Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

GLOMERULONEFRITELE SECUNDARE

Similar presentations


Presentation on theme: "GLOMERULONEFRITELE SECUNDARE"— Presentation transcript:

1 “Like a man on a bicycle science cannot stop; it must progress or collapse.” E.E.Free

2 GLOMERULONEFRITELE SECUNDARE

3 CLASIFICARE boli sistemice disproteinemii şi paraproteinemii
afecţiuni hepatice boli infecţioase neoplazii boli heredo-familiale medicamente vaccinuri alergii afecţiuni diverse

4 AFECTAREA RENALĂ ÎN LUPUSUL ERITEMATOS SISTEMIC (LES)- NEFRITA LUPICĂ
INCIDENŢA 5% dintre pacienţi în primii ani de la debut 95% dintre pacienţi după o perioadă mai lungă de evoluţie ETIOLOGIE - NECUNOSCUTĂ PATOGENEZA - IMUNITATEA UMORALĂ LES este un model tipic de afecţiune mediată prin complexe imune CIC - ADN şi anticorpii anti- ADN CI se pot forma “in situ”

5 AUTOANTICORPII anticorpi antinucleari anticorpi anti-ADN dublu catenar
anticorpi anti- ADN simplu catenar anticorpi anti-Sm anti-Ro (SSA) anti-La (SSB) anti-ribonucleoproteine anticorpi anti-histone anticorpi antieritrocitari anticorpi antilimfocitari anticorpi antiplachetari anticorpi antineuronali anticorpi antifosfolipidici SISTEMUL COMPLEMENTAR -↓ C3 se corelează cu activitatea bolii

6 NEFRITA LUPICĂ PATOGENEZA IMUNITATEA CELULARĂ
hiperreactivitatea limfocitelor B  numărului de limfocite T activităţii limfocitelor T helper  activităţii limfocitelor T supresoare  sintezei limfocitelor T mediată prin Il-2 MECANISME GENETICE tipuri de antigene HLA: HLA B1, HLA B8

7 NEFRITA LUPICĂ MORFOPATOLOGIE CLASIFICAREA ISN/RPS -2003
NL mezangiala minima NL proliferativă mezangială NL proliferativă focală NL proliferativă difuză NL membranoasă NL cu scleroze avansate leziuni vasculare necrozante sau aterosclerotice, leziuni tubulo-interstiţiale, amiloidoza scoruri de activitate + scoruri de scleroza glomeruli cu necroza fibrinoida si cu semilune celulare IF aspect mixt al depozitelor imune de IgG, IgA, IgM, C3 si C1q

8 NEFRITA LUPICĂ MORFOPATOLOGIE

9 NEFRITA LUPICĂ MORFOPATOLOGIE

10 NEFRITA LUPICĂ MORFOPATOLOGIE

11 NEFRITA LUPICĂ MORFOPATOLOGIE

12 NEFRITA LUPICĂ MORFOPATOLOGIE

13 NEFRITA LUPICĂ MORFOPATOLOGIE

14 NEFRITA LUPICĂ MORFOPATOLOGIE

15 NEFRITA LUPICĂ MORFOPATOLOGIE

16 NEFRITA LUPICĂ TABLOU CLINIC SEMNE CLINICE APARŢINÂND LES
Tegumente: paloare, rash facial cu dispoziţie nazală şi malară în formă de fluture, lupus discoid, purpură, fotosensibilitate Leziuni mucoase: ulceraţii bucale Articulaţii: artralgii, artrite Cord: pericardita, endocardita,miocardita Semne neurologice: confuzie, psihoze Alte manifestări: adenopatii, splenomegalie, hepatomegalie, febra şi livedo reticularis Afectare renală: edeme, hipertensiune arterială, oligurie, urini hipercrome

17 NEFRITA LUPICĂ TABLOU CLINIC

18 NEFRITA LUPICĂ TABLOU CLINIC

19 NEFRITA LUPICĂ TABLOU CLINIC

20 NEFRITA LUPICĂ INVESTIGAŢII DE LABORATOR sindrom inflamator
MODIFICĂRI HEMATOLOGICE sindrom inflamator ↑ VSH, ↑ fibrinogen ↑ proteina C reactivă ↑ alfa-2 globulinele NIVELURILE ACESTOR PARAMETRII CRESC CU ACTIVITATEA BOLII.

