparency in globalized economy In globalized open economy the systems of “national economies” are fuzzy; In globalized open economy the systems of “national economies” are fuzzy; Processes in national economies cannot be explained and monitored without information from other countries; Processes in national economies cannot be explained and monitored without information from other countries; Information transparency in heterogeneous international environment requires orchestrating public information systems Information transparency in heterogeneous international environment requires orchestrating public information systems National information systems of official statistics and central banks are coordinated on international level National information systems of official statistics and central banks are coordinated on international level

55 Mission of official statistics in heterogenous international environment Producing standardized statistical data Producing standardized statistical data Accessing complete economic and social information on international scale, Accessing complete economic and social information on international scale,  statistics  administrative information  scientific, technical and commercial information  Statistics of XIX century should go beyod statistical variables

56 Statistical parainformation – the way to go beyond statistical variables Parainformation is the information on Parainformation is the information on Information systems,Information systems, Information resources,Information resources, Stakeholders of information systemsStakeholders of information systems producers, producers, intermediaries, intermediaries, users users Standardization and harmonization of parainformation should be the mission of global statistical organizations and NSO’s Standardization and harmonization of parainformation should be the mission of global statistical organizations and NSO’s

57 Functions of parainformation Standardizing of documenation of Standardizing of documenation of laws and regulation of information systems laws and regulation of information systems official information systems and resources official information systems and resources Informing on existing resources of information and metainformation Informing on existing resources of information and metainformation Supporing retrieval of information and relevant metainformation Supporing retrieval of information and relevant metainformation

58 Joint parainformation platform is harmonizing international reference information on: Information laws and regulations Information laws and regulations Statistical offices (NSI’s, regional and local units) and its organizational structures Statistical offices (NSI’s, regional and local units) and its organizational structures Metadata bases: classifications, nomenclatures, code lists, registers, frames, glossaries Metadata bases: classifications, nomenclatures, code lists, registers, frames, glossaries Statistical surveys Statistical surveys Administrative records Administrative records Administrative data sources Administrative data sources Primary records used as statistical data sources Primary records used as statistical data sources Statistical microdata bases Statistical microdata bases Statistical output data bases and warehouses Statistical output data bases and warehouses Publications containing official statistical information Publications containing official statistical information Archived statistical files Archived statistical files Stakeholders of statistical processes: managers of source records, respondents, intermediaries, users (all types) Stakeholders of statistical processes: managers of source records, respondents, intermediaries, users (all types)

59 Joint parainformation platform - ONE WINDOW to international information environment The parainformation platform is „one window” for navigating in many different national systems. The parainformation platform is „one window” for navigating in many different national systems. The parainformation platform does not interfere in existing national laws, procedures and structures of national statistical systems of participating countries and statistical offices. The parainformation platform does not interfere in existing national laws, procedures and structures of national statistical systems of participating countries and statistical offices. Each national statistical agency may take the decision of the scope of parainformation delivered to the plarform. Each national statistical agency may take the decision of the scope of parainformation delivered to the plarform.

60 Effects of common parainformation for public sector Common parainformation platform is the most effective tool to achieving high level of information transparency between countries of Eastern Partnership. Common parainformation platform is the most effective tool to achieving high level of information transparency between countries of Eastern Partnership. The parainformation platform is adjusted to the specificity and constrains of heterogeneous international environment. The parainformation platform is adjusted to the specificity and constrains of heterogeneous international environment. Harmonizing statistical parainformation and organizing parainformational platform shall benefit to dynamic cooperation between countries, especially in transborder regions. Harmonizing statistical parainformation and organizing parainformational platform shall benefit to dynamic cooperation between countries, especially in transborder regions.

61 National statistical capacity Capacity of NSI’s Capacity of NSI’s Capacity of internal statistical environment Capacity of internal statistical environment Capacity of statistical services of governmentsCapacity of statistical services of governments Capacity of administrative information systemsCapacity of administrative information systems National ICT capacityNational ICT capacity Scientific statistical capacity of universities and institutesScientific statistical capacity of universities and institutes Statistial capacity and literacy of stakeholders of NSSStatistial capacity and literacy of stakeholders of NSS Capacity of external statistical environmet Capacity of external statistical environmet International organizations and projectsInternational organizations and projects Foreign and international information systemsForeign and international information systems

62 Environment of official statistics Normative environment: laws regulating socio – economic information and their practical implementing, i.a. laws on official statistics Normative environment: laws regulating socio – economic information and their practical implementing, i.a. laws on official statistics Information infrastructure of governments, non-profit sectors, businesses, households Information infrastructure of governments, non-profit sectors, businesses, households Social environment: „statistical literacy” of governments, businesses, society Social environment: „statistical literacy” of governments, businesses, society Administrative position of official statistics: organization, staff, financing, ICT. Administrative position of official statistics: organization, staff, financing, ICT.

