Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

פריחה מבשרת קיץ איך אתם אוהבים את העוֹלֶש שלכם ? שרוע על הצמחייה המצהיבה והיבשה,

Similar presentations


Presentation on theme: "פריחה מבשרת קיץ איך אתם אוהבים את העוֹלֶש שלכם ? שרוע על הצמחייה המצהיבה והיבשה,"— Presentation transcript:

1

2 פריחה מבשרת קיץ

3 איך אתם אוהבים את העוֹלֶש שלכם ? שרוע על הצמחייה המצהיבה והיבשה,

4 או בתור רחבת הריקודים במסיבת ההאבקה החודשית ?

5 ומי לא מכיר את השיר : מי שאוהב אותי, מי שאוהב אותי, הוא לא יקטוף אותי. שלכם... דם המכבים !

6 חוטמית זיפנית גנדרנית תלויה על עמודי תפרחת ענקיים

7 ונסו לשער איזו גרסה של קיפודן מצוי מעדיפות הדבורים. זו שלפניכם, או שמא...

8 הדבר הזה...

9 צמח ממשפחת הסוככיים.... ומה זאת המטרייה הזאת ?

10 שנקרא דווקא גזר.

11 וגזר אחר, צעיר וסגלגל, חונה ליד מכונית באחד מחניוני הכרמל

12 והקוץ הנחמד הזה, שלמרבה הצער זכה בשם המזעזע חרחבינה מכחילה, צובע הכל בכחול

13 קוץ פופולרי למדי בסביבותינו, פורח בצהוב - כתום, ושמו בישראל חוֹחַ

14 הכדורגל הזה הוא ערכת זרעים של צמח ששמו תגית. כל זרע מוקף עטרה, הנושאת אותו ברוח

15 ועכשיו ניתן כבוד לסבא. כולם לעשות " פוּוּוּוּ " בשביל השנה הבאה...

16 ומי יודע מה זה ???

17 ככה הוא נראה כשהוא נפתח, וחברים שלו ברקע במצבי פריחה אחרים...

18 קבלו את פריחת הסברס - הצבר המצוי.

19 תשאלו מה פתאום הם קוראים לו קישקשתא ?

20 באמת מה פתאום ?

21 וזהו כמובן הבייגלה המצוי. פורח בעיקר אחרי חגים ומועדים בחניוני הפיקניק הפופולריים


Download ppt "פריחה מבשרת קיץ איך אתם אוהבים את העוֹלֶש שלכם ? שרוע על הצמחייה המצהיבה והיבשה,"

Similar presentations


Ads by Google