21 NEFRITA LUPICĂ INVESTIGAŢII DE LABORATOR ANOMALII IMUNOLOGICE
↑ Ig, în special IgG ↑ CIC anticorpi antinucleari anticorpi anti-ADN anticorpi anti-Sm ↓ componentele complementului seric, în special C3 test fals pozitiv pentru sifilis celule lupice

22 NEFRITA LUPICĂ INVESTIGAŢII DE LABORATOR ALTE ANOMALII crioglobuline
↑ fibronectina plasmatică anomalii ale subpopulaţiilor limfocitare T factor reumatoid anticorpi antifosfolipidici ↓ funcţia renală ↑ ureea creatinina  acidul uric seric

23 NEFRITA LUPICĂ FORME CLINICE hematurie şi/sau proteinurie
hipertensiune arterială sindrom nefritic acut hematurie proteinurie edeme sindrom nefrotic insuficienţă renală acută/cronică acidoză tubulară

24 NEFRITA LUPICĂ DIAGNOSTIC DIFERENŢIAL
glomerulonefrita acută poststreptococică purpura Henoch-Schönlein glomerulonefritele primare cronice sindromul Goodpasture

25 COMPLICAŢII NEFRITA LUPICĂ COMPLICAŢII RENALE IRA IRC
anomalii tubulare COMPLICAŢII EXTRA-RENALE infecţii neoplazii complicaţii vasculare sindrom Raynaud tromboza venoasă leziuni coronariene aterosclerotice

26 NEFRITA LUPICĂ PROGNOSTIC răspuns pozitiv la corticoterapie
silent lupus nephritis GN mezangiala minima GN proliferativă mezangială GN membranoasă răspuns deficitar la corticoterapie GN proliferativă difuză

27 NEFRITA LUPICĂ TRATAMENT DIETA CORTICOSTEROIZI aport redus de Na
dieta hipoproteica – până la 1g/kgcorp/zi CORTICOSTEROIZI Prednison – 1-2 mg/kgcorp/zi, în două doze; regimul dozelor alternante cel puţin 3-6 luni reducere treptată a dozelor

28 TRATAMENT NEFRITA LUPICĂ IMUNOSUPRESOARE Ciclofosfamida-1,5-2mg/kg/zi
Azathioprina-2-3mg/kg/zi Chlorambucil-0,2mg/kg/zi Ciclosporina Mycophenolat mofetil-2g/zi

29 NEFRITA LUPICĂ TERAPII COMBINATE CORTICOSTEROIZI + IMUNOSUPRESOARE
mai eficiente în nefrita lupică bine tolerate permit evitarea efectelor secundare nedorite ale corticosteroizilor şi citotoxicelor permit scăderea dozelor zilnice ale fiecăruia dintre aceste medicamente utilizate in scheme de intretinere-12-18luni (azathioprina,mycophenolat)

30 TRATAMENT NEFRITA LUPICĂ antiinflamatoare nesteroidiene
agenţi antihipertensivi diuretice

31 NEFRITA LUPICĂ TERAPII DE SUPLEERE RENALĂ TRANSPLANTUL RENAL
hemodializa dializa peritoneală TRANSPLANTUL RENAL toleranţa crescută a grefei renale

32 SINDROMUL GOODPASTURE
afectare glomerulară mediată prin intermediul anticorpilor anti-MBG, care evoluează ca o glomerulonefrită rapid progresivă cu proliferări extracapilare şi este asociată cu hemoragii pulmonare

33 SINDROMUL GOODPASTURE
ETIOLOGIE - NECUNOSCUTĂ infecţii virale solvenţi organici medicamente HLA-DRW2 HLA-B8 PATOGENEZA mediat prin intermediul anticorpilor anti membrană bazală  autoanticorpi îndreptaţi în special împotriva MBG, dar şi împotriva MB pulmonare şi MB tubulare

34 SINDROMUL GOODPASTURE
TABLOU CLINIC precedat de infecţii respiratorii, expunere la solvenţi organici sau medicamente astenie paloare SIMPTOME RENALE hematurie microscopică proteinurie subnefrotica hipertensiune arterială insuficienţă renală progresivă SIMPTOME RESPIRATORII tuse dispnee episoade recurente de hemoptizie ARTRALGII

35 SINDROMUL GOODPASTURE
INVESTIGAŢII DE LABORATOR anticorpi serici anti-MBG CIC absente C3 normal ASLO normal retenţie azotată hematurie proteinurie R-GRAFIE PULMONARĂ infiltrate bazale pulmonare

36 SINDROMUL GOODPASTURE
MORFOPATOLOGIE MO GN proliferativă focală şi segmentală, cu proliferări extracapilare IF depozite liniare de IgG corespunzând anticorpilor anti-MBG TRATAMENT corticosteroizi agenţi imunosupresivi plasmafereză

37 SINDROMUL GOODPASTURE
MORFOPATOLOGIE

38 SINDROMUL GOODPASTURE
MORFOPATOLOGIE

39 VASCULITELE SISTEMICE NECROZANTE
un grup de leziuni vasculare inflamatorii şi necrozante care afectează organe multiple plămân cord pancreas sistem nervos central tegument rinichi (glomeruli)

40 POLIARTERITA NODOASĂ (POLIANGIITA MACROSCOPICĂ) vase medii MANIFESTĂRI EXTRARENALE febra variate leziuni tegumentare poliartralgii simptome gastrointestinale nevrita periferică