63 „North” vs. „South” models of environment of official statistics Main differences between North and South Main differences between North and South Model of information infrastructureModel of information infrastructure Scope of registration of economic and social processes by governmentsScope of registration of economic and social processes by governments Character of institutional interventionismCharacter of institutional interventionism Role of global financial sectorRole of global financial sector Model of information culture and statistical literacyModel of information culture and statistical literacy

64 „North” Information infrastructure supervised by central governments covering all spheres of social and economic lifeInformation infrastructure supervised by central governments covering all spheres of social and economic life Total registration of all economic and social processes, by governments and other organizationsTotal registration of all economic and social processes, by governments and other organizations Deep institutional interventionism in all pheres of social and economic lifeDeep institutional interventionism in all pheres of social and economic life Decisive influence of global financial sector on real sphere of economy and on social lifeDecisive influence of global financial sector on real sphere of economy and on social life Active role of official information in social and economic processesActive role of official information in social and economic processes Common use of statistical information by governments, businesses and householdsCommon use of statistical information by governments, businesses and households Common use of ICT by governments, businesses and householdsCommon use of ICT by governments, businesses and households

65 „South” Limited registration and polarization Limited registration Limited registration Information infrastructure coordinated by governments is limited to government units and their functionsInformation infrastructure coordinated by governments is limited to government units and their functions Registration of social and economic phenomena and processes limited to facts important for governmentsRegistration of social and economic phenomena and processes limited to facts important for governments Non-registered economy, non-registered social activities and shadow economyNon-registered economy, non-registered social activities and shadow economy Impact of financial insitutions limited to governments, big businesses and relatively small groups of householdsImpact of financial insitutions limited to governments, big businesses and relatively small groups of households Deep institutional interventionism limited to legal personsDeep institutional interventionism limited to legal persons Polarization Polarization Polarization of statistical literacy of society generating problems of participation in surveys and quality of informationPolarization of statistical literacy of society generating problems of participation in surveys and quality of information Polarization of practical use of ICT (IT exclusion)Polarization of practical use of ICT (IT exclusion) Polarization of use of statistics between governments, businesses and householdsPolarization of use of statistics between governments, businesses and households

66 Compatibility and complementarity gaps between „North” and „South” - Transfer and absorption of „Nothern” statistical best practices ( based on total registration ) to the „South” is difficult because of: Transfer and absorption of „Nothern” statistical best practices ( based on total registration ) to the „South” is difficult because of: Non – registered economyNon – registered economy Non registered social phenomena and processesNon registered social phenomena and processes Incidental participation of households and small enterpreneurs in data interchange with governments and statisticsIncidental participation of households and small enterpreneurs in data interchange with governments and statistics Statistics of the „South” needs better and more sophisticated methods Statistics of the „South” needs better and more sophisticated methods frames, sampling procedures, quality control, estimation on the basis of small samplesframes, sampling procedures, quality control, estimation on the basis of small samples „Fjord syndrome” „Fjord syndrome”

67 „South” – „South” transfer of statistical knowledge Creative adopting of best practices of „North” to the specificity of countries of „South” Creative adopting of best practices of „North” to the specificity of countries of „South” Statistical agencies of many countries of the „South” have expertize and experienceStatistical agencies of many countries of the „South” have expertize and experience Official statistics of many countries of „South” have original knowledge and experience Official statistics of many countries of „South” have original knowledge and experience statistical methods and techniques transferable, implementable and absorbable by other countries of the „South”statistical methods and techniques transferable, implementable and absorbable by other countries of the „South” Post-transition countries as the N-S bridge Post-transition countries as the N-S bridge Know-how in „holistic” transforming NSS’s and NSI’sKnow-how in „holistic” transforming NSS’s and NSI’s

68 Key nodes on critical path of development of official statistics in the „Southern” model of economy Non-registered and shadow economy: fuzzy labor market, „bazaar”trade, incidental services, household sector production, unpaid work, poverty, social and economic polarization Non-registered and shadow economy: fuzzy labor market, „bazaar”trade, incidental services, household sector production, unpaid work, poverty, social and economic polarization Non-registered social processes: vital statistics, migration, access to social services, retail trade and services, household activities Non-registered social processes: vital statistics, migration, access to social services, retail trade and services, household activities Weak frames - building stronger frames in non- registered environment Weak frames - building stronger frames in non- registered environment Estimation and imputation methods and techniques based on very small samples Estimation and imputation methods and techniques based on very small samples Need of resources for monitoring of extreme and incidental situations and processes Need of resources for monitoring of extreme and incidental situations and processes

69 Some conclusions Methodologists elaborating standards should pay more attention on the specificity of „less registered” economies and societies Methodologists elaborating standards should pay more attention on the specificity of „less registered” economies and societies Need of systematic transfer of best practices of more advances NSI’s of the „South” to other countries (both „South” and„North”) Need of systematic transfer of best practices of more advances NSI’s of the „South” to other countries (both „South” and„North”) Post-transition statistics may play the role of bridge between „North” - „South” and „”South” – „South” Post-transition statistics may play the role of bridge between „North” - „South” and „”South” – „South”

70 Kultura statystyczna a władza i administracja Informacja statystyczna to wiedza Informacja statystyczna to wiedzaale Władza jest substytutem wiedzy (Cz. Bobrowski) Władza jest substytutem wiedzy (Cz. Bobrowski) Komu Bóg dał władzę, to dał mu i rozum (przysłowie czeskie) Komu Bóg dał władzę, to dał mu i rozum (przysłowie czeskie) Rozum to rzecz najsprawiedliwiej między wszystkich rozdzielona. Bo im więcej go kto posiada, tym bardziej uważa, że ma go nie dość. A im mniej go to posiada, tym bardziej jest przekonany, że ma go więcej niż inni (Pascal, Myśli) Rozum to rzecz najsprawiedliwiej między wszystkich rozdzielona. Bo im więcej go kto posiada, tym bardziej uważa, że ma go nie dość. A im mniej go to posiada, tym bardziej jest przekonany, że ma go więcej niż inni (Pascal, Myśli)

71 Projekt : Projekt : „Odpowiedź na wyzwania gospodarki opartej na wiedzy: nowy program nauczania na WSHiP”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Download ppt "Official statistics for public administration in modern economy and information society Józef Oleńsk i Lazarski University Postgraduate studies Master."

Similar presentations


Ads by Google