Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

SEPTEMBRIE 2014 1.  ● Prezentarea noutăţilor privind examenele naţionale 2015.  ● Olimpiadele și concursurile naţionale şi internaţionale 2014-2015.

Similar presentations


Presentation on theme: "SEPTEMBRIE 2014 1.  ● Prezentarea noutăţilor privind examenele naţionale 2015.  ● Olimpiadele și concursurile naţionale şi internaţionale 2014-2015."— Presentation transcript:

1 SEPTEMBRIE 2014 1

2  ● Prezentarea noutăţilor privind examenele naţionale 2015.  ● Olimpiadele și concursurile naţionale şi internaţionale 2014-2015.  ● Diagnoza procesului educațional-Inspecţia şcolară şi pregătirea cadrelor didactice. 2

3 Structura anului şcolar 2014-2015, aprobată prin OMEN nr. 3637/19.06.2014 prin OMEN nr. 3637/19.06.2014 Semestrul I  Cursuri – luni, 15 septembrie 2014 – vineri, 19 decembrie 2014. În perioada 1 - 9 noiembrie 2014, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.  Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 20 decembrie 2014 – duminică, 4 ianuarie 2015  Cursuri – luni, 5 ianuarie 2015 – vineri, 30 ianuarie 2015  Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 31 ianuarie 2015 – duminică, 8 februarie 2015 3

4 Cursuri – luni, 9 februarie 2015 – vineri, 10 aprilie 2015 Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 11 aprilie 2015 – duminică, 19 aprilie 2015 Cursuri – luni, 20 aprilie 2015 – vineri, 19 iunie 2015 Vacanţa de vară – sâmbătă, 20 iunie 2015 – duminică, 13 septembrie 2015 4

5  Art.3 (1) În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.  (2) Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie – Ziua internațională a educației și ziua de 5 iunie – Ziua învățătorului, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar.  Art.4 (1) Săptămâna 6–10 aprilie 2015 din semestrul al doilea este săptămână dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific.  (2) Tipurile de activități care se organizează în săptămâna menționată la alin. (1), modalitățile de organizare și responsabilitățile se stabilesc conform anexei, care face parte integrantă din prezentul ordin. 5

6  Art.5 (1) Tezele din semestrul I al anului şcolar 2014-2015 se susţin, de regulă, până la data de 19 decembrie 2014. (2) Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2014-2015 se susţin, de regulă, până la data de 22 mai 2015. 6

7  În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri. Ziua de 5 octombrie - Ziua Internațională a Educației și ziua de 5 iunie – Ziua Învățătorului vor fi marcate prin activități specifice de către unitățile de învățământ și inspectoratele școlare. 7

8  ● pentru clasele V-VIII, planuri-cadru aprobate prin O.M. Nr. 3638/11.04.2001  ● pentru clasele IX-XII, filierele teoretică şi vocaţională cursuri de zi, planuri-cadru aprobate prin O.M. Nr. 3410/16.03.2009  ● pentru învățământul liceal seral, filiera teoretică, planuri-cadru aprobate prin OM Nr. 4051/24.05.2006  ● pentru clasele a XI-a / a XII-a şi a XII-a / a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi şi seral, planuri-cadru aprobate prin OM Nr. 3412/16.03.2009 8

9  ● pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral, planuri-cadru aprobate prin O.M. Nr. 3411/16.03.2009  ● pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral, planuri-cadru aprobate prin O.M.Nr. 3081/27.01.2010  ● pentru clasele a IX-a - a XII-a, filiera vocațională, profilul pedagogic planuri-cadru aprobate prin O.M. Nr. 5347/07.09.2011 9

10  ● pentru clasele a IX-a - a XII-a, filiera vocațională, profilul teologic, specializarea ghid turism religios, planuri-cadru aprobate prin O.M. Nr. 3641/03.02.2011  ● Planuri-cadru aprobate prin OM Nr. 3168/3.02.2012 privind organizarea și funcționarea învațământului profesional cu durata de doi ani. 10

11  Pentru învăţământul seral, filiera tehnologică a liceului, prevederile O.M. nr. 4051/2006 cu privire la aprobarea planurilor-cadru, rămân valabile pentru: a) clasele a XI-a şi a XII-a, a XIII-a, liceu tehnologic, b) clasa a XIV-a, liceu tehnologic, ruta progresivă de calificare profesională. 11

12 Predarea CHIMIEI în:  învăământul liceal, forma seral, filiera teoretică i filiera tehnologică, se face în conformitate cu precizările din Notificarea Nr. 39562/ 11.09.2007 12

