Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Click to edit Master subtitle style SOCIONICA Modelarea Proceselor Sociale.

Similar presentations


Presentation on theme: "Click to edit Master subtitle style SOCIONICA Modelarea Proceselor Sociale."— Presentation transcript:

1 Click to edit Master subtitle style SOCIONICA Modelarea Proceselor Sociale

2 Definitii Socionica este un domeniu de cercetare interdisciplinar fondat in urma cu 6 ani de Fundatia de Cercetare Germana (DFG). Socionica are ca scop combinarea Sociologiei i Informaticii intr-o nouă disciplină de cercetare care sa dezvolte tehnologii informatice inteligente pe baza observatiilor privind lumea sociala. Socionica utilizeaza tehnologia informatică, în scopul de a verifica i de a dezvolta modele sociologice de societăi i organizaii. Socionica este un domeniu de cercetare care se concentrează pe următoarele trei probleme: Societatea modernă oferă un rezervor bogat de notiuni pentru sistemele multi-agent (valori sociale și culturale, norme și convenții, instituții, distribuția puterii etc). Proprietati ca adaptabilitatea, robustetea, scalabilitatea și reflexivitatea sistemelor sociale sunt vizibile si in domeniul informatic si pot fi folosite pentru a explica si construi tehnologii mai puternice. Sociologia ar putea beneficia de Informatică, prin utilizarea tehnicilor de DAI (inteligenta artificiala distribuita) ca instrumente de simulare pentru validarea și extinderea propriei terminologii, modele și teorii. Putem modela dinamica corelației dntre nivelul fenomenelor micro ( acțiune socială ) și macro ( structură a societății ), precum și verifica rezultatele cu calculatorul. Apariția de " societăți hibride “ (persoane reale și agenți electronice), utilizarea practică a agenților sociali artificiali, in tehnologii viitoare și in studiul medii lor umane trebuie să fie explorate în colaborare interdisciplinară.

3 Link-uri utile DGF: http://jasss.soc.surrey.ac.uk/1/3/5.htmlhttp://jasss.soc.surrey.ac.uk/1/3/5.html International Institute of Socionics (Kiev): http://socionic.info/esocint.htmlhttp://socionic.info/esocint.html http://www.asecib.ase.ro/mps/Socionics_Scalability%20of%20Complex%20Social%20System s%20[2005].pdf http://www.asecib.ase.ro/mps/Socionics_Scalability%20of%20Complex%20Social%20System s%20[2005].pdf Obs. Nu trebuie confundata notiunea de socionica cu cea psihologica: http://www.socioniko.net/ro/index.html http://www.socioniko.net/ro/index.html

4 Intrebari posibile În scopul de a construi sisteme multi-agent extrem de complexe și dinamice este necesar să se studieze principiile evoluției emergente si adaptabilitatii dinamice a structurilor artificiale, cu ajutorul sistemelor sociale. Este nevoie de o colaborare intre DIA si Sociologie, nu doar ca o asociere unu - la - unu de concepte sociologice si modele de calculator ci ca un schimb reciproc între cele două discipline cu privire la frontierele posibilităților tehnice. Socionica, studiind colectivele umane organizate aduce, pe baza asemanarii în multe aspecte ale vieții noastre sociale si tehnica, noi metode de generare de soluții tehnice si sociale. Lumea asistentilor electronici personali (AEP). Să presupunem că fiecare persoană ar fi proprietar al unei echipe de asistenți electronice. Fiecare AEP ar fi asociat cu un context social al proprietarului (școală, loc de muncă, de recreere, familie etc). Fiecare AEP ar ști anumite obiective ale proprietarului cu privire la contextul social specificat. Scopul fiecărui AEP ar fi de a sprijini proprietarului in atingerea acestor obiective, prin colectarea de informații, planificare, furnizarea de solutii. Comparabil cu proprietarul său uman din societatea umană, asistentul electronic va fi parte a unei societăți electronice. In prezent începe sa se construiasca deja o lume electronica paralela - asistenți electronici pentru programare, asistenți soferi, agenți de Internet mobil etc. Presupunând că va exista o astfel de lume electronica paralela, ce se va întâmpla cu oamenii? Întrebările de bază referitoare la o astfel de lume electronic ar fi: Ce tipuri de societăți electronice pot fi? Cum s-ar crea comunitățile electronice ? Cum s-ar integra societatea umana cu cea electronica? Care ar fi diferentele dintre societatea reală și a societățile electronice? Care ar putea fi cauzele diferențelor? Există un o conexiune între lumea reală și lumea electronica, în special prin intermediul proprietarii umane asupra asistenților electronici. In societățile hibride ar putea apărea și noi întrebări: Ce forme de societăți hibride ar fi corecte? Ce tipuri de interactiuni om-mașină ar fi necesare in comunitățile hibride? Cum ar putea persoanelor reale și asistenții electronici afla mai multe despre structurile organizatorice ale societăților respective hibride?

