Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

NO CAMIÑO APRENDÍN... Nin acostumarse é amar! Que chegar alto non é medrar. Que mirar non sempre é ver. Nin que escoitar é oír. Nin lamentarse é sentir.

Similar presentations


Presentation on theme: "NO CAMIÑO APRENDÍN... Nin acostumarse é amar! Que chegar alto non é medrar. Que mirar non sempre é ver. Nin que escoitar é oír. Nin lamentarse é sentir."— Presentation transcript:

1

2 NO CAMIÑO APRENDÍN...

3 Nin acostumarse é amar! Que chegar alto non é medrar. Que mirar non sempre é ver. Nin que escoitar é oír. Nin lamentarse é sentir.

4 No camiño aprendín... Que andar só non é soidade. Que cobardía non é paz. E que peor que mentir é silenciar a verdade!

5 APRENDÍN... Pero que no seu breve existir : É todo aroma e cor! Que pode un soño de Amor abrirse coma unha flor e como esa flor morrer.

6 O camiño ensinoume: Que non é sumisión a humildade. A humildade é ese Don que se soe confundir: “Non é o mesmo ser servil, que ser un bon servidor”.

7 Cuando vayan mal las cosas como a veces suelen ir, cuando ofrezca tu camino solo cuestas que subir, y precises sonreír aún teniendo que llorar... Puedes descansar, pero nunca DESISTIR ¡CUANDO TODO ESTÉ PEOR, MÁS DEBEMOS INSISTIR!


Download ppt "NO CAMIÑO APRENDÍN... Nin acostumarse é amar! Que chegar alto non é medrar. Que mirar non sempre é ver. Nin que escoitar é oír. Nin lamentarse é sentir."

Similar presentations


Ads by Google