Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Síntesis de TAK-733 HTB 2012-13 Y Zhao; L Zhu; D P. Provencal; T A. Miller; C O’Bryan; M Langston; M Shen; D Bailey; D Sha; T Palmer; T Ho; M Li; Org.

Similar presentations


Presentation on theme: "Síntesis de TAK-733 HTB 2012-13 Y Zhao; L Zhu; D P. Provencal; T A. Miller; C O’Bryan; M Langston; M Shen; D Bailey; D Sha; T Palmer; T Ho; M Li; Org."— Presentation transcript:

1 Síntesis de TAK-733 HTB 2012-13 Y Zhao; L Zhu; D P. Provencal; T A. Miller; C O’Bryan; M Langston; M Shen; D Bailey; D Sha; T Palmer; T Ho; M Li; Org. Process Res. Dev. 2012, 16, 1652-1659. A B C D E F G H F

2 Síntesis de TAK-733 MULTIGRAMO (1 Kg) HTB 2012-13 Y Zhao; L Zhu; D P. Provencal; T A. Miller; C O’Bryan; M Langston; M Shen; D Bailey; D Sha; T Palmer; T Ho; M Li; Org. Process Res. Dev. 2012, 16, 1652-1659. A B C D E

3 HTB 2012-13 Z Shi; S Kiau; P Lobben; J Hynes Jr., H Wu; L Parlanti; R Discordia; W W. Doubleday; K Leftheris; A J. Dyckman; S T. Wrobleski; K Dambalas; S Tummala; S Leung; E Lo; Org. Process Res. Dev. 2012, 16, 1618-1625. SINTESIS DE UN INHIBIDOR DE P38 KINASA A B C D E E F

4 HTB 2012-13 Z Shi; S Kiau; P Lobben; J Hynes Jr., H Wu; L Parlanti; R Discordia; W W. Doubleday; K Leftheris; A J. Dyckman; S T. Wrobleski; K Dambalas; S Tummala; S Leung; E Lo; Org. Process Res. Dev. 2012, 16, 1618-1625. SINTESIS DE UN INHIBIDOR DE P38 KINASA –MULTIKILO- A B C D E E F


Download ppt "Síntesis de TAK-733 HTB 2012-13 Y Zhao; L Zhu; D P. Provencal; T A. Miller; C O’Bryan; M Langston; M Shen; D Bailey; D Sha; T Palmer; T Ho; M Li; Org."

Similar presentations


Ads by Google