Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

FRANJEVAČKI INSTITUT ZA KULTURU MIRA

Similar presentations


Presentation on theme: "FRANJEVAČKI INSTITUT ZA KULTURU MIRA"— Presentation transcript:

1 FRANJEVAČKI INSTITUT ZA KULTURU MIRA
Split, Poljudsko šetalište 4 Tel Fax e.mail:

2 Osnivanje Instituta Franjevački institut za kulturu mira osnovalo je godine Vijeće franjevačkih zajednica (VFZ) u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini . VFZ okuplja sve ženske i muške franjevačke zajednice (21) u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini sa preko 3000 članova i oko članova Franjevačkog svjetovnog reda (FSR) i Franjevačke mladeži (FRAMA).

3 I. RADNA DEFINICIJA Franjevački institut za kulturu mira je mjesto:
znanstvenog istraživanja etičkog provjeravanja kritičkog vrednovanja

4 raznih modela: mira pravde ljudskih prava skrbi za integritet stvorenja (ekološka pravednost)

5 po kriteriju afirmacije ili negacije slobode i dostojanstva:
siromašnih isključenih potlačenih obespravljenih pojedinaca i naroda žrtava rata i nasilja

6 Dilema: karitas i/ili istina odnos karitativne zauzetosti za žrtve
“grešnih struktura” i/ili (siromaštvo, isključenost, društvene i političke nepravde nisu ljudska sudbina) raskrinkavanje, kritika i promjena tih struktura

7 kršćansko razrješenje dileme: NE: ili/ili NEGO: i/i
Slika 1: L. Boff: priča o dobrim ljudima na obali rijeke Slika 2: Th. Elliot: Nikada nećemo stvoriti tako dobre strukture da ne bi bila potrebna ljudska dobrota Caritas in veritate, papa Benedikt XVI

8 II. DUHOVNO – TEOLOŠKO UTEMELJENJE METODOLOGIJE RADA INSTITUTA
Pravda, mir, ljudska prava i integritet svega stvorenog su biblijske vrijednosti Te vrijednosti iznova je prepoznao II. vatikanski sabor kao put naviještanja i angažiranog življenja Evanđelja u svijetu – svijet ljudskih odnosa, kulture i povijesti predmet je spasenja i angažmana

9 3. Plod toga je osnivanje Papinskog vijeća-
JUSTITIA ET PAX i obveza rada tih vijeća pri Biskupskim konferencijama 4. U franjevačkoj tradiciji vrijednosti pravde, mira, ljudskih prava i integriteta svega stvorenja shvaćene su kao srž, DNK franjevačke duhovnosti

10 5. Franjevci njeguju ove vrijednosti
organizirano : na generalnoj razini aktivni su JPIC –uredi na lokalnoj razini Vijeća za pravdu, mir i skrb za sve stvoreno

11 Franjevački institut za kulturu mira dio
je jednog velikog pokreta u svijetu, fokusiran na stanje pravde, mira, ljudskih prava integriteta svega stvorenog u okviru RH i BiH Franjevački institut za kulturu mira dio je jednog velikog pokreta u svijetu, fokusiran na stanje pravde, mira, ljudskih prava integriteta svega stvorenog u okviru RH i BiH

12 III. PRIKAZ DJELATNOSTI INSTITUTA
tematski krug: PRAVDA I MIR 2. tematski krug: ŽENA U CRKVI I DRUŠTVU

13 I EKOLOŠKO-MORALNA KRIZA
3. tematski krug: INTEGRITET STVORENJA I EKOLOŠKO-MORALNA KRIZA 4. tematski krug: GLOBALNO TRŽIŠTE I BUDUĆNOST ČOVJEKOVE SLOBODE

14 1. Publikacije na temu: PRAVDA I MIR

15

16

17 Susret hrvatske katoličke mladeži te održavanje kviza “Na putu mira” u lipnju godine povod je objavljivanju prvog izdanja knjige Na putu mira

18 Drugo, izmijenjeno i dopunjeno
izdanje iz godine je koristan i provjeren priručnik svima koji su zauzeti izgradnjom kulture života i civilizacije ljubavi.

