Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

כתבי היד המאוירים מימי הביניים עוטרו במיניאטורות מעניין הטקסט, והיו בעיקר בנושאים דתיים, דומים לאלה המוכרים לנו מהויטראז'ים של הכנסיות הגותיות. בסוף התקופה.

Similar presentations


Presentation on theme: "כתבי היד המאוירים מימי הביניים עוטרו במיניאטורות מעניין הטקסט, והיו בעיקר בנושאים דתיים, דומים לאלה המוכרים לנו מהויטראז'ים של הכנסיות הגותיות. בסוף התקופה."— Presentation transcript:

1

2 כתבי היד המאוירים מימי הביניים עוטרו במיניאטורות מעניין הטקסט, והיו בעיקר בנושאים דתיים, דומים לאלה המוכרים לנו מהויטראז'ים של הכנסיות הגותיות. בסוף התקופה הגותית ובתקופת הרנסנס החלו לצייר גם נושאים חילוניים ורומנטיים. בכתבי היד היהודיים הציורים נשאו אופי דתי ואלגורי. בחלקם הוחלפו הדמויות האנושיות בחיות או בציפורים. האות הגדולה המאוירת בכתבי היד הנוצריים הוחלפה במלה הראשונה של הטקסט, שנכתבה באותיות גדולות מסוגננות בתוך מסגרות מצוירות, מוקפות ב"עיטורים גיאומטריים " או ב"עיטורי עלים משורגים" וביניהם חיות, עופות ודגים. כתבי יד רבים מעוטרים בשולי הטקסט במוטיבים גיאומטריים או מעולם הצומח.

3 לצערנו, לא ניתן מסיבות ברורות, לדפדף בכתבי יד עתיקים וליהנות מיפי הכתב והציורים. במקרה הטוב הספר פתוח ושני עמודים מוצגים לראווה. תהליך כתיבתם ואיורם של כתבי היד נמשך בד"כ חודשים רבים, ואף שנים. הציורים צוירו הרבה פעמים ביד רבי אמן שהתמחו בציור מיניאטורות ודיוק בפרטי פרטים אף כי מדובר בגדלים מזעריים. תהליך כתיבתם ואיורם של כתבי היד נמשך בד"כ חודשים רבים, ואף שנים. הציורים צוירו הרבה פעמים ביד רבי אמן שהתמחו בציור מיניאטורות ודיוק בפרטי פרטים אף כי מדובר בגדלים מזעריים. האפשרות הטכנולוגית של צילום הספרים מאפשרת העתקתם של כתבי היד בפקסימיליות, במחירים השווים לכל נפש, כדוגמת מהדורת הפקסימיליה של תנ " ך ארם צובא, תנ " ך ליסבון וההגדה האשכנזית. יחד עם זאת רכישת זכויות למהדורת פקסימיליה מוקפדת ( העתקה מדויקת של טקסטורת הדף, גודלו וצורתו, שימוש באותיות זהב בולטות ), במספר עותקים קטן יחסית, ( לא יותר מ 500 !) מייקרת עד לכדי 5000 ו-45000 דולר לעותק, דבר המרחיק את היצירה מספריות, מחוקרים ומהקהל הרחב ברחבי העולם. (דוגמה להוצאות כאלה: מכלול רוטשילד, תנ"ך אלבה ותנ"ך קניקוט)

4 בתקופת התקשורת האלקטרונית, מתאפשרת כניסה לאתרי הספריות הסורקים חלק מהספרים שברשותם ומאפשרים לקהל הרחב ליהנות מיופיים ולחוקרים לעבוד עליהם. הספרייה הלאומית שלנו סורקת בהתמדה כתבי יד בשלמותם, בהתאם לאפשרויות התקציביות. הספרייה הלאומית שלנו סורקת בהתמדה כתבי יד בשלמותם, בהתאם לאפשרויות התקציביות. ברוב כתבי היד היהודיים ניתנת חשיבות רבה ביותר לשם הסופר ששקד במלאכת הכתיבה, למזמין כתב היד, ולתאריך סיום הכתיבה בקולופון שבסוף הספר. שמו של המאייר פעמים נזכר בספר ופעמים לא. מן הציורים והאיורים ניתן ללמוד על התקופה, מנהגי המקום, סגנונות לבוש, ארכיטקטורה, התפיסה האיקונוגראפית של יוצריהם והשפעות הסביבה הנוצרית עליה.

