Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Rang a Sé Litriú. Mo Chlann Lgh 2-3 Méanscoil Idirbhliain Monarcha deartháireacha Foireann Leabharlann Ficheall Cumann peile Scannán pictiúirlann.

Similar presentations


Presentation on theme: "Rang a Sé Litriú. Mo Chlann Lgh 2-3 Méanscoil Idirbhliain Monarcha deartháireacha Foireann Leabharlann Ficheall Cumann peile Scannán pictiúirlann."— Presentation transcript:

1 Rang a Sé Litriú

2 Mo Chlann Lgh 2-3 Méanscoil Idirbhliain Monarcha deartháireacha Foireann Leabharlann Ficheall Cumann peile Scannán pictiúirlann

3 Méanscoil Idirbhliain Monarcha Deartháireacha Foireann Leabharlann Ficheall Cumann peile Scannán pictiúirlann Secondary school Transition year Factory brothers Team Library Chess Football association Film cinema

4 Ag an Margadh lgh 8/9 1.Liamhás 2.Meacan 3.Beacán 4.Breaca 5.Iasc Sliogán 6.Ag stánadh 7.Piobar 8.Iodáil 9.Príomhchócaire 10.Torthaí

5 Aimsir: Weather 1.Fuar 2.Fliuch 3.Te 4.Tirim 5.Gaofar 6.Breá 7.Tais 8.Grianmhar 9.Scamallach 10.Ceomhar 1.Cold 2.Wet 3.Hot 4.Dry 5.Windy 6.Fine 7.Damp 8.Sunny 9.Cloudy 10.Foggy

6 Scéalta Dhaideo 1.ospidéal 2.seomra suí 3.ag taisteal 4.sa charráiste 5.an stáisiún 6.an ardán 7.ag miongháire 8.go deimhin 9.liathróid 10.an fheadóg 1.Hospital 2.Sitting Room 3.Travelling 4.In the carriage 5.The station 6.The platform 7.Smiling 8.Certainly 9.ball 10.The Whistle

7 Sa Stiúideo Teilifíse 1.comórtas 2.Cór na scoile 3.Na moltóirí 4.An deireadh seachtaine 5.Bhuaigh mé 6.speisialta 7.An stáisiúin teilifíse 8.An dara leath 9.Na marcanna 10.An stiúideo nuachta 1.competition 2.School choir 3.The judges 4.The weekend 5.I won 6.special 7.TV Station 8.The second half 9.The marks 10.The news studio

8 Tubaiste ar scoil Seomra codlata Ag caint Go luath Bosca crián Ró-ghnóthach Ag pleidhcíocht Ceapairí Ag cur fola An príomhoide oifig Bedroom Talking Early Crayon box Messing Sandwiches Bleeding Principal office

9 Oíche Shamhna Splancóga Dainséarach I bhfolach An ghealach Deatach An buacaire An taibhse Go tobann Cipíní solais Halloween Night Sparklers Dangerous Hiding The moon Smoke The tap The ghost Suddenly Matches

10 San Ionad Siopadóireachta 1.Culaith Spóirt 2.An deireadh seachtaine 3.Tuismitheoirí 4.Rogha 5.Speaclaí gréine 6.Scáthán 7.Tuirseach traochta 8.Sciorta 9.Bríste 10.T-léine Track suit The weekend Parents Choice Sun glasses Mirror Wrecked tired Skirt Pants T-shirt

11 Turas Scoile 1.Campa eachtraíochta 2.Na ceannairí 3.Léarscáil 4.Ag bádóireacht 5.Tonn mhór 6.An maide rámha 7.Ag dreapadóireacht 8.Ag imirt gailf 9.Tóraíocht taisce 10.Éad Activity Camp Leaders Map Boating Big wave Rowing oars Climbing Playing golf Treasure hunt Jealous