41 (POLIANGIITA MACROSCOPICĂ) MANIFESTĂRI RENALE
POLIARTERITA NODOASĂ (POLIANGIITA MACROSCOPICĂ) MANIFESTĂRI RENALE hipertensiune arterială malignă proteinurie hematurie alterarea funcţiei renale

42 (POLIANGIITA MACROSCOPICĂ)
POLIARTERITA NODOASĂ (POLIANGIITA MACROSCOPICĂ) DATE BIOLOGICE leucocitoză eozinofilie ↑ VSH ↑ proteina C reactivă ↑ CIC ↓ C3 markeri virusali (VHB) ↑ ANCA

43 (POLIANGIITA MACROSCOPICĂ) MORFOPATOLOGIE
POLIARTERITA NODOASĂ (POLIANGIITA MACROSCOPICĂ) MORFOPATOLOGIE GN necrotizantă, cu proliferare extracapilară GN proliferativă segmentală sau difuză necroza fibrinoidă a arterelor interlobare şi arcuate ANGIOGRAFIE microanevrisme ale vaselor renale PROGNOSTIC afecţiunea este severă – complicaţii vasculare frecvente în organele afectate

44 POLIARTERITA NODOASĂ (POLIANGIITA MACROSCOPICĂ) MORFOPATOLOGIE

45 POLIARTERITA NODOASĂ (POLIANGIITA MACROSCOPICĂ) MORFOPATOLOGIE

46 POLIARTERITA NODOASĂ (POLIANGIITA MACROSCOPICĂ) MORFOPATOLOGIE

47 GRANULOMATOZA WEGENER
inflamaţie cronică distructivă a căilor respiratorii superioare şi inferioare glomerulonefrita necrozantă şi cu semilune inflamaţie granulomatoasă vasculita necrozantă-vase mici afectare renală glomerulonefrita necrozantă focală segmentală proliferare extracapilară glomerulonefrita rapid progresivă testul ANCA pozitiv la debutul unei suspiciuni de vasculită are semnificaţie crescută pentru diagnosticul de granulomatoză Wegener

48 GRANULOMATOZA WEGENER
MORFOPATOLOGIE

49 GRANULOMATOZA WEGENER
MORFOPATOLOGIE

50 POLIANGIITA MICROSCOPICĂ
vase mici- poliangiita şi glomerulonefrita patologia extraglomerulara este similară cu cea a PAN clasice leziuni caplilare alveolare - hemoragii pulmonare leziuni glomerulare - glomerulonefrita extracapilară proliferativă şi necrozantă ANCA IRC

51 POLIANGIITA MICROSCOPICĂ
MORFOPATOLOGIE

52 TRATAMENTUL VASCULITELOR
SISTEMICE NECROZANTE corticosteroizi agenţi imunosupresivi plasmafereza

53 PURPURA HENOCH- SCHÖNLEIN
vasculita cu afectarea vaselor mari/medii din tegument, tract gastrointestinal, rinichi şi articulaţii

54 PURPURA HENOCH- SCHÖNLEIN ETIOLOGIE- NECUNOSCUTĂ
infecţii streptococice alte infecţii alergeni alimentari medicamente HLA BW35 AFECTEAZĂ ÎN PRINCIPAL COPIII

55 PURPURA HENOCH- SCHÖNLEIN PATOGENEZA mediată imun prin intermediul CIC
IgA (anticorpi IgA anti- galactosil) sistemul complementului

56 PURPURA HENOCH- SCHÖNLEIN TABLOU CLINIC
DEBUTUL afecţiunii este precedat de infecţie FAZA ACUTĂ febră astenie purpură artralgii sau artrite ale articulaţiilor mari epistaxis hemoptizii simptome gastrointestinale greţuri vărsături dureri abdominale melenă hematemeză

57 PURPURA HENOCH- SCHÖNLEIN TABLOU CLINIC

58 PURPURA HENOCH- SCHÖNLEIN INVESTIGAŢII DE LABORATOR ↑CIC ↑ IgA seric
↑ VSH ↑CIC ↑ IgA seric crioglobuline factor reumatoid anticorpi anti--galactosil anticorpi ANCA- tip IgA +/- semne de infecţie streptococică (exudat faringean, ASLO) +/-↓C3 hematurie proteinurie hipertensiune arterială IRA IRC

59 PURPURA HENOCH- SCHÖNLEIN MORFOPATOLOGIE MO IF
GN proliferativă mezangială proliferări extracapilare leziuni minime IF depozite granulare de IgA în mezangiu şi pereţii capilari C3 depozite de fibrină

60 PURPURA HENOCH- SCHÖNLEIN DIAGNOSTIC DIFERENŢIAL
glomerulonefrita acută nefropatia glomerulară cu depozite mezangiale de IgA nefrita lupică PROGNOSTIC leziuni minime GN proliferativa mezangială proliferări extracapilare - prognostic nefavorabil prognostic bun

