Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

A day at the Past Simple. Mes mokysimės Gilinsime praeities veiksmus, vartodami Past Simple laiką.

Similar presentations


Presentation on theme: "A day at the Past Simple. Mes mokysimės Gilinsime praeities veiksmus, vartodami Past Simple laiką."— Presentation transcript:

1 A day at the Past Simple

2 Mes mokysimės Gilinsime praeities veiksmus, vartodami Past Simple laiką

3 Mes naudosimės Excellent Activity Book

4 Mes dirbsime Grupėmis

5 Mes mokėsime Tnkamai vartoti būtąjį laiką su žinomais žodžiais ir teisingai atliksime 7 atvejus iš 22.

6 Vertinimas 18-22 12-17 7-11

7 Past Simple Taisyklingi veiksmažodžiai  + ed I watch the elephant. I watched the elephant. Netaisyklingi veiksmažodžiai 1 forma  2 forma I go to the funfair. I went to the funfair.

8 123 21 min. 75 10 Score (22) : Time: Running dictation Make 5 sentences Find 10 words

9 1. Choose the runner. 2. Choose the writer. 3. Choose the helpers. Group work

10 1. Running dictation 7 points Run to the playroom Read the word Tell it to the helpers Write it in the gap Run for another word 2. Make 5 correct sentences 5 points Run to the playroom Bring an envelope Make a sentence Write it on the paper Take your work to the teacher

11 Check your answers

12 Yesterday my family and I my grandparents. My mum shopping. My dad the house. My brother and I football. My sister to music. My grandma a picture. My grandpa TV. In the evening we a pizza. visited went cleaned played listened drew watched ate 1. What a crazy day

13 2. Make 5 correct sentences 1. Yesterday they went to the funfair. 2. Ben ate an ice cream. 3. They looked at the elephants. 4. They climbed in the train. 5. Rick pushed the yellow leaver.

14 18-22 12-17 7-11 What’s your score?

15 Ar mes mokame? Tnkamai vartoti būtąjį laiką ir atlikdami 3 užduotis grupėje, teisingai atliksime bent 7 atvejus iš 22.

16 Apibendrinkim Kaip sekėsi dirbti grupėje? Kokios problemos? Įsivertinkim bendradarbiavimą Kaip sekėsi atlikti užduotis?

17 Galutinis apibendrinimas Kas mus atvedė į sėkmę? Kaip jaučiuosi dabar?

18 Thank you See you later, Alligator! For a while, Crocodile!


Download ppt "A day at the Past Simple. Mes mokysimės Gilinsime praeities veiksmus, vartodami Past Simple laiką."

Similar presentations


Ads by Google