Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Can you swim like a fish? Yes, I can No, I can’t.

Similar presentations


Presentation on theme: "Can you swim like a fish? Yes, I can No, I can’t."— Presentation transcript:

1 Can you swim like a fish? Yes, I can No, I can’t

2 Paklausti, “Can you...?” ir atsakyti į klausimą. Mes mokysimės

3 Mes dirbsime Poromis Grupėmis Po vieną

4 Mes naudosimės Excellent Pupil’s Book Excellent Activity Book

5 Mes mokėsime Naudodamiesi pavyzdžiu, užduoti bent 5 teisingus klausimus iš 15.

6 Vertinimas Can you...? 11-15 klausimų 6-10 klausimų 1-5 klausimai

7 Let’s remember... swim roller-skate ride a bike ride a scooter skateboard

8 ride a horse Stand on my head sing whistle play the piano play the guitar play tennis play football fly

9 Walk and talk 2 minutes Pairwork

10 Can you…? A: …play football? B: … ride a scooter? Yes, I can No, I can’t

11 Apibendrinkim Kaip sekėsi kalbėti tik angliškai ? Kur galėtume pritaikyti? Įsivertinkim savo aktyvumą

12 Match, listen and answer pairs alone Groups of 3 2 min.

13 Can they whistle? Yes, they can. Let’s check Can they play the piano? No, they can’t. Can he roller-skate? No, he can’t. Can she play the guitar?Can he play football? Can they ride a bike? Yes, she can.Yes, he can.No, they can’t 1 2 3 456

14 Apibendrinkim Kuo svarbus klausymas bendravime? Įsivertinkim Kaip sekėsi tartis?

15 Let’s learn the song run jumpwalk climb swim sing

16 Let’s learn the song fish kangaroomonkey birdcatrabbit

17 Listen to the song and find your partner jump like a frog

18 swim like a fish? Can you

19 run like a rabbit? Can you

20 jump like a kangaroo? Can you

21 sing like a bird ? Can you

22 walk like a cat? Can you

23 climb like a monkey in the zoo? Can you

24 He can, she can, You can, they can, And I can too!

25 Let’s sing a song

26 Apibendrinkim Ko mokėmės dainuodami? Kaip jums patiko dainuoti? Kaip jums sekėsi surasti porą?

27 Group work: Ask 15 questions Excellent Activity Book Unit 10 Ex. C 10 minutes

28 Ask 15 questions 10 min.

29 Suskaičiuokim Can you...? 11-15 klausimų 6-10 klausimų spalvotas 1-5 klausimai raidė lipdukas Whizz Kid lipdukas

30 I can swim. I can play tennis. I can’t stand on my head. I can’t fly. Homework: Project aurikajon@gmail.com

31 Paklausti, “Can you...?” ir atsakyti į klausimą. Mes mokėmės

32 Ar mes galime? Naudodamiesi pavyzdžiu, užduoti bent 5 teisingus klausimus iš 15.

33 Galutinis apibendrinimas Ko išmokome? Kaip sekėsi bendradarbiauti? Kaip jaučiuosi dabar?

34 Goodbye


Download ppt "Can you swim like a fish? Yes, I can No, I can’t."

Similar presentations


Ads by Google