61 PURPURA HENOCH- SCHÖNLEIN TRATAMENT
antibiotice - infecţiile streptococice corticosteroizi - Prednison medicaţie imunosupresoare - Azathioprina plasmafereza hemodializa în IRA sau IRC

62 POLIARTRITA REUMATOIDĂ
hematurie microscopică proteinurie MORFOPATOLOGIE MO GN proliferativă focală GN proliferativă difuză nefrită interstiţială

63 POLIARTRITA REUMATOIDĂ
AFECTAREA RENALĂ boala ca atare amiloidoza secundară tratamentul cu săruri de aur sau D-penicilamina hematurie microscopică Proteinurie nefritice/nefrotica MORFOPATOLOGIE GN membranoasă GN proliferativă mezangială GN necrozantă

64 CRIOGLOBULINEMIA MIXTĂ ESENŢIALĂ
datele clinice şi biologice ale unei boli sistemice sunt absente crioglobuline (IgM-IgG) - IgM acţionează ca un anticorp împotriva IgG CIC care precipită la rece (+4C) mediată prin CIC care precipită în vasele diferitelor organe, inclusiv glomeruli asociată cu virusul hepatitic C - factor declanşator posibil al bolii

65 CRIOGLOBULINEMIA MIXTA ESENŢIALĂ
TABLOU CLINIC SIMPTOME GENERALE febra MANIFESTĂRI EXTRARENALE artralgii purpură sindrom Raynaud leziuni cutanate necrotice urticarie nevrită splenomegalie dureri abdominale hemoptizie

66 CRYOGLOBULINAEMIA MIXTĂ ESENTIALĂ
MANIFESTĂRI RENALE forma cronică proteinurie haematurie microscopică hipertensiune arterială sindrom nefrotic - rar MORFOPATOLOGIE MO GN membranoproliferativă ME depozite electron-dense în capilarele glomerulare, cu structură cristaloidă IF depozite de IgG, IgM, C3, C1q şi C4 în pereţii capilari

67 CRYOGLOBULINAEMIA MIXTĂ ESENŢIALĂ
PROGNOSTIC remisiune IRC TRATAMENT corticosteroizi agenţi imunosupresori hemodializă plasmafereză interferon-α

68 GAMAPATIA MONOCLONALĂ BENIGNĂ
depozite monoclonale de imunoglobuline hematurie microscopică proteinurie GN proliferativă GN membranoasă amiloidoză renală

69 MACROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖM
insuficienţă renală cronică episoade repetate de IRA EXAMENUL DE URINĂ proteinurie eliminări urinare de IgM hematurie plasmocite urinare ECOGRAFIA RENALĂ rinichi măriţi de volum

70 MACROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖM
MORFOPATOLOGIE trombi intraglomerulari precipitate de IgM în glomeruli cilindri tubulari amiloidoză renală TRATAMENT agenţi citotoxici Chlorambucil plasmafereză

71 MIELOMUL MULTIPLU INCIDENŢA PATOGENEZA
50% dintre pacienţii cu mielom multiplu prezintă afectare renală PATOGENEZA proteinurie Bence-Jones hiperuricemie hiperviscozitate

72 MORFOPATOLOGIE MIELOMUL MULTIPLU amiloidoză renală (10-15%)
leziuni tubulo-interstiţiale atrofie tubulară cilindrii tubulari eozinofilici celule gigante multinucleate în peretele tubular infiltrate plasmocitare scleroză glomerulară nodulară

73 MIELOMUL MULTIPLU MORFOPATOLOGIE

74 MIELOMUL MULTIPLU MORFOPATOLOGIE

75 MIELOMUL MULTIPLU MORFOPATOLOGIE

76 MIELOMUL MULTIPLU MORFOPATOLOGIE

77 TABLOU CLINIC MIELOMUL MULTIPLU astenie paloare dureri osoase
fracturi spontane simptome neurologice splenomegalie adenopatii

78 INVESTIGAŢII DE LABORATOR
MIELOMUL MULTIPLU INVESTIGAŢII DE LABORATOR anemie, plasmocitoză, ↑VSH, hipercalcemie, ↑ acid uric seric, hiperviscozitate serică, hipergamaglobulinemie paraproteine IgG, IgA sau IgD; 20% dintre pacienţi au lanţuri uşoare în ser şi urină proteinurie Bence-Jones

79 MIELOMUL MULTIPLU SIMPTOME RENALE proteinurie (55% lanţuri uşoare )
25% - alterarea funcţiei renale IRA IRC IR rapid progresivă leziuni tubulare nefrocalcinoză litiază renală poliurie nefropatie interstiţială cronică uratică litiază urică hipervâscozitate cu implicarea vascularizaţiei renale