19 Putovi i stranputice pomirenja osvrt su FIKM i Centra za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka na neke inicijative međunarodne zajednice u svezi s pomirenjem Hrvata i Srba i Programom Vlade Republike Hrvatske za uspostavu povjerenja 4. prosinca godine

20 Temu oprosta i pomirenja pretrpljeni Domovinski rat učinio je nezaobilaznom u svim krugovima hrvatskog društva. Poteškoće koje sa sobom nosi potreba opraštanja pretrpljenog zla zahtijevale su ozbiljan pristup ovoj problematici. Hrvatski Caritas i Franjevački institut za kulturu mira pokrenuli su zajednički projekt CROPAX – Croatia patiens pacificat – Hrvatska na patnji gradi mir iz kojega su izašle sljedeće publikacije:

21 Za potrebe CROPAX projekta i međunarodne konferencije: Oprost i pomirenje – izazov Crkvi i društvu (Zagreb, 9-13.svibnja ) provedeno je istraživanje opće populacije u Hrvatskoj o oprostu i pomirenju. Knjiga Mir u Hrvatskoj/Peace in Croatia sadrži izvješće o rezultatima tog anketnog istraživanja

22 Zbornik radova s Konferencije o Oprostu i pomirenju svjedoči o pokušaju da se o oprostu i pomirenju progovori s različitih motrišta, u susretu, zajedničkim promišljanjem i dijalogom.

23 RAZGOVORI O OPRAŠTANJU - stranice ove knjige zorno svjedoče o praštanju kao shvaćenom i neshvaćenom fenomenu, paradoksu kršćanstva i nevjere, raskrižju međuljudskih odnosa i religioznog iskustva, ali povrh svega i nadasve kršćanskom odgovoru na tajnu zla i procesu koji zahtijeva i vrijeme i trud i osobno zalaganje i svjedočenje.

24 Franjevački institut za kulturu mira i Hrvatski Caritas organizirali su i znanstveni skup o kršćanstvu i pamćenju (Trogir, svibnja 2003). Objavljen je zbornik Kršćanstvo i pamćenje koji obuhvaća radove koji zajedno tvore interdisciplinarni pristup odnosu kršćanstva i pamćenja te otvaraju prostor dijalogu i spoznaji novih načina ophođenja s prošlošću, ranama i pamćenjem.

25 Zbornik radova DIJALOGOM DO MIRA u počast Željku Mardešiću sabire na jedno mjesto tekstove autora iz različitih područja i interesa. Sabrani su oko dijaloga kao radnoga naslova. Pa ipak, ovo nije zbornik radova o dijalogu. Riječ je ponajprije o radovima autora koji su Željku Mardešiću zahvalni za trud oko zajedničkog svijeta, riječ praćenu blagošću bez osude ljudi, uvid dozreo u žudnji za znanjem, u duhovnosti i vjeri, dijalog u kojem je svojim sudjelovanjem omogućavao promjene u duši.

26 U Sarajevu je 1996 održan okrugli stol na temu: “Povratak izbjeglica”
Od godine Institut organizira međureligijske molitvene susrete za mir pod nazivom U duhu Asiza. Naime, te je godine, na poziv Ivana Pavla II. u Asizu održan međureligijski Svjetski dan molitve za mir. Knjižica sa međureligijskim molitvama za mir. U Sarajevu je 1996 održan okrugli stol na temu: “Povratak izbjeglica”

27 Prilog ekumenskim nastojanjima je i objavljivanje knjige njemačkog teologa Karla-Josepha Kuschela Spor oko Abrahama objavljene u suradnji sa Svjetlom riječi, beskompromisan je i studiozan pristup trima velikim vjerskim tradicijama koje priznaju Abrahama kao praoca svoje vjere i koja po prvi put programski izlaže teologiju abrahamske ekumene da se otkrivanjem zajedničkih temelja probudi svijest o međusobnom približavanju.