13  Invăţământ primar –  Programa şcolară pentru disciplina Matematică şi explorarea mediului, cls. pregătitoare, aprobată prin ordin al ministrului, nr. 3656/29.03.2012 o Programa şcolară Cunoaşterea mediului, cls. I şi a II- a, aprobată prin O.M. Nr. 4685/05.08.2003; o Programa şcolară Ştiinţe ale naturii, cls. a III-a, aprobată prin O.M. Nr. 5198/01.11.2004; o Programa şcolară Ştiinţe ale naturii, cls. a IV-a, aprobată prin O.M. Nr. 3919/20.04.2005  Invăţământ gimnazial – o Programele şcolare de CHIMIE, cls. a VII-a - a VIII-a, aprobate prin O.M. Nr. 5099/09.09.2009. 13

14  Invăţământ liceal – o Programa de CHIMIE, cls a IX-a, aprobată prin O.M. Nr. 5099/09.09.2009 o Programa de CHIMIE, cls a X-a, aprobată prin O.M. Nr. 5099/09.09.2009 o Programa de CHIMIE, cls a XI-a, ciclul superior al liceului, aprobată prin O.M. Nr. 5099/09.09.2009 şi pentru anul de completare, aprobată cu O.M.Nr. 3872/13.04.2005 o Programa de CHIMIE, cls a XII-a, aprobată prin O.M. Nr. 5099/09.09.2009 o Programele pentru Ştiinţe, cls a XI-a, filiera teoretică, profil umanist, specializarea filologie, filiera vocaţională, profil pedagogic, specializarea învăţător – educatoare, filiera vocaţională, profil teologic şi profil pedagogic specializările: bibliotecar- documentarist, instructor-animator, pedagog şcolar, aprobate prin O.M.Nr. 3252/13.02.2006 o Programele pentru Ştiinţe, cls a XII-a, filiera teoretică, profil umanist, specializarea filologie, filiera vocaţională, profil pedagogic, specializarea învăţător – educatoare, filiera vocaţională, profil teologic şi profil pedagogic specializările: bibliotecar- documentarist, instructor-animator, pedagog şcolar, aprobate prin O.M.Nr. 5959/22.12.2006 o Programa Metodica predării Ştiinţelor Naturii, cls a XII-a, filiera vocaţională, profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare aprobată prin O.M.Nr. 5959/22.12.2006) 14

15  PLANURILE –CADRU ŞI PROGRAMELE ŞCOLARE, în vigoare, pot fi accesate la adresa: http://www.edu.ro>Învăământ preuniversitar> Învăământ gimnazial sau liceal > Planuri cadru sau programe scolare 15

16  Curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul primar, gimnazial i liceu  Programa școlară pentru disciplina opțională Educație ecologică și protecția mediului, programa aprobată prin O.M. 1862/30.08.2007  Programa colară pentru disciplina opională “Matematică i tiine în societatea cunoaterii” – Curriculum interdisciplinar integrat pentru matematică, fizică, chimie, biologie la decizia colii pentru învăământul primar i secundar, programa aprobată prin O.M. nr. 3806/29.05.2013  Toate PROGRAMELE ŞCOLARE OPŢIONALE CU CARACTER NAŢIONAL pot fi accesate la adresa: http://www.edu.ro>Învăţământ preuniversitar > Învaţământ primar sau Învaţământ gimnazial sau Învaţământ liceal >Programe scolare >Curriculum la decizia colii 16

17  Manualele şcolare valabile în anul şcolar 2014-2015 sunt cele care au fost în vigoare şi în anul şcolar 2013- 2014  Catalogul manualelor şcolare valabile în învaământul preuniversitar, în anul colar 2014- 2015 poate fi accesat la adresa: http://www.edu.ro>Organisme şi instituţii afiliate>Centrul Naţional de Evaluare si Examinare (CNEE)> Manuale> Liste, nomenclatoare, centralizatoare, cataloage >Catalogul manualelor şcolare valabile în învaământul preuniversitar 2012-2013  Sau direct www.edu.ro pe prima paginawww.edu.ro 17

18  Olimpiada naţională de CHIMIE (ediția a XLVIII-a), Iași, 6 -13 aprilie 2014  Olimpiada naţională Ştiinţele Pământului (ediția a XVIII-a), Focșani, 13-17 aprilie 2014  Concursul național de chimie pentru elevii de la filiera tehnologică “Petru Poni” (ediția a V-a), Craiova, 6-10 mai 2014   Concursul național de chimie pentru elevii clasa a VII-a “Raluca Ripan” (ediția a X-a), Oradea, 13-15 iunie 2014  Olimpiada națională de Ştiinţe pentru Juniori (ediția a IX-a), Târgoviște, 3-7 august 2014  Concursul național de chimie și fizică “Impuls Perpetuum” (ediția a XXII-a), Tulcea, 12-16 august 2014  Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale elevilor de liceu la CHIMIE (ediția a VIII-a), Magurele-jud. Ilfov, 16-17 mai 2014 18

