Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

 È?A  pA  XA?A ÈSA  ?  XA?A to((k))  kWtoi  pti  ÈmE  to  Èko  kx ko  i  ÈkipAk ÈkW  AiXax So  ?A  pi  xtA iÈpAktA ki?  ÈspA  tAmA.

Similar presentations


Presentation on theme: " È?A  pA  XA?A ÈSA  ?  XA?A to((k))  kWtoi  pti  ÈmE  to  Èko  kx ko  i  ÈkipAk ÈkW  AiXax So  ?A  pi  xtA iÈpAktA ki?  ÈspA  tAmA."— Presentation transcript:

1  È?A  pA  XA?A ÈSA  ?  XA?A to((k))  kWtoi  pti  ÈmE  to  Èko  kx ko  i  ÈkipAk ÈkW  AiXax So  ?A  pi  xtA iÈpAktA ki?  ÈspA  tAmA   oX  tpAk((t))AmA ÈtA  X  Ano  kWiti  tAimA  Si  X  Èki  sAX  ?Ant  ÈkW  E  ktim So  to((k))  kon  titA  Si  X  S  isox  ?Ant kWi  ÈSAm 

2  oX  tpAktAmA  kw  A  X Èi?AX ptE  Èmi  stoX  ÈSA  ?  XA?A È?A  pA  XA?   Si  X  Èki  sAX  ?Ant  ÈkW  E  ktim ÈtintikA  Si  X  isox  ?Ant  iÈSAm ki? koÈk  ASit So  ?A  pi  xtAX Èti  X  kipA((k)) ÈkWi  XAx  Ak ÈkWspA  tAmA   oX  tpAktAmA È?A  pA  kAp Èi  XAx  k?  ÈipAk kWiÈmA  i 

3 mos  ÈAno  ipA((k))  kWiÈmA  i  Xo  Si  X  ki  sAX  ?Ant  ÈkW  E  ktim  tintikA  Si  X  isox  ?Ant  iÈSAm  ki?  ÈkWtE  XEtim  A kWitkoNÈkASiti?o   oX  iÈpAktA  iti È?A  pA  kAp Èisox  An  imAÈXonx   oX  tpAktAmA ÈSA  ?  kix Èti  X  ?Api  iti  ÈkWi  XAx  Ak Ètko  mA Èiti  ÈkWw  i  XAx 

4 ÈoX  tpAktAmA ÈSA  ?  kix Èkw  A  txi?AjAX itkw  i  ÈtAi ÈktAm  ÈtintikA  Si  X  Èisox  ?Ant  iÈSAm ki? kWiÈ?A  ¸SX  Ak  iti kWiÈmi  poX  ÈoX  tpAktAmA Èkw  A  X È?A  pA  kAp ÈSA  ? kix  ÈipAk  Ak kWiÈ?ino  Ak kWiÈmijA 


Download ppt " È?A  pA  XA?A ÈSA  ?  XA?A to((k))  kWtoi  pti  ÈmE  to  Èko  kx ko  i  ÈkipAk ÈkW  AiXax So  ?A  pi  xtA iÈpAktA ki?  ÈspA  tAmA."

Similar presentations


Ads by Google