28 Institut je godine objavio Mir u pravednosti, Završni dokument europskog ekumenskog susreta, svibnja 1989., Basel, Švicarska

29 Priručnik koji nudi različite tekstove o franjevačkoj duhovnosti, o franjevačkom opredjeljenju za siromahe, o poticanju na molitvu i meditaciju, o “utjelovljenom djelovanju” u konkretnim situacijama u svjetlu “mira, pravde i skrbi za sve stvoreno odgovor je na zahtjev Međunarodnog vijeća za pravdu, mir i skrb za sve stvoreno o potrebi angažmana franjevačkih zajednica na tom području…

30 FRANJEVAČKI MEA CULPA Članovi i članice Vijeća franjevačkih zajednica u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini te braća i sestre pripadnici različitih franjevačkih obitelji, nazočni u Makarskoj na redovitom godišnjem savjetovanju o služenju Bogu i čovjeku, od svibnja 2000., potaknuti pozivom Svetoga Oca na čišćenje povijesnog pamćenja, obratili su se svojoj braći i sestrama franjevačkim MEA CULPA kako bi zajednički molili oprost od Boga i od svih ljudi pogođenih zlodjelima različitih osoba i struktura, za oprost zbog nedostatne solidarnosti i zauzetosti u ublažavanju njihovih boli, zbog nedostatka djelotvorne sućuti i krivih postupaka te zbog zatvaranja očiju pred istinom.

31 “Na poseban način molimo za oproštenje siromašne i gladne, ranjene u duši i tijelu što nismo na vidljiviji i učinkovitiji način s njima dijelili svoj kruh i druga dobra. Molimo za oproštenje sve radnike i radnice jer nismo jasnije i odlučnije, pa i u obliku štrajka sudjelovali u njihovoj borbi za radno mjesto, za socijalno osiguranje i za adekvatnu plaću. Molimo za oproštenje sve vjernike i nevjernike što im svojom dobrotom i bratsko-sestrinskom riječju nismo dostatno svjedočili Božju blizinu i dobrotu. Molimo za oproštenje crkvene poglavare što se prema njima nismo uvijek odnosili s doličnom poniznošću, ali i za to što ih nismo upozoravali na pogreške bez kojih bi uspješnije naviještali Kraljevstvo nebesko. Molimo za oproštenje sve žene jer nismo pravodobno i u dovoljnoj mjeri vidjeli njihovu diskriminiranost u društvu, Crkvi i u našim zajednicama.Molimo za oproštenje sve koji su postali žrtvama lažnog kršćanstva, lažnog domoljublja i lažnog hrvatstva, kao i sve one koji su krivim svjedočenjem tih vrijednosti dovedeni na stranputice u čemu su sudjelovali i neki članovi naših zajednica.Opraštajući svima i ujedno moleći za oproštenje, kajemo se pred vama i pred Gospodinom jer nismo djelovali i govorili kada je trebalo, sputani različitim krivim obzirima i strahovima. Priznajemo svoje grijehe, ali se uzdamo u pomoć Božjeg Duha i u zagovor Svetog Oca Franje da bismo u svijetu i pred vama mogli ostvariti poslanje mirotvoraca i ljudi najbližih svima koji su u potrebi.” Vijeće franjevačkih zajednica

32 Neke zanimljive spoznaje:
Paradoksalnost vodeće uloge žrtve u procesu pomirenja. Središte Euharistije je memorija žrtve, koja je raskinula začarani krug zla, odmazde, pamćenja kao zlopamćenja. Kršćani se okupljaju oko tog modela pomirenja i slobode: Isusa Krista. Bit kršćanske antropologije koja se odriče nasilja, zlopamćenja, oslobođenja od ratobornih instinkta pronalazi se u samoponiženju kao načinu konačnog uzdizanja u slobodu. Oprost nije odustajanje od pravde, istine i oslobođenja već preduvjet izlaska iz statusa žrtve i punog angažmana za partikularnu i univerzalnu pravdu za sve ljude i njihove narodne, kulturne i vjerske zajednice.

