Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

EL SEÑOR NOS HA REUNIDO JUNTO A ÉL, EL SEÑOR NOS HA INVITADO A ESTAR CON ÉL. EN SU MESA HAY AMOR, LA PROMESA DEL PERDÓN, Y EN EL VINO Y PAN, SU CORAZÓN.

Similar presentations


Presentation on theme: "EL SEÑOR NOS HA REUNIDO JUNTO A ÉL, EL SEÑOR NOS HA INVITADO A ESTAR CON ÉL. EN SU MESA HAY AMOR, LA PROMESA DEL PERDÓN, Y EN EL VINO Y PAN, SU CORAZÓN."— Presentation transcript:

1

2 EL SEÑOR NOS HA REUNIDO JUNTO A ÉL, EL SEÑOR NOS HA INVITADO A ESTAR CON ÉL. EN SU MESA HAY AMOR, LA PROMESA DEL PERDÓN, Y EN EL VINO Y PAN, SU CORAZÓN. Cuando Señor, tu voz, llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de Ti. Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración.

3 No nome do Pai, do Fillo e do Espírito Santo. Amén. A gracia do noso Señor Xesucristo, o amor do Pai e a comuñón do Espírito Santo sexan con todos vós. E contigo tamén.

4

5 Eu confésome pecador diante de Deus omnipotente e tamén diante vós, meus irmáns, pois teño pecado moito de pensamento, de palabra, de obra e de omisión. Pola miña culpa, pola miña culpa, pola miña grandísima culpa. Por iso lle pido a benaventurada Virxe María, a tódolos Anxos e Santos do ceo e a vós tamén, meus irmáns, que roguedes por min a Deus, noso Pai.

6 Por el que sufre en silencio, SEÑOR TEN PIEDAD. Por no ayudar al hambriento, CRISTO TEN PIEDAD. Olvida mi indiferencia, SEÑOR TEN PIEDAD, TEN PIEDAD. Porque me quedo en silencio, SEÑOR TEN PIEDAD. Porque no quiero y debo, CRISTO TEN PIEDAD. Por no ser tu instrumento, SEÑOR TEN PIEDAD, TEN PIEDAD. Por no callarme a tiempo, SEÑOR TEN PIEDAD. Por no decir lo que siento, CRISTO TEN PIEDAD. Porque me sobran excusas, SEÑOR TEN PIEDAD, TEN PIEDAD, TEN PIEDAD. Deus omnipotente teña piedade de nós, nos conceda o perdón dos nosos pecados e nos leve á vida eterna. Amén.

7 GLORIA A DEUS NO CEO E PAZ AO SEU POBO NA TERRA. Noso Señor, Deus, Rei do ceo, Deus Pai todopoderoso; Louvámoste, bendicímoste, adorámoste, glorificámoste e dámosche gracias, pola túa inmensa gloria. Señor, Fillo único, Xesucristo. Señor Deus, Año de Deus, Fillo do Pai. Ti que quítalo pecado do mundo, ten piedade de nós. Ti que quítalo pecado do mundo, escoita a nosa oración. Ti que estás á dereita do Pai, ten piedade de nós. Porque Ti es o único Santo, Ti o único Señor, Ti o único Altísimo, Xesucristo, co Espírito Santo na gloria de Deus Pai. Amén

8

9 Dt 18,15-20. Palabra do Señor GRACIAS A DEUS.

10 Salmo 94. ¡Oxalá escoitedes hoxe a voz do Señor! Non endurezádelos vosos corazóns.

11 1Cor 7, 32-35. Palabra do Señor GRACIAS A DEUS.

12 Escucha hoy al Señor, Te trae un cántico de amor Que va directo al corazón. Es un himno de salvación, La vida a la muerte venció. Y hoy el mundo entona un Aleluya. ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.

13 Marcos 1,21-28. Palabra do Señor. LOUVÁMOSTE, CRISTO O Señor sexa convosco. E CONTIGO TAMÉN. Lectura do Santo Evanxeo segundo Marcos. GLORIA A TI, SEÑOR XESÚS.

14

15 Creo en Deus, Pai Todopoderoso, creador do ceo e máis da Terra. Creo en Xesucristo, o seu único fillo, noso Señor, que foi concibido por obra e graza do Espírito Santo. Naceu de Santa María, a Virxe. Padeceu baixo o poder de Poncio Pilato. Foi crucificado, morto e sepultado. Descendeu aos infernos. Ao terceiro día resucitou de entre os mortos. Subiu ao ceo, onde está sentado á dereita de Deus, Pai Todopoderoso, e dende alí virá a xulgar aos vivos e aos mortos. Creo no Espírio Santo. Na Santa Igrexa Católica, Na comuñón dos Santos. No perdón dos pecados. Na resurrección da carne E na vida eterna. Amén

16 Polo Papa… Que saibamos escoitala túa voz, Señor. Por toda a Igrexa… Que saibamos escoitala túa voz, Señor. Polos que gobernan e teñen responsabilidades… Que saibamos escoitala túa voz, Señor. Por tódolos enfermos… Que saibamos escoitala túa voz, Señor. Por todos nós… Que saibamos escoitala túa voz, Señor. Polos nosos defuntos … Que saibamos escoitala túa voz, Señor.