12 Ar an Idirlíon 1.Idirlíon 2.Irisleabhar 3.Freastalaí 4.Meiriceá 5.Fón póca 6.Cineálta 7.Nua Eabhrac 8.Barróg 9.Díomá 10.Ionadh 1.Internet 2.Magazine 3.Waiter 4.America 5.Mobile phone 6.Kind 7.New York 8.Hug 9.Disappointment 10.Wonder/surprise

13 Timpiste Bhóthair Leac oighir Go cúramach An cosán Lá fuar feannaideach Tuismitheoirí I bpreab na súl Bindealán Banaltra Plástar phárais dainséarach 1.Ice 2.Carefully 3.Footpath 4.Piercing cold day 5.Parents 6.In the blink of an eye 7.Bandage 8.Nurse 9.Plaster of Paris 10.Dangerous

14 Cuairt ar an Meánscoil An príomhoide Cuireadh An mhéanscoil Rang adhmadóireachta Rang cócaireachta Seomra ealaíne Ag péinteáil Sa bhialann Peileadóir oigheann 1.Principal 2.Invitation 3.Secondary School 4.Woodwork class 5.Cooking class 6.Art room 7.Painting 8.The restaurant 9.Footballer 10.Oven

15

16 ÁITEANNA places 1.Bialann 2.Teach ósta 3.Linn snámha 4.Bunscoil 5.Meánscoil 6.Seomra foirne 7.Conchró 8.Séipéal 9.Garáiste 10.Halla Restaurant Hostel Swimming pool Primary School Secondary School Staff room Kennel Church Garage Hall

17 Déanach don Scoil Leithscéal Go luath Ag tabhairt íde béil Déanach Go luath Uaireadóir Roth pollta Fón póca I dtrioblóid Cuidigh Excuse Early Giving out Late Early Watch Puncture Mobile phone In trouble To help

18 Lá gan Éide Scoile An teilifís Gorta mór Éadaí giobalacha Éadaí aisteacha Seó faisin Éadaí ildaite Carbhat Spéaclaí gréine Cuaráin Seomra foirne Television Famine Rags Fancy dress Fashion show Colourful clothes Tie Sunglasses Sandals Staff room

19 Ag Sciáil san Iodáil Saoire Sciála Bialann Folláin An scoil sciála Buataisí sciála Ag sciáil An sliabh Neirbhíseach Sínteán An lá dar gcionn Skiing Holiday Restaurant Healthy Ski School Ski Boots Skiing The Mountain Nervous Stretcher The next day

20 Sa Bhialann Cuireadh Freastalaí Sa chúinne An biachlár Stéig Glasraí Prátaí Crúiscín uisce Sú oráiste Cárta creidmheasa Invitation Waiter In the corner The menu Steak Vegetables Potatoes Jug of water Orange juice Credit card

21 An Carnabhal An carnabhal An traein taibhse An tollán Roth an áidh Na cnapcharranna I gcoinne An roth mór Uachtar reoite An Aimsir Márta Carnival Ghost train Tunnel Lucky Wheel Bumper Cars Against The big wheel Ice cream The weather March

22 Lgh 122/123 1.Faoin tuath 2.Sa spéir 3.Mála droma 4.Tuirseach traochta 5.Ag stealladh báistí 6.Fliuch báite 7.An seanfhear 8.An gabhar 9.Ocras an domhain 10.Ar scoil Country side In the sky Exhausted Lashing rain Soaking wet The old man The goat Starving At school

23 Cuairt an Uachtarán 1.Leabharlann 2.Go moch 3.Fleasc bláthanna 4.Foirgneamh 5.Comhgairdeas 6.Fógra 7.Maisiúcháin 8.Péint Library Early Bouquet of flowers Interview Congratulations Notice Decorations Paint


Download ppt "Rang a Sé Litriú. Mo Chlann Lgh 2-3 Méanscoil Idirbhliain Monarcha deartháireacha Foireann Leabharlann Ficheall Cumann peile Scannán pictiúirlann."

Similar presentations


Ads by Google