5 Aaron, the High Priest, pouring oil in the candlestick. North French Miscellany copied around 1280. The scope of the collection was boosted through favourable acquisition policies, particularly during the period when Josiah Forshall and Sir Frederic Madden acted as Keepers of Manuscripts. Thanks to Madden's judicious decision, in 1839 the Museum purchased the exquisite North French Miscellany copied around 1280, and four years later two very finely illuminated Passover liturgies, the Ashkenazi Haggadah and the Barcelona Haggadah. By the mid- nineteenth century the Hebrew collection comprised approximately 300 manuscripts, half of which were biblical codices and biblical commentaries.

6 This is one of the finest extant French Hebrew manuscripts. It was written in 1280 by a scribe named Benjamin and contains a variety of biblical, liturgical and historical texts. Several artists were responsible for the exquisite French Gothic miniatures, some of which are circular in shape, as seen in this opening. On the right, is the mythical bird, Bar-Yokhani, apparently a symbol of Jewish messianic aspirations. On the left is King Solomon delivering his judgement. North French Miscellany, c.1280, judgement of Solomon and mythical bird

7 North French Miscellany This 13th-century French manuscript shows a popular contemporary subject in both Christian and Jewish art: King David playing his harp. He is traditionally the author of the Psalms, which were to be sung with musical accompaniment. Though it is a Hebrew manuscript, this was evidently illuminated by Christian artists. North French Miscellany, Northern France, c.1278-98. David playing the harp

8 Angels & Ark of the Covenant Image taken from North French Miscellany. Originally published/produced in North France, c.1280 המכלול הצפון צרפתי מלאכים עם ארון הברית מלאכים עם ארון הברית שני כרובים עומדים בצידי ארון העדות, כנפיהם הצבעוניות פרושות מעליו. שולחן לחם הפנים וכד המן עומדים תחתיהם

9 Twelve rods and the flowering rod of Aaron, Moses ’ brother. Image taken from The North French Hebrew Miscellany. Originally published/produced in France, 1278-1298. Author: Benjamin the Scribe

10 The beheading of Agag. Image taken from The North French Hebrew Miscellany. Originally published/produced in France, 1278-1298

11 Calendar chart. Image taken from The North French Hebrew Miscellany. Originally published/produced in France, 1278-1298.

12 Barcelona Haggadah Stunningly illustrated with people, flowers, birds and imaginary creatures, this prayer book for the festival of Passover is one of the most richly pictorial of all Jewish texts. Meant to accompany the Passover eve service and festive meal, it was also a status symbol for its owner in 14th-century Spain.

13 הגדת ברצלונה ידועה כאחת מכתבי היד בעברית, המאוירים הטובים ביותר בין האוספים של הספרייה הבריטית בלונדון. ההגדה נכתבה בסביבות אמצע המאה הארבעה עשרה, ושמה ניתן לה בשל שלט הגיבורים שעליה, הדומה לזה של העיר ברצלונה. כאשר נכתב כתב היד, הייתה יהדות אראגון וקטלוניה אחת הקהילות הגדולות ביותר באירופה, וברצלונה הייתה ביתו של מרכז משגשג לאיורי כתבי יד. אותו מרכז היה קשור לחצר המלוכה והושפע מסגנונות איור איטלקיים וצרפתיים.

14

15 The Ashkenazi Haggadah הגדת לונדון של יואל בן שמעון הגדה כמנהג אשכנז, הגדה כמנהג אשכנז, עם פרוש של רבי אלעזר מוורמוש. בווריה ומרכז איטליה. אמצע המאה החמש-עשרה. הגדה זו היא אחד מכתבי היד המוקדמים ביותר של יואל בן שמעון. האיורים בהגדה זו נעשו בשני סגנונות שונים: גרמני ואיטלקי.