17 MÁS ALLÁ, DE MIS MIEDOS. MÁS ALLÁ DE MI INSEGURIDAD, QUIERO DARTE UNA RESPUESTA. AQUÍ ESTOY, PARA HACER TU VOLUNTAD. PARA QUE MI AMOR SEA DECIRTE SI HASTA EL FINAL.

18 Pregade, irmáns, para que este sacrificio meu e voso sexa ben acollido por Deus Pai Omnipotente. O Señor acolla das túas mans este sacrificio, para louvanza e gloria do seu nome, para ben noso e de toda a súa Santa Igrexa.

19 O Señor sexa convosco. E contigo tamén. Erguede os corazóns. Témolos postos no Señor. Deámoslle gracias ó Señor, noso Deus. É digno de xustiza.

20 Santo, Santo, Santo. Santo es el Señor. Lleno están cielo y tierra de tu amor. HOSANNA, HOSANNA EN EL CIELO. HOSANNA, HOSANNA A NUESTRO REDENTOR. Bendito es el que viene, en nombre del Señor. Lleno están cielo y tierra de tu amor.

21

22 Velaquí o misterio da nosa fe. Anunciámola túa morte, proclamámola túa resurrección. Ven, Señor Xesús!

23 Por El, con El, e en El. A ti Deus Pai omnipotente… AMÉN

24 Noso Pai, que estás no ceo. Santificado sexa o teu nome. Veña a nós o teu Reino e fágase a túa vontade aquí na Terra, coma no ceo. Danos hoxe o noso pan de cada día. Perdoa as nosas ofensas, como tamén perdoamos nós a quen nos ten ofendido. Non nos deixes caer na tentación mais líbranos do mal. Amén.

25 Líbranos, Señor, de tódolos males e dáno-la paz … Teus son o reino, o poder e maila gloria, por sempre eternamente.

26 Señor Xesucristo, Ti dixéche-los teus Apóstolos: “Déixovo-la miña paz, dóuvo- la miña paz” (…) AMEN A Paz do Señor sexa sempre convosco. E contigo tamén

27 PON TU MANO EN LA MANO DE AQUEL QUE ESTÁ A TU LADO. PON TU MANO EN LA MANO PORQUE ÉL TE AYUDARÁ. MIRA DENTRO DE TI, Y COMPRENDERÁS QUE HAY MUCHO QUE LLENAR. PON TU MANO EN LA MANO PORQUE ÉL TE GUIARÁ.

28 AÑO DE DEUS QUE QUÍTALO PECADO DO MUNDO, TEN PIEDAD DE NÓS. AÑO DE DEUS QUE QUÍTALO PECADO DO MUNDO, TEN PIEDADE DE NÓS. AÑO DE DEUS QUE QUÍTALO PECADO DO MUNDO, DÁNOLA PAZ.

29 Este é o Año de Deus que quita o pecado do mundo. Felices os convidados á cea do Señor. Señor, eu non son merecente de que entres no meu fogar, mais unha palabra túa abonda para me salvar.

30 1. Gracias quiero darte por amarme, gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. YO QUIERO SER, SEÑOR, AMADO, COMO EL BARRO EN MANOS DEL ALFARERO. TOMA MI VIDA, HAZLA DE NUEVO. YO QUIERO SER UN VASO NUEVO. 2. Te conocí y te amé, te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. 3. Me has elegido y amado. Eres tú mi fuerza y mi alegría. Hoy ante ti, me encuentro, ¡0h, mi Dios! En tus manos, mi vida está, Señor.

31 Que o noso obrar cristián sexa unha resposta convincente e salvadora. Cúranos e fainos coma ti, mestres, educadores, transmisores de humanidade, xeneradores de vida.

32

33

34


Download ppt "EL SEÑOR NOS HA REUNIDO JUNTO A ÉL, EL SEÑOR NOS HA INVITADO A ESTAR CON ÉL. EN SU MESA HAY AMOR, LA PROMESA DEL PERDÓN, Y EN EL VINO Y PAN, SU CORAZÓN."

Similar presentations


Ads by Google