Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

¡ESCÓITAO E DEIXA QUE TE DESCONTAMINE!

Similar presentations


Presentation on theme: "¡ESCÓITAO E DEIXA QUE TE DESCONTAMINE!"— Presentation transcript:

1 ¡ESCÓITAO E DEIXA QUE TE DESCONTAMINE!
IV ordinario B

2 IV ordinario B EL SEÑOR NOS HA REUNIDO JUNTO A ÉL,
EL SEÑOR NOS HA INVITADO A ESTAR CON ÉL. EN SU MESA HAY AMOR, LA PROMESA DEL PERDÓN, Y EN EL VINO Y PAN, SU CORAZÓN. Cuando Señor, tu voz, llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de Ti. Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. IV ordinario B

3 Saúdo Inicial No nome do Pai, do Fillo e do Espírito Santo. Amén.
A gracia do noso Señor Xesucristo, o amor do Pai e a comuñón do Espírito Santo sexan con todos vós. E contigo tamén. IV ordinario B

4 IV ordinario B

5 Acto Penitencial Eu confésome pecador diante de Deus omnipotente
e tamén diante vós, meus irmáns, pois teño pecado moito de pensamento, de palabra, de obra e de omisión. Pola miña culpa, pola miña culpa, pola miña grandísima culpa. Por iso lle pido a benaventurada Virxe María, a tódolos Anxos e Santos do ceo e a vós tamén, meus irmáns, que roguedes por min a Deus, noso Pai. IV ordinario B

6 Deus omnipotente teña piedade de nós, nos conceda o perdón dos nosos pecados e nos leve á vida eterna. Amén. IV ordinario B Por el que sufre en silencio, SEÑOR TEN PIEDAD. Por no ayudar al hambriento, CRISTO TEN PIEDAD. Olvida mi indiferencia, SEÑOR TEN PIEDAD, TEN PIEDAD. Porque me quedo en silencio, SEÑOR TEN PIEDAD. Porque no quiero y debo, CRISTO TEN PIEDAD. Por no ser tu instrumento, SEÑOR TEN PIEDAD, TEN PIEDAD. Por no callarme a tiempo, SEÑOR TEN PIEDAD. Por no decir lo que siento, CRISTO TEN PIEDAD. Porque me sobran excusas, SEÑOR TEN PIEDAD, TEN PIEDAD, TEN PIEDAD.

7 GLORIA IV ordinario B GLORIA A DEUS NO CEO E PAZ AO SEU POBO NA TERRA.
Noso Señor, Deus, Rei do ceo, Deus Pai todopoderoso; Louvámoste, bendicímoste, adorámoste, glorificámoste e dámosche gracias, pola túa inmensa gloria. Señor, Fillo único, Xesucristo. Señor Deus, Año de Deus, Fillo do Pai. Ti que quítalo pecado do mundo, ten piedade de nós. Ti que quítalo pecado do mundo, escoita a nosa oración. Ti que estás á dereita do Pai, ten piedade de nós. Porque Ti es o único Santo, Ti o único Señor, Ti o único Altísimo, Xesucristo, co Espírito Santo na gloria de Deus Pai. Amén IV ordinario B

8 IV ordinario B

9 Liturxia da Palabra LECTURAS
IV ordinario B Dt 18,15-20. Palabra do Señor GRACIAS A DEUS. LECTURAS

10 Liturxia da Palabra Salmo 94. ¡Oxalá escoitedes hoxe a voz do Señor! Non endurezádelos vosos corazóns. IV ordinario B LECTURAS

11 Liturxia da Palabra LECTURAS
IV ordinario B 1Cor 7, Palabra do Señor GRACIAS A DEUS. LECTURAS

12 Liturxia da Palabra Escucha hoy al Señor, Te trae un cántico de amor
Que va directo al corazón. Es un himno de salvación, La vida a la muerte venció. Y hoy el mundo entona un Aleluya. ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA. IV ordinario B

13 Liturxia da Palabra EVANXEO
Marcos 1,21-28. IV ordinario B O Señor sexa convosco. E CONTIGO TAMÉN. Lectura do Santo Evanxeo segundo Marcos. GLORIA A TI, SEÑOR XESÚS. EVANXEO Palabra do Señor. LOUVÁMOSTE, CRISTO

14 ¡ESCÓITAO E DEIXA QUE TE DESCONTAMINE!
IV ordinario B

15 Liturxia da Palabra CREDO
Creo en Deus, Pai Todopoderoso, creador do ceo e máis da Terra. Creo en Xesucristo, o seu único fillo, noso Señor, que foi concibido por obra e graza do Espírito Santo. Naceu de Santa María, a Virxe. Padeceu baixo o poder de Poncio Pilato. Foi crucificado, morto e sepultado. Descendeu aos infernos. Ao terceiro día resucitou de entre os mortos. Subiu ao ceo, onde está sentado á dereita de Deus, Pai Todopoderoso, e dende alí virá a xulgar aos vivos e aos mortos. Creo no Espírio Santo. Na Santa Igrexa Católica, Na comuñón dos Santos. No perdón dos pecados. Na resurrección da carne E na vida eterna. Amén IV ordinario B CREDO