16 The Ashkenazi Haggadah הגדת לונדון של יואל בן שמעון

17 דוגמאות של ציורי מיקרוגרפיה בהגדה של פסח של יואל בן שמעון The Ashkenazi Haggadah

18 F

19

20 The Ashkenazi Haggadah This is a mid-15th century manuscript now in the British Library. The original consists of 49 leaves of thick vellum. It was written and illuminated by Joel Ben Simeon called Feibusch Ashkenazi. A different artist, from southern Germany, added some illustrations after the Haggadah had left Joel ben Simeon. The present day artifact includes a dark- brown leather binding dated to the 15th century.

21 הגדת לונדון של יואל בן שמעון The Ashkenazi Haggadah

22 Hebrew Manuscripts: Foundation Collections The collection of Hebrew manuscripts stands out as one of the most important in the world today and is a vivid testimony of the creativity and intense scribal activities of Eastern and Western Jewish communities over the centuries. Its volumes embrace many areas of Hebrew literature, with Bible, Talmud, kabbalah, philosophy and poetry being particularly well represented. Although since 1973 the collection of Hebrew hand-written books has come under the aegis of the British Library, its beginnings can be traced back to the British Museum and its foundation collections. The collection of Hebrew manuscripts stands out as one of the most important in the world today and is a vivid testimony of the creativity and intense scribal activities of Eastern and Western Jewish communities over the centuries. Its volumes embrace many areas of Hebrew literature, with Bible, Talmud, kabbalah, philosophy and poetry being particularly well represented. Although since 1973 the collection of Hebrew hand-written books has come under the aegis of the British Library, its beginnings can be traced back to the British Museum and its foundation collections.

23 Picturing God's presence Because of the stern injunction against representing God, images depicting the Almighty are rarely found in Jewish book art. However, artists did find other ways of depicting divine presence, as in this illustration of one of the most momentous episodes in the Hebrew Bible, in a Haggadah from about seven centuries ago. Hispano-Moresque Haggadah, Castile, Spain, c.1300. The binding of Isaac The binding of Isaac

24 הגדה הספרדי-המורי (1300 בקירוב) (1300 בקירוב) משה והסנה הבוער משה מרים את ידו לפני הסנה הבוער; נעלו האחת וצאנו נמצאים לרגלי הסנה על גבעה אדומה שעננה שחורה מרחפת מעליה. יד מכונפת יוצאת מהסנה ומצביעה לעבר משה

25 Distribution of matzah. The plague of the first born Hispano-Moresque Haggadah.

26 Baking of the unleavened bread (matzah). Hispano-Moresque Haggadah.

27 The libraries of Sir Hans Sloane, Sir John Cotton, Robert Harley and King George II that had been acquired by, or deposited in the Museum prior to its opening in 1759, contained important Hebrew manuscripts, some finely illuminated. For instance, among the thirteen Hebrew manuscripts in the Sloane collection was the handsomely illustrated Passover liturgy known as the Leipnik Haggadah dated Altona 1740. The Cottonian library yielded one Samaritan manuscript and several Anglo-Jewish charters recording business transactions between Jews and non-Jews in medieval England. Seven Hebrew volumes were amongst the manuscripts donated to the nation in 1757 by King George II, one of which, dated 1307, was Maimonides' Guide of the Perplexed

28 'The Guide for the Perplexed' is a philosophical work by Moses ben Maimon, known as Maimonides (1135-1204). He was born in Cordoba, but lived most of his life in Egypt, and is regarded as the foremost Jewish philosopher of the middle ages. 'The Guide for the Perplexed' was completed in 1190 and was originally written in Arabic. This manuscript is of the Hebrew translation made by Samuel Ibn Tibbon (died c.1230). It was produced in Spain, around 1350. The text is written in a cursive Spanish hand and adorned with some two hundred illuminations, displaying mostly floral and vegetal designs in vibrant colours. Maimonides ’ ‘ Guide to the Perplexed ’, c.1350, Spain c.1350, Spain