5 Domenii de cercetare Având o vedere mai stiintifica, Socionics are ca scop generarea de răspunsuri în contextul apariția și dinamica sistemelor sociale artificiale societățile om-mașină. următoarele subiecte vor fi luate în considerare : modelarea Semantica și transferul de cunoștințe interdisciplinare. În scopul de a construi sisteme complexe și dinamice multi=agent vor fi studiate principiile de generare a structurii emergente și adaptabilitate dinamică și vor fi modelate modelate pe baza sistemelor sociale existente. În acel moment, va fi esențial pentru a avea grupuri interdisciplinare de cercetatori din stiinta sociale și cercetători in inteligență artificială. apariția și scalabilitatea sistemelor hibride, adică problema micro – macro. Problemele de scalare a DIA, în timp ce încearcă să realizeze " sisteme de mari dimensiuni deschise ", propune cercetarea adaptarii solutiilor sociologice problemei micro - macro. Că este, corelarea reciprocă a condițiilor și mecanisme care să permită în ceea ce privește comportamentul individual și structurile sociale mai mari trebuie să fie studiat la diferite niveluri de coordonare : La nivelul de interacțiune, capacitatea de rezolvare o problemă socială poate fi interpretat ca un rezultat al proceselor de interacțiune între agenții. La nivel organizațional, rezolvarea de probleme este o parte - și, astfel, de multe ori pre - definite - a structurii organizatorice a agenților. La nivel de structura socială, există o ordine socială angajate, dar flexibil, care decurge din deciziile individuale ale agenților individuali. Problema schimbării sociale induse de abilitatii de invatare si dinamica. Timpul și temporalitatea sistemelor sociale este un factor -cheie pentru a explica dinamica și stabilitatea societăților ( cf. Luhmann ( 1984), Giddens ( 1992) ). Evident, acestea influențează schimbarea socială mai ales în contextul capacității de învățare a agenților individuali și capacitatea de adaptare a societății ( cf. Weiss ( 1997) ) – Societățile hibride pot fi rezultatul unui scenariu așa cum este descris în secțiunea anterioară. Un alt scenariu în care grupurile hibride exista in realitate sunt sistemele moderne de management a fluxului de lucru în cazul în care nu numai oamenii fac parte dintr- un flux de lucru in societate, ci si mașini și programe cum ar fi sistemele expert inteligente. Astfel, noi întrebări de cercetare apar în următoarele situații: designul user – (om)-mașină (interfețele). Masinile, ca parte a unei societăți hibrid au nevoie de noi tipuri de interfețe. Pentru ca oameni sa-si adapteze comportamentul lor de comunicare la contextul social actual, agenții inteligenți trebuie să-si adapteze interfatele la societatea din care fac parte în prezent. Există, de asemenea, o altă dimensiune în care agenții pot face parte din sistemul de gestionare a interfeței de o mașină, astfel adaptându-se interfața mașină pentru utilizatorul curent. În această sens, agenții de interfață șiutilizatorul formeaza o societate. Acceptarea socială a agenților artificiali: Problema inteligenței sociale se referă la comportamentul social al membrilor unei societăți. Deși există diferențe culturale în normele sociale, ar putea exista criterii sociale minime care trebuie îndeplinite de către fiecare membru, în scopul de a fi acceptat de societate. Nu este destul de clar daca aceste criterii se pot aplica, de asemenea, agenților artificiali într-o societate hibrid sau dacă noi interpretări trebuie să fie găsite. acțiune rațională: Va fi o problemă pentru agenții artificiali într-o societate hibrid sa lucreze cu comportament inconsistent al oamenilor, pentru că de obicei nu există o ordine definita cu precizie a preferințelor umane, care controleaza comportamentul lor. Intentiile agenților pe de altă parte, au fost criticate pentru a fi ( Castelfranchi și Conte 1996), complet transparent supra- raționale, hiper- cognitive si supra- cooperante. Noi tipuri de integrare socio – tehnica: Se referă la procesul de integrare a noilor membri într-o societate hibrid. Adăugarea unui agent nou la un sistem multi-agent este destul de ușoara șiprocesul de integrare este simplu și predefinit. Descriirea procesului de integrare a unui nou membru într-o echipă umană este insa o sarcină foarte complexă, mai ales pentru că este aproape întotdeauna situatia este diferita și dependenta de context. Integrarea agenților umani sau artificiali în societățile hibride va fi una dintre provocările cele mai palpitante. Există, de asemenea, o altă dimensiune a acestui subiect, și anume integrarea agentilor artificiali în procese de lucru umane.

6 Teme propuse 11/5/13


Download ppt "Click to edit Master subtitle style SOCIONICA Modelarea Proceselor Sociale."

Similar presentations


Ads by Google