16 Liturxia da Palabra ORACIÓN DOS FIEIS Polo Papa… IV ordinario B
Que saibamos escoitala túa voz, Señor. Por toda a Igrexa… Polos que gobernan e teñen responsabilidades… Por tódolos enfermos… Por todos nós… Polos nosos defuntos … IV ordinario B ORACIÓN DOS FIEIS

17 Liturxia Eucarística PRESENTACIÓN DOS DONS IV ordinario B MÁS ALLÁ,
DE MIS MIEDOS. MÁS ALLÁ DE MI INSEGURIDAD, QUIERO DARTE UNA RESPUESTA. AQUÍ ESTOY, PARA HACER TU VOLUNTAD. PARA QUE MI AMOR SEA DECIRTE SI HASTA EL FINAL. IV ordinario B PRESENTACIÓN DOS DONS

18 Liturxia Eucarística Pregade, irmáns, para que este sacrificio meu e voso sexa ben acollido por Deus Pai Omnipotente. O Señor acolla das túas mans este sacrificio, para louvanza e gloria do seu nome, para ben noso e de toda a súa Santa Igrexa. IV ordinario B PRESENTACIÓN DOS DONS

19 Liturxia Eucarística E contigo tamén. EUCARÍSTICA PLEGARIA
O Señor sexa convosco. E contigo tamén. Erguede os corazóns. Témolos postos no Señor. Deámoslle gracias ó Señor, noso Deus. É digno de xustiza. IV ordinario B EUCARÍSTICA PLEGARIA

20 Liturxia Eucarística IV ordinario B Santo, Santo, Santo.
Santo es el Señor. Lleno están cielo y tierra de tu amor. HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA EN EL CIELO. HOSANNA A NUESTRO REDENTOR. Bendito es el que viene, en nombre del Señor.

21 Liturxia Eucarística IV ordinario B

22 Liturxia Eucarística IV ordinario B Velaquí o misterio da nosa fe. Anunciámola túa morte, proclamámola túa resurrección. Ven, Señor Xesús!

23 AMÉN Liturxia Eucarística
IV ordinario B Por El, con El, e en El. A ti Deus Pai omnipotente… AMÉN

24 Liturxia Eucarística IV ordinario B Noso Pai, que estás no ceo.
Santificado sexa o teu nome. Veña a nós o teu Reino e fágase a túa vontade aquí na Terra, coma no ceo. Danos hoxe o noso pan de cada día. Perdoa as nosas ofensas, como tamén perdoamos nós a quen nos ten ofendido. Non nos deixes caer na tentación mais líbranos do mal. Amén. IV ordinario B

25 Liturxia Eucarística IV ordinario B Líbranos, Señor, de tódolos males e dáno-la paz … Teus son o reino, o poder e maila gloria, por sempre eternamente.

26 Liturxia Eucarística AMEN E contigo tamén
IV ordinario B Señor Xesucristo, Ti dixéche-los teus Apóstolos: “Déixovo-la miña paz, dóuvo-la miña paz” (…) AMEN A Paz do Señor sexa sempre convosco. E contigo tamén

27 Liturxia Eucarística PAZ IV ordinario B
PON TU MANO EN LA MANO DE AQUEL QUE ESTÁ A TU LADO. PON TU MANO EN LA MANO PORQUE ÉL TE AYUDARÁ. MIRA DENTRO DE TI, Y COMPRENDERÁS QUE HAY MUCHO QUE LLENAR. PON TU MANO EN LA MANO PORQUE ÉL TE GUIARÁ. IV ordinario B PAZ

28 QUE QUÍTALO PECADO DO MUNDO,
Liturxia Eucarística AÑO DE DEUS QUE QUÍTALO PECADO DO MUNDO, TEN PIEDAD DE NÓS. TEN PIEDADE DE NÓS. DÁNOLA PAZ. IV ordinario B AÑO DE DEUS

29 Liturxia Eucarística Este é o Año de Deus que quita o pecado do mundo. Felices os convidados á cea do Señor. Señor, eu non son merecente de que entres no meu fogar, mais unha palabra túa abonda para me salvar. IV ordinario B COMUÑÓN

30 Liturxia Eucarística COMUÑÓN IV ordinario B
1. Gracias quiero darte por amarme, gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. YO QUIERO SER, SEÑOR, AMADO, COMO EL BARRO EN MANOS DEL ALFARERO. TOMA MI VIDA, HAZLA DE NUEVO. YO QUIERO SER UN VASO NUEVO. 2. Te conocí y te amé, te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. 3. Me has elegido y amado. Eres tú mi fuerza y mi alegría. Hoy ante ti, me encuentro, ¡0h, mi Dios! En tus manos, mi vida está, Señor. IV ordinario B COMUÑÓN

31 Que o noso obrar cristián sexa unha resposta convincente e salvadora.
Cúranos e fainos coma ti, mestres, educadores, transmisores de humanidade, xeneradores de vida. IV ordinario B

32 BENDICIÓN

33 AVISOS

34 IV ordinario B FELIZ SEMANA


Download ppt "¡ESCÓITAO E DEIXA QUE TE DESCONTAMINE!"

Similar presentations


Ads by Google