29 Leipnik Haggadah Dressed in magnificent finery, King David kneels in prayer in a sumptuous room in his palace. The harp leaning against the table and the book of Psalms open in front of him allude to his fame as a musician and Psalmist. The scene is imbued with divine light emanating from a bright cloud, which contains the words Ruah ha-kodesh. The Leipnik Haggadah, Altona, Denmark (now Germany),

30 Abraham's hospitality to the angels. Image taken from Leipnik Haggadah. Originally published/produced in Altona, 1740.

31 Maimonides' Mishneh Thorah It was undoubtedly Robert Harley's legacy of some 130 manuscripts and charters that constituted the most significant addition to the burgeoning Hebrew collection. Amongst the Hebrew treasures in this famed library was the lavishly illuminated two-volume copy of Maimonides' Mishneh Thorah [Repetition of the Law] completed in Lisbon in 1472, and a very fine copy of Jacob ben Asher's code of law Arba'ah Turim [The four rows] dated 1475.

32 Portuguese Pentateuch. Lisbon, Portugal, 15th century Portuguese Pentateuch Jews enjoyed a rich cultural life in 15th-century Portugal, as is demonstrated by this fine manuscript. It is one of only about 30 Hebrew examples that survive from the period up to 1496, when Jews were expelled or forcibly converted.

33 Hebrew Manuscripts: Gaster Collection Gaster Collection Two other major events stamped their mark on the development of the Hebrew manuscript collection. The first took place during the period 1877-1882 when nearly 300 Karaite and Yemenite manuscripts were acquired through the book dealer Moses Shapira (1830-1884). The second occured in 1927, when the Museum purchased 1129 manuscripts from the library of Dr. Moses Gaster (1856-1939), who had been the leader of the Spanish and Portuguese Jews' Congregation in England and the foremost Samaritan scholar of his time. Although the Gaster library contained many copies of earlier manuscripts, it nevertheless enriched the Hebrew holdings by nearly 80 Samaritan manuscripts, numerous kabbalistic texts, autographed works of 17th and 18th centuries scholars, communal records and beautifully decorated marriage contracts, as this Italian contract dated 1776 shows. לוח פתיחה לספר שמות, מתוך התנ"ך השני של גסטר, מצרים, המאה השתים-עשרה.

34 9th-century Gaster Bible This very rare early Hebrew Bible shows the influence of Islamic art in its decorative elements. It is named after a previous owner, Dr Moses Gaster (1856-1939), a scholar and spiritual leader of Sephardic Jews in London. First Gaster Bible, perhaps Egypt, ninth or 10th century. Psalm 64

35 First Gaster Bible

36 Samaritan Pentateuch This is one of the most significant manuscripts in the British Library's collections relating to the Samaritans, a sect of Judaism that split off from the mainstream over 1600 years ago. It reveals the Samaritan descendants of the Israelites who were not exiled by the Assyrians in 722 BCE.

37 Karaite Pentateuch This Pentateuch, used by Russian Karaite Jews in 19th-century Crimea, is a reminder that Judaism has a variety of sects within it, some using their own variations on the sacred texts. The Karaites had a particular interest in producing their own version of the Pentateuch: it demonstrated to the authorities that they were different from mainstream Jews, who were then the subject of official disapproval.