80 MIELOMUL MULTIPLU PROGNOSTIC- REZERVAT TRATAMENT
medicamente citotoxice melfalan ciclofosfamidă chlorambucil prednison allopurinol alcalinizarea urinii hipercalcemia: hemodializa IRA: hemodializa hipervâscozitate plasmafereză +/- hemodializă IRC: hemodializă

81 AMILOIDOZA RENALĂ depozite extracelulare de proteine fibrilare cu proprietăţi biochimice particulare în multiple organe, între care rinichiul este predominant

82 AMILOIDOZA RENALĂ CLASIFICARE amiloidoza primară amiloidoza secundară
boli infecţioase poliartrita reumatoidă spondilita anchilozantă mielomul multiplu neoplazii pacienţi in program cronic de hemodializa amiloidoza heredo-familială (febra mediteraneană)

83 AMILOIDOZA RENALĂ MORFOPATOLOGIE MO ME rinichi măriţi de volum
coloraţia cu roşu de Congo - proteine fibrilare de amiloid tioflavin T - fluorescenţa pozitivă - examinare în U.V. ME depozite fibrilare de amiloid în mezangiu, MBG, arii subendoteliale şi subepiteliale

84 AMILOIDOZA RENALĂ MORFOPATOLOGIE

85 AMILOIDOZA RENALĂ MORFOPATOLOGIE

86 AMILOIDOZA RENALĂ MORFOPATOLOGIE

87 AMILOIDOZA RENALĂ MORFOPATOLOGIE

88 AMILOIDOZA RENALĂ MORFOPATOLOGIE

89 AMILOIDOZA RENALĂ TABLOU CLINIC MANIFESTĂRI RENALE proteinurie
proteinurie izolată sindrom nefrotic hematurie hipertensiune arterială IRC acidoză tubulară renală tromboza venei renale

90 AMILOIDOZA RENALĂ TABLOU CLINIC MANIFESTĂRI EXTRA-RENALE hepatomegalie
splenomegalie cardiomiopatie neuropatie periferică afectare intestinală diaree malabsorpţie depozitele de amiloid evidenţiate pe biopsii renale, rectale şi gingivale

91 AMILOIDOZA RENALĂ EVOLUŢIE IRC TRATAMENT colchicină dimetilsulfoxid
melfalan prednisolon 4-iodo-4 deoxirubicin

92 BOLILE INFECŢIOASE

93 infecţii bacteriene GN ACUTE POSTINFECŢIOASE NON-STREPTOCOCICE
ETIOLOGIE GN acută difuză PATOGENEZA CIC TABLOU CLINIC simptomele bolii infecţioase febra leziuni cutanate afectare hepatică splenomegalie simptome pulmonare adenopatii infecţii bacteriene

94 infecţii bacteriene GN ACUTE POSTINFECŢIOASE NON-STREPTOCOCICE
TESTE DE LABORATOR hemoculturi SIMPTOME RENALE proteinuria hematuria microscopică edeme discrete hipertensiunea arterială infecţii bacteriene

95 GN ACUTE POSTINFECŢIOASE NON-STREPTOCOCICE
MORFOPATOLOGIE GN proliferativă difuză GN proliferativă focală GN proliferativă extracapilară PROGNOSTIC GN se rezolvă prin tratarea bolii infecţioase GNC IRC TRATAMENT antibiotice infecţii bacteriene

96 ENDOCARDITE BACTERIENE
ETIOLOGIE streptococ viridans stafilococ enterococ PATOGENEZA CIC infecţii bacteriene

97 ENDOCARDITE BACTERIENE
boală valvulară proteză valvulară valve normale TABLOU CLINIC paloare sindrom febril prelungit splenomegalie urini hipercrome hematurie hipertensiune arterială absentă infecţii bacteriene

98 ENDOCARDITE BACTERIENE
DATE BIOLOGICE leucocitoză ↑ VSH ↑fibrinogen hemoculturi pozitive factor reumatoid ↑ CIC ↓ C3 crioglobuline retenţie azotată hematurie microscopică proteinurie infecţii bacteriene

99 ENDOCARDITE BACTERIENE
FORME CLINICE hematurie microscopică + proteinurie hematurie macroscopică sindrom nefrotic GN rapid progresivă MORFOPATOLOGIE GN proliferativă focală şi segmentală GN membranoasă GN mezangio-capilară GN proliferativă endo- şi extracapilară TRATAMENT antibiotice infecţii bacteriene

100 ABCESE VISCERALE infecţii bacteriene apendicită abces hepatic
abces pulmonar abces retroperitoneal nefrită de shunt infecţii cu Yersinia enterocolitica, Klebsiella pneumoniae sifilis lepră infecţii fungice (aspergiloza) infecţii bacteriene

