Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Knossos קנוסוס העיר הגדולה והחשובה ביותר של התרבות המינואית (Minoan civilization). היא משתרעת על שטח של מעל 20,000 מ"ר. אתר זה הוא האתר הארכיאולוגי החשוב.

Similar presentations


Presentation on theme: "Knossos קנוסוס העיר הגדולה והחשובה ביותר של התרבות המינואית (Minoan civilization). היא משתרעת על שטח של מעל 20,000 מ"ר. אתר זה הוא האתר הארכיאולוגי החשוב."— Presentation transcript:

1

2 Knossos קנוסוס העיר הגדולה והחשובה ביותר של התרבות המינואית (Minoan civilization). היא משתרעת על שטח של מעל 20,000 מ"ר. אתר זה הוא האתר הארכיאולוגי החשוב ביותר בכרתים. על-פי המסורת, קנוסוס הייתה העיר בה עמד ארמונו של המלך האגדי מינוס, בה נבנה הלבירינט (Labyrinth) בו שכן המינוטאור (Minotaur) ובה התרחש סיפורם של הטראגי של דדלוס ואיקרוס בנו. פסל המינוטאורוס, שמקורו באי כרתים, מוצג כיום במוזיאון הארכיאולוגי באתונה

3

4 Knossos קנוסוס הייתה מיושבת ברציפות החל מן התקופה הניאוליתית (7000 עד 3000 לפני הספירה), ועד התקופה הרומית. האתר שוכן על גבעה, במרחק 6 ק"מ מחופה הצפוני של כרתים, ליד הרקליון. הארמון נראה כמו מבוך של חדרי עבודה, חדרי המגורים ומחסנים. קירותיו מכוסים בציורים המתארים את החיים בכרתים בתקופת הברונזה המאוחרת.

5 שיחזור מדרגות הכניסה לארמון, ע"פ אוונס ארמון קנוסוס היה בנוי מארבעה אגפים סביב חצר מרכזית. על קירותיו התנוססו ציורי קיר ססגוניים. במקור נבנה הארמון במספר קומות. סביב הארמון התגוררו פשוטי העם, באזור זה נמצאו גם אזורי קבורה.

6 קנוסוס נשארה עיר חשובה בתקופת יוון הקלאסית ובתקופה הרומית, במאה ה-9 עברה אוכלוסייתה להתגורר בעיר חדשה בשם "הנדק" (היום הרקליון). במאה ה-13 נקראה " Makryteikhos 'Long Wall', הבישופים של גורטין (Gortyn), המשיכו לכנות עצמם עד המאה ה-19 בשם הבישוף של קנוסוס. כיום משמש השם קנוסוס רק את האתר הארכיאולוגי

7 Arthur Evans (1851-1941) גילוי האתר וחפירות ארכיאולוגיות שרידי העיר התגלו לראשונה בשנת 1878 על ידי סוחר וחובב עתיקות מכרתים בשם מינוס קלוקֵרינוס (Μίνως Καλοκαιρινός), הוא ביצע את החפירה הארכיאולוגית הראשונה באתר. בחפירותיו גילה חלק מהמחסנים באגף המערבי, וחלק מהחזית המערבית. אחריו ניסה היינריך שלימן שחפר בטרויה, להשיג פירמאן מהשלטונות הטורקים ששלטו בכרתים, כדי לחפור במקום, אך נכשל במשימה זו. את המחקר על אתר קנוסוס ביצע הארכיאולוג הבריטי ארתור אוואנס (Arthur Evans), והוא זה ששיחזר במשך שנים רבות של עבודה חלקים מן הארמון, פעולה שנוייה במחלוקת - עד היום. רבים טוענים כי אוונס נתן דרור לדמיונו במקום להתמקד בממצאים. השרידים הנראים כיום באתר אינם שרידיו של הארמון המקורי, שנבנה בשנת 2,000 לפני הספירה ונהרס ברעידת אדמה בשנת 1,700 לפני הספירה, אלא של ארמון מאוחר (ומורכב יותר) שנבנה במקום.

8 בשנות השמונים והתשעים של המאה ה-19, נהג אוונס לשוטט בשווקי יוון, שם נתקל באבני חן מגולפות ובחותמות שנשאו סמלים אותם ראה קודם לכן על גבי כדים מיקנים. הוא הבחין גם בכתובות זעירות שהופיעו על גביהן. אוונס שחקר מהו המוצא של אבנים וחותמות אלו, נענה שמקורן בכרתים. בשנת 1894 הגיע אוונס לכרתים, כדי לבדוק את אמינות המידע שקיבל. הוא הגיע לגבעה עליה מצא שברי חרס בסגנון מיקני. לאחר משא ומתן שנמשך חמש שנים קנה אוונס את השטח. במארס 1900, החל אוונס שהיה חסר כל ניסיון בחפירות ארכיאולוגיות, לחפור באתר. לשם כך שכר מספר רב של פועלים מקומיים. לאחר מספר שבועות מצא מבנה גדול מאד, שכלל מערכת של חדרים ומסדרונות. זה היה הארמון של קנוסוס. מפת האתר