33 Nije lako, ali je božanski veliko!“
Dijalog između religija ne donosi na području ortodoksije i orto-prakse nikakve rezultate, ali na području ortopatije (ispravne patnje): sućuti s patnjom drugoga, memoria passionis pokazuju svoj kapacitet za mir. Znakovita je misao kardinala Franje Kuharića u predgovoru zbornika: Praštanje. “Opraštati u smislu Evanđelja može se samo snagom Duha Svetoga. Kolike žrtve ovog rata moraju doći pred takvu odluku. Oprostiti! Nije lako, ali je božanski veliko!“ Tu se počinje razvijati misao da: sve što vodi miru nije puka strategija, već najozbiljnija duhovnost

34 2. Publikacije na temu: ŽENA U CRKVI I DRUŠTVU

35 Institut je svoj angažman u društvu usmjerio i na izgradnju kulture odnosa među spolovima. Posebno je upozorio na povećanje stupnja osjetljivosti na jedan segment nasilja - nasilje nad ženama. Osam studija s područja različitih teološko - pastoralnih disciplina o temi nasilja nad ženama objavljeno je u zborniku Nasilje nad ženama-teološko pastoralni izazov.

36 Osnova promišljanju za ove studije u
velikoj je mjeri poslužio tekst razgovora sa ženama žrtvama nasilja koje su (bile) zbrinute u različitim crkvenim i društvenim ustanovama. Osim senzibiliziranja javnosti za ovu problematiku, cilj je bio i mobiliziranje za preventivno djelovanje i pomoć žrtvama i počiniteljima.

37 Temetika žene posebno je aktualiziranja u knjizi VIŠE OD ZADANOGA kojom je otvoren prostor za bavljenje, tzv. ženskim pitanjem u Crkvi i društvu u Hrvatskoj. Ovim proučavanjem ženskog pitanja u rasponu 20.stoljeća potiče se afirmacija žene i njena prisutnost u crkvenim i društvenim strukturama, a samim tim i promjena shvaćanja odnosa između muškaraca i žena, kako bi se taj odnos i uloga žene oslobodili tradicijskih opterećenosti.

38 MUŠKO I ŽENSKO – STVORI IH, žene i muškarci u življenju i u službi Božjeg poslanja - krajem FIKM proveo je anketu o odnosu žene i muškarca i njihovu poslanju u društvu i Crkvi. “Prilozi sadržani u ovom zborniku, nastalom na temelju istraživanja i razmišljanja stručnjaka, suočavaju muškarce i žene s ozbiljnim zadaćama u vremenu konfuzije uloga, razmrvljenog identiteta, prevelikog individualizma i dekrisitijanizacije”. Rezultati istraživanja i analiza odgovora otvorili su u Crkvi mnoga područja o koja će trebati propitati i uputiti na promjene pastoralnih metoda i posuvremenjenje religioznog jezika.

39 Neke zanimljive spoznaje :
ŽENA JE ŽRTVA MANIHEJSKO-PATRIJARHALNIH PREDRASUDA I TRŽIŠNOG INSTRUMENTALIZIRANJA Istraživanja na ovu temu otkrivaju sablažnjivo diskriminirajući odnos prema ženi: počevši od teološko- doktrinarnih do praktičnih izvedenica u društvenoj i obiteljskoj praksi. Istraživanja koja su provedena u okviru Instituta bila su usredotočena su na dva pitanja: a) Religiozna delegitimizacija spolnih stereotipa b) Religiozna delegitimizacija nasilja nad ženama

40 Dva nihilizma su temelj diskriminacije, prezira žene i nasilja nad ženama:
1. Nihilizam dualističko-manihejskog tipa koji u tijelu ne vidi vrijednost već princip grešnosti. Tome su sklone religije i patrijarhalna društva. 2. Nihilizam liberalnog tipa, koji tijelo, ženu, povijest lišava transcendentne dimenzije i svrhe. Prezire ih tako što ih instrumentalizira u svrhu profita. Tome je sklono liberalno tržište.