101 ABCESE VISCERALE infecţii bacteriene TABLOU CLINIC ŞI BIOLOGIC
febră de tip septic leucocitoză ↑ VSH ↓ C3 hematurie microscopică proteinurie g/24h retenţie azotată hipertensiune arterială absentă MORFOPATOLOGIE GN proliferativă difuză GN proliferativă focală şi segmentală GN proliferativă endo- şi extracapilară infecţii bacteriene

102 ABCESE VISCERALE infecţii bacteriene EVOLUŢIE TRATAMENT IRA
GN rapid progresivă sindrom nefrotic IRC TRATAMENT antibiotice şi/sau extirparea chirurgicală a abcesului visceral infecţii bacteriene

103 INFECŢII VIRALE TABLOU CLINIC proteinurie hematurie
hipertensiune arterială sindrom nefrotic IRC MORFOPATOLOGIE glomeruloscleroza şi hialinoza focală / segmentală GN proliferativă mezangială GN membranoasă TRATAMENT tratamentul antiviral duce la remisiunea GN

104 GN ASOCIATĂ CU VIRUSUL HEPATITEI B
mediată imun prin CIC AgHBs AgHBc AgHBe anticorpii corespunzători TABLOU CLINIC ŞI BIOLOGIC simptome ale hepatitei B hematurie microscopică proteinurie hipertensiune arterială

105 GN ASOCIATĂ CU VIRUSUL HEPATITEI B
MORFOPATOLOGIE GN membranoasă GN mesangio-capilară GN proliferativă difuză GN proliferativă extracapilară EVOLUŢIE 1/3 dintre pacienţi – IRC TRATAMENT lamivudină interferon-

106 GN ASOCIATĂ CU VIRUSUL HEPATITEI C
GN mezangio-capilară tip I GN mezangio-capilară tip II GN proliferativă endocapilară TRATAMENT interferon- +ribavirina rituximab (anticorpi monoclonali care produc depletia limfocitelor B) !! corticosteroizii şi medicaţia imunosupresoare nu se administrează în infecţii virale - favorizează replicarea virală

107 INFECŢII CU PROTOZOARE
MALARIA Plasmodium malariae Plasmodium falciparum GN mediate imun prin CIC TABLOU CLINIC sindrom nefrotic MORFOPATOLOGIE leziuni minime GN proliferativă GN membranoasă GN membrano-proliferativă

108 INFECŢII CU PROTOZOARE
TRATAMENT antimalarice corticosteroizi medicaţie imunosupresivă TOXOPLASMOZA toxoplasma gondi GN mediată imun prin intermediul CIC

109 INFECŢII PARAZITARE TRICHINELOZA Trichinella spiralis TRATAMENT
mebendazol corticosteroizi

110 INFECŢII CU TREMATODE SCHISTOSOMIAZE MORFOPATOLOGIE
Schistosoma mansoni Schistosoma haematobium Schistosoma japonicum MORFOPATOLOGIE GN mezangio-capilară glomeruloscleroza focală

111 INFECŢII CU NEMATODE FILARIOZA GN membranoasă GN mezangio-capilară

112 NEOPLAZII ETIOLOGIE carcinoame limfoame maligne
tumori benigne şi maligne INCIDENŢA 10% dintre adulţii cu sindrom nefrotic prezintă afectare malignă incidenţa creşte cu vârsta, în special peste 60 de ani

113 GLOMERULOPATII MEDIATE IMUN IN NEOPLAZII
ETIOLOGIE carcinoame plămân, stomac, colon, sân, ovar, tiroidă, rinichi, faringe, uter, vezică urinară, prostată, tegument PATOGENEZA CIC - antigene tumorale + anticorpi împotriva acestor antigene formare “in situ” de CI

114 NEOPLAZII TABLOU CLINIC proteinurie sindrom nefrotic microhematurie
DATE BIOLOGICE ↑ CIC crioglobuline

115 NEOPLAZII MORFOPATOLOGIE DIAGNOSTIC MO IF ME
leziuni minime GN membranoasă GN proliferativă extracapilară IF depozite de Ig şi C3 ME depozite subepiteliale electron-dense DIAGNOSTIC !! sindromul nefrotic la vârstnici necesită investigaţii suplimentare în vederea diagnosticării unei neoplazii

116 NEOPLAZII EVOLUŢIE COMPLICAŢII tromboza de venă renală PROGNOSTIC
sindromul nefrotic apare la 1,5 ani de la debutul carcinomului IRC GNRP COMPLICAŢII tromboza de venă renală PROGNOSTIC în relaţie cu tipul de tumoră leziunile renale nu influenţează evoluţia tumorii

117 LEZIUNI RENALE MEDIATE IMUN IN LIMFOMUL HODGKIN
PATOGENEZA imunitatea celulară GN cu leziuni minime imunitatea umorală - CIC GN proliferativă TABLOU CLINIC ŞI BIOLOGIC simptome în relaţie cu limfomul Hodgkin sindrom nefrotic proteinurie şi/sau hematurie