19  BUDEASA – Baza nautică-complexul sportiv  87 ELEVI  22 PROFESORI ÎNSOITORI  12 PROFESORI-LECTORI 19

20  Olimpiadele i concursurile naţionale, în anul şcolar 2014-2015:  Olimpiada Naţională de CHIMIE (ediia a XLIX-a), GALAI, 2015 : ◦ Faza locală (comuna, oraş, sector): ianuarie 2015 ◦ Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: 21 februarie 2015 ◦ Faza naţională: 5-11 aprilie 2015  Olimpiada Naională de Ştiinţe pentru Juniori (ediia a X-a), Brăila, 2015: ◦ Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: 16 mai 2015 ◦ Faza naţională: 3-6 august 2015  Olimpiada Naţională Ştiinţele Pământului (ediia a XIX-a),Braov, 2015: ◦ Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: 14 martie 2015 ◦ Faza naţională: 15-19 aprilie 2015 20

21  Olimpiade i concursuri naţionale, an şcolar 2014-2015:  Concursul național de chimie pentru elevii de la filiera tehnologică “Petru Poni” (ediția a VI-a), Dr. Tr. Severin, 2015 ◦ Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: 21 martie 2015 ◦ Faza naţională: 13-17 mai 2015  Concursul național de chimie pentru elevii clasa a VII-a “Raluca Ripan” (ediția a XI-a), CONSTANȚA, 2015 ◦ Faza locală (comuna, oraş, sector): 25 aprilie 2015 ◦ Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: 23 mai 2015 ◦ Faza naţională: 11-14 iunie 2015  Concursul național de chimie pentru elevii din mediul rural “Impuls Perpetuum” (ediția a XXII-a), Tg. Jiu,2015 ◦ Faza judeţeană: 30 mai 2015 ◦ Faza naţională: 10-14 august 2015  Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale elevilor de liceu la CHIMIE (ediția a IX-a), ???????? 21

22 Nr. Crt. Numele şi prenumele elevului Clasa Unitatea de învăţământ LocalitateaMedalia 1. POSA IOAN MARIUS A XII-A COLEGIUL NATIONAL C.D. LOGA TIMISOARA/ TIMIS AUR 2. MIREA DAN MIRCEA A XI-A COLEGIUL NATIONAL FRATII BUZESTI CRAIOVA/D OLJ ARGINT 3. ILIESCU ANDREI A X-A LICEUL INTERNATIONAL DE INFORMATICA BUCURESTI ARGINT 4. VOINICU IONUT BOGDAN A XI-A COLEGIUL NATIONAL ION MINULESCU SLATINA/OLT ARGINT 22

23 Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI CLASA UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT LOCALITATEA/ JUDEŢUL MEDALI A 1. Râclea Robert Cristian a X-a Colegiul Na ț ional Vasile Alecsandri Gala ț i/Gala ț iArgint 2. Araujo Regado Goncalo a XI-a Colegiul Na ț ional Ș tefan cel Mare Suceava/SuceavaBronz 3. I ș fan Ioana Patricia a X-a Colegiul Na ț ional Tudor Vladimirescu Tg. Jiu/GorjBronz 4. Axenie Theodor a X-a Colegiul Na ț ional de Informatică Tudopr Vianu Bucure ș tiArgint 5. Zancă Alexandru a X-a Colegiul Na ț ional Mihai Viteazul Ploie ș ti/PrahovaArgint 6. Zoican Mihnea Daniel a X-aColegiul Na ț ional Sfântul Sava Bucure ș tiBronz 23

24 Nr.ElevClasaLiceulLocalitateaMedalie 1Filip Maria Andreea12 Liceul Internaional de Informatică Bucureti Aur absolut 2Călugăru Dumitru11 Colegiul Naional "Tudor Vladimirescu" Tg. JiuAur 3Iliescu Andrei10 Liceul Internaional de Informatică Bucureti Aur 4Ivan Ştefan Bogdan12 Colegiul Naional de Informatică"Tudor Vianu" Bucureti Aur 5 Bîzgă Nicolescu Radu Costin 12 Colegiul Naional "C.I. Brătianu" Piteti Aur 6Mandric Vlad Mihai11 Colegiul Naional "Sfântul Sava" Bucureti Argint 7Negreanu Dragoş Gabriel12 Colegiul Naional "Petru Rare" Piatra Neam Bronz 24