41 INTEGRITET STVORENJA I EKOLOŠKA KRIZA
3. Publikacije i inicijative na temu INTEGRITET STVORENJA I EKOLOŠKA KRIZA

42 Niz izdanja prilog je FIKM skrbi za sve stvoreno:
“Sakramentalnim pogledom suvremeni će se čovjek vratiti autentičnosti i prirodnosti – od ishrane, stanovanja, do ophođenja sa stvarima, kulturnim predmetima, svojim tijelom i tijelom drugoga – ponovno će otkriti tajnu svega što jest i postat će odgovorniji prema životu.” Iz Predgovora

43 Ekološki priručnik Taj divni Božji svijet - jedinstvena pedagoška knjiga na hrvatskom jeziku koja obrađuje pitanja ekologije sa stajališta kršćanske vjere. Školska knjiga ju je uvrstila u popis školske literature. Knjigu se koristi ne samo u nastavi već i kao literaturu za brojne ekološke kvizove.

44 ŽEĐ NA IZVORU Znakovi vremena pozivaju nas na promjenu odnosa i zauzimanje životno kvalitetnijeg stava prema okolišu, a osobito prema vodi. Cilj ovog priručnika je putem metode: vidi, prosudi i djeluj, pružiti jasnu informaciju o svim pitanjima vezanim za vodu.

45 ZRAK NAŠ SVAGDANJI, klimatske promjene i globalno zatopljenje- nadovezuje se na dosadašnje ekološke priručnike te u okviru problematike klimatskih promjena obrađuje utjecaj na okoliš, poticaje za ispravniji odnos prema prirodi, posebice s kršćanskim motivacijama, kao i poticaje za promišljanje i primjere za konkretni angažman svakog pojedinca.

46 Neke zanimljive spoznaje:
Prihvaćanje integriteta stvorenja može jedino razriješiti ekološku krizu, kao bitno moralnu krizu, koja se reflektira kao izrabljivanje, prezir, destrukciju pretpostavki za život i pravdu. Elementi integriteta stvorenja: Stav respekta Stvorenje je dar Čovječanstvo i priroda dijele isti blagoslov: stvaranja i otkupljenja. Sv. Franjo je živio sa svim stvorenjem u stavu općeg bratstva. Poštivanje integriteta stvorenja ima pozitivne učinke na kvalitetu čovjekova života, gospodarstvo i odgovorno ekonomiziranje po načelu održivog razvoja. Uviđa se žurna potreba tzv. „ ekološkog obraćenja“ suvremenog čovjeka, bezočnog potrošača. Inicijative: osporavanje projekta “Družba Adria”; Strategija i zakon o Hrvatskim vodama…

47 GLOBALNO TRŽIŠTE I BUDUĆNOST ČOVJEKOVE SLOBODE
4. Publikacije na temu: GLOBALNO TRŽIŠTE I BUDUĆNOST ČOVJEKOVE SLOBODE

48 Kršćani u solidarnosti sa svijetom
U ratno i poratno vrijeme potreba organizirane solidarnosti uslijed teških gospodarsko- socijalnih prilika, postavila je i zahtjev prema pojedinačnim inicijativama. Godine upriličen je simpozij Kultura solidarnosti čija je namjera bila kritički se osvrnuti na ostvarivanje zavjetima preuzete franjevačke opcije za solidarnost sa siromašnima, beskućnicima, bolesnima, nemoćnima, s onima na rubovima društvenoga života, koji žive s osjećajem kako su "suvišni" u društvu. Htjeli smo također posvijestiti kako se franjevački shvaćena solidarnost proširuje i na ostala Božja stvorenja.