118 LEZIUNI RENALE MEDIATE IMUN IN LIMFOMUL HODGKIN
MORFOPATOLOGIE leziuni minime GN membranoasă GN proliferative amiloidoza renală DIAGNOSTIC DIFERENTIAL GN primitivă cu leziuni minime TRATAMENT remisiunea limfomului Hodgkin duce la remisiunea afectării glomerulare

119 LEZIUNI RENALE ÎN ALTE BOLI LIMFOPROLIFERATIVE
leucemia limfatică cronică boala Waldenström limfomul Burkitt limfomul cutanat cu limfocite T sindrom nefrotic

120 LEZIUNI GLOMERULARE ÎN TUMORI BENIGNE ŞI MALIGNE
feocromocitom Tumori de glomus carotidian carcinom epidermoid leiomiom timom tumora Wilms sindrom nefrotic nefropatie membranoasă înlăturarea tumorii duce la regresia sindromului nefrotic la anumiţi pacienţi

121 NEFROPATIA DIABETICĂ INCIDENŢA CLASIFICARE (Mogensen)
1/3 dintre pacienţii cu DZ DZ insulinodependent (30-35% din cazuri) CLASIFICARE (Mogensen) hiperfuncţie şi hipertrofie renală stadiul asimptomatic sau silenţios nefropatia diabetică incipientă nefropatia diabetică clinic manifestă IRC (uremie)

122 NEFROPATIA DIABETICĂ HIPERFUNCŢIE RENALĂ tensiunea arterială - normală
proteinuria - absentă sau ↑ tranzitoriu ↑FG ↑fluxul plasmatic renal hipertrofie renală (R-grafie; ecografie renală) MO creştere în volum a glomerulilor ME MBG normală

123 NEFROPATIA DIABETICĂ HIPERFUNCŢIE RENALĂ PATOGENEZA
hiperfiltrare glomerulară hiperglicemia insulinopenia creşterea producţiei de hormon de creştere prostaglandine factori de creştere

124 NEFROPATIA DIABETICĂ STADIUL ASIMPTOMATIC SAU SILENŢIOS
tensiunea arterială normală proteinuria este absentă sau ↑ tranzitor asociată cu efort fizic sau abuz alimentar de carbohidraţi ↑ FG ME îngroşarea MBG proliferare mezangială depozite renale de glicoproteine

125 NEFROPATIA DIABETICĂ NEFROPATIA DIABETICĂ INCIPIENTĂ
TA poate fi ↑, în special la tinerii cu DZ tip1 TA ↑ încet cu progresia bolii ↓FG microalbuminurie mg/24h indicator important al implicaţiilor renale în DZ utilă în urmărirea pe termen lung  detectarea timpurie a afectării renale în diabet

126 NEFROPATIA DIABETICĂ MICROALBUMINURIA PATOGENEZA
anomalii ale absorbţiei tubulare de proteine ↑ presiunea glomerulară (↑ fluxul plasmatic glomerular,↑ rezistenţa arteriolei eferente) alterari ale MBG hipertensiunea arterială hiperglicemia

127 NEFROPATIA DIABETICĂ NEFROPATIA DIABETICA INCIPIENTA PATOGENEZA
■produsii proteici de glicozilare → produsii finali de glicozilare ●in peretii vasculari ●celulele mezangiale ●macrofage ●actioneaza prin receptori specifici-RAGE ↑sinteza de colagen IV,citokine

128 NEFROPATIA DIABETICĂ NEFROPATIA DIABETICA INCIPIENTA PATOGENEZA
■acumulare de matrice mezangiala ■TGFß,CTGF-hipertrofie celulara, ↑ sintezei de colagen ■TGFß produs de celulele tubulare→fibroza ■susceptibilitate genetica

129 NEFROPATIA DIABETICĂ NEFROPATIA DIABETICĂ MANIFESTĂ
proteinurie izolată > 0.5g/24h proteinurie nefrotică neselectivă hematurie microscopică IRC, IRA, IR rapid progresivă hipertensiune arterială infecţia tractului urinar simptome clinice şi paraclinice ale DZ microangiopatia retinopatie diabetică neuropatie diabetică macroangiopatia

130 NEFROPATIA DIABETICĂ MORFOPATOLOGIE
glomeruloscleroza diabetică difuză (glomeruloscleroza intracapilară) glomeruloscleroza nodulară leziuni exudative glomerulare hialinoza şi scleroza focală