25 25 Nr.c rt. Numele si prenumele elevului Institu ț ia de provenienţă Judet Clasa Medalia ob ț inută 1. FILIP P. MARIA ANDREEA Liceul Interna ț ional de InformaticăBucureşti12 Aur 2. MANDRIC VLAD MIHAI Colegiul Naţional,,Sfântul Sava” Bucure ș ti 11 Argint 3. CĂLUGĂRU D. DUMITRU Colegiul Naţional,,Tudor Vladimirescu”, Târgu Jiu Gorj 11 Argint 4. IVAN ȘTEFAN BOGDAN Colegiul Naţional de Informatică,,Tudor Vianu” Bucure ș ti 12 Argint

26  Olimpiada de Ştiinţe a Uniunii Europene (EUSO, ed. a XII-a), Atena, 30 martie-6 aprilie 2014. Au participat 25 de ț ări cu 50 de echipe.  Pentru disciplina CHIMIE au participat:  Iliescu Andrei, Liceul Internaional de Informatică, Bucureti– medalie de aur  Săvulescu George Claudiu, Colegiul Na ț ional Ienăchi ț ă Văcărescu, Târgovi ș te- medalie de aur 26

27 Olimpiada Pluridisciplinară “Tuymaada”– Yakutsk, Federația Rusă (ed. a XXI-a), 5-12 iulie 2014 ( 6 Au, 4 Ag, 1 Bronz ) 27 Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI CLASA UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT MEDALIA 1 Iliescu M. Andrei a X-a Liceul Teoretic Interna ț ional de Informatică AUR 2. Râclea F. Robert Cristian a X-a Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" AUR 3 Anastase C. Diana- Ioana a XI-a Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" ARGINT

28 Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUME LE ELEVULUI CLAS A UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT LOCALITATEA/ JUDEŢUL DISCIPLINAMedalia 1. Iliescu M. Andrei a X-a Liceul Teoretic Interna ț ional de Informatică BucurestichimieAUR 2 Râclea F. Robert Cristiana X-aColegiul Naţional "Vasile Alecsandri" Galaţi/Gala ț i chimieAUR 3 Anastase C. Diana-Ioanaa XI-aColegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Constanţa/ Constan ț a chimieARGINT 4 Ion Filip-Alexandru a IX-a Colegiul National „Mihai Viteazul” Bucure ș ti matematicăAUR 5 Tudose Ș tefan Rare ș a IX-a Liceul Interna ț ional de Informatică Bucure ș ti matematicăARGINT 6 Lucescu Theodor Răzvan a IX-a Liceul Interna ț ional de Informatică Bucure ș ti matematicăBRONZ 7 Marian Dariusa X-a Liceul Teoretic International de Informatica Bucure ș ti informaticăAUR 8 Ionescu Teodor Steliana X-a Colegiul Na ț ional de Informatica „Tudor Vianu” BucurestiinformaticăAUR 9 Gramatovici Paul-Andreia X-a Colegiul National de Informatica „Tudor Vianu” BucurestiinformaticăAUR 10 Răduc Andrei Cătălin a X-a Liceul Interna ț ional de Informatică BucurestifizicăARGINT 11 Stănescu Mălin Octavian a X-a Liceul Interna ț ional de Informatică BucurestifizicăARGINT 12 Popa Ovidiu Mihaia X-a Liceul Interna ț ional de InformaticăBucurestifizică– 28

29  Olimpiada Internaţională de Ştiinţe pentru Juniori, Mendoza-Argentina, 3-12 decembrie 2014  Olimpiada Internaţională Ştiinţele Pământului, Santander- Spania, 22-29 septembrie 2014 nu sunt finalizate 29

30  Olimpiada Internaţională de CHIMIE “D. I. Mendeleev” – Erevan, Armenia, aprilie 2015;  Olimpiada Internaţională de CHIMIE – Baku, Azerbadjan, 21-30 iulie 2015;  Olimpiada Pluridisciplinară “Tuymaada”– Yakutsk, Federația Rusă, iulie 2015;  Olimpiada internaţională de Ştiinţe pentru juniori, Mendoza-Argentina, decembrie 2014 și Korea,decembrie 2015  Olimpiada Internațională de Științe a Uniunii Europene (EUSO), Klagenfurt, 26 aprilie- 3 mai 2015,  Olimpiada Internațională de Științele Pamântului, Santander-Spania, 22-29 septembrie 2014 și Federația Rusă, septembrie 2015 30