38 15th-century Mishnah This was the first complete printed text of the Mishnah - a book of authoritative Jewish law as compiled by early rabbis. The scope of the Mishnah over everyday life and business is extensive: these pages for instance contain detailed rules on the permitted mixing of seeds in agricultural plots. Mishnah, Naples, Italy, 1492. Kilayim

39 Kaifeng Torah This scroll was specially prepared for one of the farthest-flung and most remarkable religious communities of history: the Chinese Jews of Kaifeng. For a thousand years they are said to have maintained an outpost of Judaism on the banks of the Yellow River, but ended up as victims of their own success at integrating with other Chinese. Torah Scroll, Kaifeng, China, 17th century. Genesis 35:1

40 Torah CodexTorah Codex 9th c Torah Codex Gaster BibleGaster Bible 9th-10th c Gaster Bible King David, North French MiscellanyKing David, North French Miscellany c.1278-98 King David, North French Miscellany Babylonian TalmudBabylonian Talmud 13th-14th c Babylonian Talmud Pentateuch with prophetical readingsPentateuch with prophetical readings 13th-14th c Pentateuch with prophetical readings Duke of Sussex ’ s German PentateuchDuke of Sussex ’ s German Pentateuch c.1300 Duke of Sussex ’ s German Pentateuch Picturing God in a Jewish manuscriptPicturing God in a Jewish manuscript c.1300 Picturing God in a Jewish manuscript Golden HaggadahGolden Haggadah c.1320 Golden Haggadah Samaritan PentateuchSamaritan Pentateuch 1339 Samaritan Pentateuch Duke of Sussex ’ s Spanish BibleDuke of Sussex ’ s Spanish Bible mid-14th c Duke of Sussex ’ s Spanish Bible Barcelona HaggadahBarcelona Haggadah 14th c Barcelona Haggadah Spanish Hebrew BibleSpanish Hebrew Bible 1384 Spanish Hebrew Bible Duke of Sussex ’ s Italian PentateuchDuke of Sussex ’ s Italian Pentateuch c.1400 Duke of Sussex ’ s Italian Pentateuch Portuguese PentateuchPortuguese Pentateuch 15th c Portuguese Pentateuch San ’ a PentateuchSan ’ a Pentateuch 1469 San ’ a Pentateuch Lisbon BibleLisbon Bible 1482 Lisbon Bible First complete MishnahFirst complete Mishnah 1492 First complete Mishnah Chinese TorahChinese Torah 1643-63 Chinese Torah Leipnik HaggadahLeipnik Haggadah 1740 Leipnik Haggadah Italian KetubahItalian Ketubah 1776 Italian Ketubah Karaite PentateuchKaraite Pentateuch 1835 Karaite Pentateuch Afghan KetubahAfghan Ketubah 1889 Afghan Ketubah למעוניינים להעמיק בהכרת כתבי היד היהודים שבספרייה הבריטית:

41 מקורות: http://www.bl.uk/onlinegallery/sacredtexts/index.html http://www.bl.uk/onlinegallery/sacredtexts/sacredthemesjonly.html http://www.bl.uk/reshelp/findhelprestype/manuscripts http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html http://www.imagesonline.bl.uk/gallery.asp http://www.imagesonline.bl.uk http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=8675&kwd=6335 http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=1487&letter=B http://www.tali-virtualmidrash.org.il/Art.aspx?art=248 http://es.wikipedia.org/wiki/Miniatura http://en.wikipedia.org/wiki/Miniature_(illuminated_manuscript) http://www.imagesonline.bl.uk/results.asp http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/welcome.htm ספרו של בצלאל נרקיס: "כתבי יד עבריים מצוירים"

42 מצגות קשורות לנושא: הספרייה הבריטית - מצגת ראשונה. הספרייה הבריטית - מצגת ראשונה. כתבי יד יהודיים בספרייה הבריטית-מצגת ראשונה כתבי יד יהודיים בספרייה הבריטית-מצגת ראשונה תנך ליסבון תנך ליסבון כתבי יד עתיקים כתבי יד עתיקים הגדות - כתבי יד הגדות - כתבי יד קלריטה ואפרים הנכם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו: www.clarita-efraim.com נשמח לתגובות נשמח לתגובות


Download ppt "כתבי היד המאוירים מימי הביניים עוטרו במיניאטורות מעניין הטקסט, והיו בעיקר בנושאים דתיים, דומים לאלה המוכרים לנו מהויטראז'ים של הכנסיות הגותיות. בסוף התקופה."

Similar presentations


Ads by Google