49 Individualna i kolektivna prava na globalnom tržištu
U ime dostojanstva čovjeka, ljudskih, radničkih i vjerničkih prava, Franjevački institut za kulturu mira, u suradnji s Hrvatskim Caritasom, zatražio je od Sabora i Vlade Republike Hrvatske da se donese zakon opće zabrane rada trgovina nedjeljom. U tu je svrhu pokrenuto potpisivanje peticije. Dokument HBK-a Nedjelja radi čovjeka u čijoj je izradi sudjelovao i Institut, naglašava vrijednost nedjelje pod antropološkim, kulturalnim, socijalnim, gospodarskim i vjerskim vidom.

50 Akcija pokrenuta godine s ciljem smanjenja i prestanka uporabe pirotehničkih sredstava prilikom božićnih i novogodišnjih blagdana… Institut je Godine na nacionalnoj razini pokrenuo projekt Živo božićno drvce kojim se željelo senzibilizirati ljude da sačuvaju stabla od masovne sječe uoči božićnih blagdana i potaknuti na njegovanje kulture života.

51

52 Neke zanimljive spoznaje:
Globalno tržište nema prostora za kolektivno ni osobno pamćenje. Čovjek živi u vječnom sada: u instant-kulturi. Postoji opasnost da čovjekov svijet postane svijet bez odnosa: malih jezičnih igara koje s drugim igrama ne uspostavljaju relacije. Institut je imao neke akcije i inicijative koje upozoravaju na divljanje potrošačkog mentaliteta u sljepilu za autentične ljudske potrebe za obitelji, odmorom, društvenim životom. Potrošački mentalitet zahvaća i autentično religijske prostore i simbole

53 Nalazimo se usred projekta još jedne velike utopije globalnog tržišta, u kojoj će biti na nov način, u novoj postmodernoj paradigmi postavljeno pitanje čovjekove slobode i dostojanstva. Prvi kršćani su u okviru globalnog tržišta Rimskog carstva znali čemu reći da i čemu reći ne Ljudi nade danas usmjeravaju ovaj razvoj ka globalnoj etici odgovornosti i solidarnosti, autentičnih ljudskih prava, integriteta stvorenja, što su stupovi socijalnog nauka Crkve, čiji je Institut jedan specifičan i potreban franjevački moment.

54 Važnost promicatelja mira za
budućnost čovjekove slobode

55 Mir je univerzalna i eshatološka perspektiva
Mir je univerzalna i eshatološka perspektiva. To nas obvezuje i oslobađa da kultiviramo povijesni mir. Mir koji se na dopušta kultivirati brani se silom: Pax Romana, Pax Americana, Pax Daytonica…

56 Niz rijeku iz Boffove slike još plutaju žrtve „ struktura zla“.
Iz toga proizlazi dvostruka obveza: karitativnog rada i političko-etičkog karitasa. Caritas in veritate, enciklika pape Benedikta XVI.

57 Globalno tržište, nošeno ideologijom profita neće bez našeg angažmana primijetiti čovjeka i njegove potrebe, već će sve više proizvoditi vještačke potrebe, te tako desolidarizirati društvo.

58 Zato ćemo se radovati svakoj suradnji na afirmaciji vrijednosti pravde, mira, individualnih i kolektivnih ljudskih prava i integriteta svega stvorenog, bilo u okviru Franjevačkog instituta za kulturu mira bilo u okviru univerzitetskih, religijskih inicijativa i inicijativa civilnog društva. HVALA !


Download ppt "FRANJEVAČKI INSTITUT ZA KULTURU MIRA"

Similar presentations


Ads by Google