131 NEFROPATIA DIABETICĂ MORFOPATOLOGIE

132 NEFROPATIA DIABETICĂ MORFOPATOLOGIE

133 NEFROPATIA DIABETICĂ MORFOPATOLOGIE

134 NEFROPATIA DIABETICĂ MORFOPATOLOGIE

135 NEFROPATIA DIABETICĂ MORFOPATOLOGIE

136 NEFROPATIA DIABETICĂ MORFOPATOLOGIE

137 NEFROPATIA DIABETICĂ MORFOPATOLOGIE

138 NEFROPATIA DIABETICĂ INSUFICIENŢA RENALĂ simptome ale uremiei
complicaţii ale DZ afectare vasculară (artere coronare, artere carotide, artere cerebrale,artere periferice) retinopatie neuropatie vegetativă

139 NEFROPATIA DIABETICĂ EVOLUŢIE ŞI PROGNOSTIC
IRC în 5 ani de la debutul nefropatiei manifeste TRATAMENT dieta hipoproteică – 0,7-0,9g/kgcorp diuretice agenţi antihipertensivi (IECA,BRA,BCC) TA-125/75mmHg- proteinurie > 1,2g/24h hipolipemiante control metabolic al DZ-Hb glicozilata- 7% IRC hemodializă dializă peritoneală transplant renal

140 SINDROMUL ALPORT TABLOU CLINIC MORFOPATOLOGIE TRATAMENT - simptomatic
transmitere genetică autosomală dominantă sau x-linkată TABLOU CLINIC hematurie recurentă proteinurie surditate IRC MORFOPATOLOGIE MO GN proliferativă focală şi segmentală GN proliferativă difuză ME îngroşare focală sau difuză a membranelor bazale glomerulare şi tubulare IF depozite de Ig şi C absente TRATAMENT - simptomatic

141 BOALA FABRI TABLOU CLINIC MO FĂRĂ TRATAMENT
afecţiune ereditară, x-linkată scăderea activităţii alfa-galactozidazei A TABLOU CLINIC papule purpurice telangiectazii hepatomegalie splenomegalie adenopatii afecţiuni neurologice hematurie microscopică proteinurie IRC MO mărirea celulelor epiteliale glomerulare, citoplasma vacuolizată FĂRĂ TRATAMENT

142 ONICODISPLAZIA EREDITARĂ (SINDROMUL NAIL-PATELLA)
transmitere autosomal dominantă TABLOU CLINIC unghii specifice displazice absenţa uneia sau ambelor patele edem hipertensiune arterială hematurie microscopică proteinurie IRC MORFOPATOLOGIE MBG are aspect “mâncat de molii”

143 LIPODISTROFIA GN mezangio-capilară lipodistrofie parţială sau difuză

144 GN CAUZATE DE MEDICAMENTE, IMUNIZĂRI ŞI ALERGENI
CAPTOPRIL proteinuria MORFOPATOLOGIE MO: GN membranoasă ME: depozite electron-dense subepiteliale D-PENICILLAMINA GN apare după 6 luni de terapie: proteinurie GN membranoasă GN proliferativă extracapilară

145 GN CAUZATE DE MEDICAMENTE, IMUNIZĂRI ŞI ALERGENI
MERCUR expunere la mercur industrial tratament cu produse de mercur MORFOPATOLOGIE leziuni minime GN membranoasă infiltrate interstiţiale inflamatorii

146 SĂRURI DE AUR proteinurie sindrom nefrotic MORFOPATOLOGIE
leziuni minime GN membranoasă

147 GN CAUZATE DE MEDICAMENTE, IMUNIZĂRI ŞI ALERGENI
HEROINA pacienţi dependenţi de heroină proteinurie hematurie hipertensiune arterială C3 = N ↑ IgM MORFOPATOLOGIE scleroză glomerulară focală şi segmentală

148 SOLVENŢI ORGANICI HIDROCARBURI AROMATICE
GN proliferative GN membranoase GN proliferative extracapilare -mediate de Ac anti-MBG IF IgG linear depozite C3

149 VACCINURI MORFOPATOLOGIE
antigenii introduşi de diferite vaccinuri  anticorpi specifici  CI CI pot exacerba o afecţiune glomerulară preexistentă vaccinurile pot induce GN de novo prin intermediul CI depozitate în rinichi MORFOPATOLOGIE GN proliferativă

150 TAKE-HOME MESSAGES GN secundare afectează şi alte organe în afara rinichiului LES este un model tipic de boală mediată prin CI. O varietate largă de autoanticorpi pariticipă în patogeneza LES (!Ac anti ADN dublu catenar)

151 TAKE-HOME MESSAGES nefropatia diabetică este răspunzătoare de un număr semnificativ de cazuri de IRC terminală, reprezentând cauza cea mai frecventă de IRC tratată prin supleere renală !! atenţie la neoplazii şi infecţia cu virus hepatitic C ca posibile cauze ale GN secundare !! nu uitaţi de mielomul multiplu la pacienţii vârstnici care se prezintă cu sindrom nefrotic


Download ppt "GLOMERULONEFRITELE SECUNDARE"

Similar presentations


Ads by Google