Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Repaso de cultura 1 2 Exit Game 1111 3333 5555 7777 2222 4444 6666 8888.

Similar presentations


Presentation on theme: "Repaso de cultura 1 2 Exit Game 1111 3333 5555 7777 2222 4444 6666 8888."— Presentation transcript:

1

2 Repaso de cultura

3 1 2 Exit Game 1111 3333 5555 7777 2222 4444 6666 8888

4 8) X X X X X X 7) X X X X X X 6) X X X X X X 5) X X X X X X 4) X X X X X X 3) X X X X X X 2) X X X X X X 1) X X X X X X 12 Indicativo 8 Indicativo 7 Subjuntivo 6 Subjuntivo 5 Home

5 DINOSAUR43 FOSSIL21 SHELLS12 JARASSIC13 EONS5 PERIOD3 SEDIMENT2 5) X X X X X X 4) X X X X X X 3) X X X X X X 2) X X X X X X 1) X X X X X X 8) X X X X X X 7) X X X X X X 6) X X X X X X 12 Subjuntivo 8 Subjuntivo 7 Indicativo 6 Indicativo 5 Home

6 DINOSAUR43 FOSSIL21 SHELLS12 JARASSIC13 EONS5 PERIOD3 SEDIMENT2 5) X X X X X X 4) X X X X X X 3) X X X X X X 2) X X X X X X 1) X X X X X X 8) X X X X X X 7) X X X X X X 6) X X X X X X 12 Indicativo 8 Subjuntivo 7 Indicativo 6 Subjuntivo 5 Home

7 DINOSAUR43 FOSSIL21 SHELLS12 JARASSIC13 EONS5 PERIOD3 SEDIMENT2 5) X X X X X X 4) X X X X X X 3) X X X X X X 2) X X X X X X 1) X X X X X X 8) X X X X X X 7) X X X X X X 6) X X X X X X 12 Subjuntivo 8 Subjuntivo 7 Subjuntivo 6 Subjuntivo 5 Home

8 DINOSAUR43 FOSSIL21 SHELLS12 JARASSIC13 EONS5 PERIOD3 SEDIMENT2 5) X X X X X X 4) X X X X X X 3) X X X X X X 2) X X X X X X 1) X X X X X X 8) X X X X X X 7) X X X X X X 6) X X X X X X 12 Subjuntivo 8 Subjuntivo 7 Subjuntivo 6 Subjuntivo 5 Home

9 DINOSAUR43 FOSSIL21 SHELLS12 JARASSIC13 EONS5 PERIOD3 SEDIMENT2 5) X X X X X X 4) X X X X X X 3) X X X X X X 2) X X X X X X 1) X X X X X X 8) X X X X X X 7) X X X X X X 6) X X X X X X 12 Indicativo 8 Indicativo 6 Subjuntivo 7 Indicativo 5 Home

10 DINOSAUR43 FOSSIL21 SHELLS12 JARASSIC13 EONS5 PERIOD3 SEDIMENT2 5) X X X X X X 4) X X X X X X 3) X X X X X X 2) X X X X X X 1) X X X X X X 8) X X X X X X 7) X X X X X X 6) X X X X X X 12 Subjuntivo 8 Subjuntivo 7 Subjuntivo 6 Subjuntivo 5 Home

11 DINOSAUR43 FOSSIL21 SHELLS12 JARASSIC13 EONS5 PERIOD3 SEDIMENT2 5) X X X X X X 4) X X X X X X 3) X X X X X X 2) X X X X X X 1) X X X X X X 8) X X X X X X 7) X X X X X X 6) X X X X X X 12 Indicativo 8 Subjuntivo 7 Indicativo 6 Subjuntivo 5 Home


Download ppt "Repaso de cultura 1 2 Exit Game 1111 3333 5555 7777 2222 4444 6666 8888."

Similar presentations


Ads by Google