Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Rang a Sé Litriú.

Similar presentations


Presentation on theme: "Rang a Sé Litriú."— Presentation transcript:

1 Rang a Sé Litriú

2 Mo Chlann Lgh 2-3 Méanscoil Idirbhliain Monarcha deartháireacha
Foireann Leabharlann Ficheall Cumann peile Scannán pictiúirlann

3 Méanscoil Idirbhliain Monarcha Deartháireacha Foireann Leabharlann Ficheall Cumann peile Scannán pictiúirlann Secondary school Transition year Factory brothers Team Library Chess Football association Film cinema

4 Ag an Margadh lgh 8/9 Liamhás Meacan Beacán Breaca Iasc Sliogán
Ag stánadh Piobar Iodáil Príomhchócaire Torthaí

5 Aimsir: Weather Cold Fuar Wet Fliuch Hot Te Dry Tirim Windy Gaofar
Fine Damp Sunny Cloudy Foggy Fuar Fliuch Te Tirim Gaofar Breá Tais Grianmhar Scamallach Ceomhar

6 Scéalta Dhaideo Hospital ospidéal Sitting Room seomra suí Travelling
In the carriage The station The platform Smiling Certainly ball The Whistle ospidéal seomra suí ag taisteal sa charráiste an stáisiún an ardán ag miongháire go deimhin liathróid an fheadóg

7 Sa Stiúideo Teilifíse competition comórtas School choir Cór na scoile
The judges The weekend I won special TV Station The second half The marks The news studio comórtas Cór na scoile Na moltóirí An deireadh seachtaine Bhuaigh mé speisialta An stáisiúin teilifíse An dara leath Na marcanna An stiúideo nuachta

8 Tubaiste ar scoil Bedroom Talking Early Crayon box Messing Sandwiches
Seomra codlata Ag caint Go luath Bosca crián Ró-ghnóthach Ag pleidhcíocht Ceapairí Ag cur fola An príomhoide oifig Bedroom Talking Early Crayon box Messing Sandwiches Bleeding Principal office

9 Oíche Shamhna Oíche Shamhna Splancóga Dainséarach I bhfolach
An ghealach Deatach An buacaire An taibhse Go tobann Cipíní solais Halloween Night Sparklers Dangerous Hiding The moon Smoke The tap The ghost Suddenly Matches

10 San Ionad Siopadóireachta
Culaith Spóirt An deireadh seachtaine Tuismitheoirí Rogha Speaclaí gréine Scáthán Tuirseach traochta Sciorta Bríste T-léine Track suit The weekend Parents Choice Sun glasses Mirror Wrecked tired Skirt Pants T-shirt

11 Turas Scoile Campa eachtraíochta Na ceannairí Léarscáil Ag bádóireacht
Tonn mhór An maide rámha Ag dreapadóireacht Ag imirt gailf Tóraíocht taisce Éad Activity Camp Leaders Map Boating Big wave Rowing oars Climbing Playing golf Treasure hunt Jealous

12 Ar an Idirlíon Idirlíon Irisleabhar Freastalaí Meiriceá Fón póca
Cineálta Nua Eabhrac Barróg Díomá Ionadh Internet Magazine Waiter America Mobile phone Kind New York Hug Disappointment Wonder/surprise

13 Timpiste Bhóthair Leac oighir Go cúramach An cosán Lá fuar feannaideach Tuismitheoirí I bpreab na súl Bindealán Banaltra Plástar phárais dainséarach Ice Carefully Footpath Piercing cold day Parents In the blink of an eye Bandage Nurse Plaster of Paris Dangerous

14 Cuairt ar an Meánscoil An príomhoide Cuireadh An mhéanscoil Rang adhmadóireachta Rang cócaireachta Seomra ealaíne Ag péinteáil Sa bhialann Peileadóir oigheann Principal Invitation Secondary School Woodwork class Cooking class Art room Painting The restaurant Footballer Oven

15

16 ÁITEANNA places Bialann Teach ósta Linn snámha Bunscoil Meánscoil
Seomra foirne Conchró Séipéal Garáiste Halla Restaurant Hostel Swimming pool Primary School Secondary School Staff room Kennel Church Garage Hall

17 Déanach don Scoil Leithscéal Go luath Ag tabhairt íde béil Déanach Uaireadóir Roth pollta Fón póca I dtrioblóid Cuidigh Excuse Early Giving out Late Watch Puncture Mobile phone In trouble To help

18 Lá gan Éide Scoile An teilifís Gorta mór Éadaí giobalacha Éadaí aisteacha Seó faisin Éadaí ildaite Carbhat Spéaclaí gréine Cuaráin Seomra foirne Television Famine Rags Fancy dress Fashion show Colourful clothes Tie Sunglasses Sandals Staff room

19 Ag Sciáil san Iodáil Saoire Sciála Bialann Folláin An scoil sciála Buataisí sciála Ag sciáil An sliabh Neirbhíseach Sínteán An lá dar gcionn Skiing Holiday Restaurant Healthy Ski School Ski Boots Skiing The Mountain Nervous Stretcher The next day

20 Sa Bhialann Cuireadh Freastalaí Sa chúinne An biachlár Stéig Glasraí Prátaí Crúiscín uisce Sú oráiste Cárta creidmheasa Invitation Waiter In the corner The menu Steak Vegetables Potatoes Jug of water Orange juice Credit card

21 An Carnabhal An carnabhal An traein taibhse An tollán Roth an áidh Na cnapcharranna I gcoinne An roth mór Uachtar reoite An Aimsir Márta Carnival Ghost train Tunnel Lucky Wheel Bumper Cars Against The big wheel Ice cream The weather March

22 Lgh 122/123 Country side In the sky Exhausted Lashing rain Soaking wet
Faoin tuath Sa spéir Mála droma Tuirseach traochta Ag stealladh báistí Fliuch báite An seanfhear An gabhar Ocras an domhain Ar scoil Country side In the sky Exhausted Lashing rain Soaking wet The old man The goat Starving At school

23 Cuairt an Uachtarán Leabharlann Go moch Fleasc bláthanna Foirgneamh
Comhgairdeas Fógra Maisiúcháin Péint Library Early Bouquet of flowers Interview Congratulations Notice Decorations Paint


Download ppt "Rang a Sé Litriú."

Similar presentations


Ads by Google