31  Direcţii principale de pregătire: ◦ Cunoaşterea documentelor şcolare –Planurile – cadru şi programele şcolare, în vigoare ◦ Pregătirea de specialitate şi metodică ◦ Utilizarea manualelor şcolare şi a ghidurilor metodologice pentru chimie ◦ Formarea cadrelor didactice în vederea abordării interdisciplinare a lecţiilor de ştiinţe ◦ Dotarea cabinetelor de CHIMIE şi utilizarea softului educațional în predare/ învăţare/ evaluare ◦ Utilizarea laboratorului de CHIMIE în predare/ învăţare/ evaluare, respectând caracterul practic- aplicativ al lecției de CHIMIE. 31

32 Proiectarea didactica:  Elaborarea planificării calendaristice (modele de planificare calendaristică postate pe site-ul MEN )  Proiectarea unităţiilor de învăţare +  Schia leciei, pentru cei aflai în primii 2 ani de activitate 32

33  Decizia de numire (titularizare, suplinire) (în copie);  Fişa postului;  Curriculum Vitae;  Încadrare (clase, orar - inclusiv programul suplimentar);  Documente de activitate curriculară, extracurriculară i extracolară (programe şcolare în uz, ghiduri metodologice de aplicare a programelor şcolare; precizări metodologice cu privire la predarea specialităţii; programe ale examenelor naţionale; programe şcolare pentru discipline opţionale; lista manualelor folosite la clasă, regulament i precizări ale organizării i desfăurării concursurilor colare, rezultate); 33

34  Documente de proiectare didactică: macroproiectare (planificarea anuală i semestrială); mezoproiectare (proiectarea unităţilor de învăare); microproiectare (proiect de lecie);  Proiectarea pregătirii suplimentare a elevilor capabili de performanţă;  Proiectarea pregătirii elevilor ce prezintă dificultăţi în învăţare (plan remedial);  Instrumente de lucru şi de evaluare (teste sumative, predictive şi altele); rezultatele la examene naţionale; rezultatele evaluării predictive; rezultatele evaluărilor periodice i finale; 34

35  Cursuri opţionale – programa, suport de curs, materiale auxiliare;  Lista mijloacelor didactice din dotare;  Evidenţa elevilor înscrişi la examenele naţionale - Bacalaureat;  Documente privind calitatea de expert în educaie, mentor, formator local/ judeţean/ naţional; coordonator cerc pedagogic/ metodist/ membru în consiliu consultativ al I.S.J./I.S.M.B.; îndrumător reviste şcolare/membru în colectivul de redacţie al revistelor de specialitate; evaluator manuale; membru în comisii ştiinţifice;  Calificativul acordat de către C A al unităţii şcolare (copie). 35

36 Inspecţia unităţilor de învăţământ preuniversitar NOUL REGULAMENT DE INSPECŢIE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR Poate fi accesat la adresa: http://www.edu.ro/index.php/articles/16313  Inspecţia şcolară generală a unităţilor de învăţământ preuniversitar  Inspecţia de specialitate  Inspecţia tematică 36

37 În evaluarea şi consilierea cadrelor didactice în cadrul inspecţiei de specialitate se va urmări cu precădere:  Cunoaşterea programei şcolare  Gradul în care demersul didactic este conceput din perspectiva atingerii competenţelor specifice incluse în cadrul programei şcolare  Asocierea în cadrul planificării şi proiectării didactice a conţinuturilor în funcţie de competenţele specifice vizate  Utilizarea unor strategii didactice bazate pe metode moderne şi alternarea formelor de activitate  Gradul de adecvare al strategiei didactice la particularităţile claselor de elevi  Realizarea unor conexiuni inter şi trans-disciplinare  Evaluarea activităţii didactice din perspectiva eficienţei învăţării 37

38  Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP) în curs de aprobare 38

39  propuneri de activităi de monitorizare i consiliere, la nivel judeean, în scopul îmbunătăirii calităii educaiei  măsuri privind asigurarea calităii procesului instructiv-educativ la nivelul unităii de învăământ cu accent pe aspectele vizând reducerea absenteismului, evaluarea continuă a elevilor i planificarea activităii de predare- învăare-evaluare 39

40  Programe/proiecte naţionale şi internaţionale aflate in implementare la nivel naţional/regional/judeţean  Diverse 40

41 SUCCES ! ÎNCEPE ANUL SCOLAR 2014-2015! 41


Download ppt "SEPTEMBRIE 2014 1.  ● Prezentarea noutăţilor privind examenele naţionale 2015.  ● Olimpiadele și concursurile naţionale şi internaţionale 2014-2015."

Similar presentations


Ads by Google