9 Evans with the architect Th. Fyfe and the archaeologist D. Mackenzie.

10 Evans employed a large staff of local labourers as excavators and within a few months had uncovered a substantial portion of what he named the Palace of Minos. The term 'palace' may be misleading: in modern English, it usually refers to an elegant building used to house a head of state or similar. Knossos was an intricate collection of over 1000 interlocking rooms, some of which served as artisans' workrooms and food processing centres.It served as a central storage point, and a religious and administrative centre. The throne room that was discovered was repainted by a father-and-son team of artists, both named Émile Gilliéron, at Arthur Evans' command. Evans based the recreations on archaeological evidence, but drew criticism from some quarters, because some of the best-known frescoes from the throne room are believed to be inventions of the Gilliérons.

11 Minos, illustration by Gustave Doré for Dante Alighieri's Inferno. Legend The palace is about 130 meters on a side and since the Roman period has been suggested as the source of the myth of the Labyrinth, an elaborate mazelike structure built for King Minos of Crete and designed by the legendary artificer Daedalus to hold the Minotaur, a creature that was half man and half bull and was eventually killed by the Athenian hero Theseus.

12 Greek coins from Crete,all 1000 after Minoan destruction. From the top :Minotaur, Apollo, Poseidon & different versions of the labyrinth. Labyrinth may have come from labrys, a word referring to a double, or two-bladed, axe. Its representation had religious and probably magical significance. It was used throughout the Mycenaean world as an apotropaic symbol, that is, the presence of the symbol on an object would prevent it from being "killed". Axes were scratched on many of the stones of the palace. It appears in pottery decoration and is a motif of the Shrine of the Double Axes at the palace.

13 Palace of Knossos Description of Palace The great palace was built gradually between 1700 and 1400 BC, with periodic rebuildings after destruction. Structures preceded it on Kephala hill. The features currently most visible date mainly to the last period of habitation, which Evans termed Late Minoan. The palace has an interesting layout - the original plan can no longer be seen because of the subsequent modifications.

14 The 1,300 rooms are connected with corridors of varying sizes and direction, which is different than other palaces of the time period which connected the rooms via several main hallways. The 6 acres (24,000 m2) of the palace included a theatre, a main entrance on each of its four cardinal faces, and extensive storerooms (also called magazines). The storerooms contained pithoi (large clay vases) that held oil, grains, dried fish, beans, and olives. Many of the items were created at the palace itself, which had grain mills, oil presses, and wine presses.

15 Liquid Management The palace had at least three separate liquid management systems, one for supply, one for drainage of runoff, and one for drainage of waste water. Aqueducts brought fresh water to Kephala hill from springs at Archanes, about 10 km away. Springs there are the source of the Kairatos river, in the valley of which Kephala is located. The aqueduct branched to the palace and to the town. Water was distributed at the palace by gravity feed through terracotta pipes to fountains and spigots. The pipes were tapered at one end to make a pressure fit, with rope for sealing. The water supply system would have been manifestly easy to attack.[citation needed] Sanitation drainage was through a closed system leading to a sewer apart from the hill.

16 Ventilation Due to its placement on the hill, the palace received sea breezes during the summer. Minoan Columns The palace also includes the Minoan Column, a structure notably different from other Greek columns. Unlike the stone columns characteristic of other Greek architecture, the Minoan column was constructed from the trunk of a cypress tree, common to the Mediterranean. While most Greek columns are smaller at the top and wider at the bottom to create the illusion of greater height, the Minoan columns are smaller at the bottom and wider at the top, a result of inverting the cypress trunk to prevent sprouting once in place. The columns at the Palace of Minos were painted red and mounted on stone bases with round, pillow-like capitals.

17 "Procession" Frescoes Frescoes decorated the walls. As the remains were only fragments, fresco reconstruction and placement by the artist Piet de Jong is not without controversy. These sophisticated, colorful paintings portray a society which, in comparison to the roughly contemporaneous art of Middle and New Kingdom Egypt, was either conspicuously non-militaristic or did not choose to portray military themes anywhere in their art.

18 The Cup Bearer New Palace period (1500-1450 BC)

19

20 The replica of the Ladies in Blue Fresco. The original adorned the large ante-chamber of the Throne Room in the East Wing of the palace. The ladies of the court, dressed with great elegance according to the fashion of the day, engage in conversation. One remarkable feature of their art is the colour-coding of the sexes: the men are depicted with ruddy skin, the women as milky white. Almost all their pictures are of young or ageless adults, with few children or elders depicted. In addition to scenes of men and women linked to activities such as fishing and flower gathering, the murals also portray athletic feats.

21 The most notable of these is bull-leaping, in which an athlete grasps the bull's horns and vaults over the animal's back. The question remains as to whether this activity was a religious ritual, possibly a sacrificial activity, or a sport, perhaps a form of bullfighting. Many people[who?] have questioned if this activity is even possible; the fresco might represent a mythological dance with the Great Bull. The most famous example is the Toreador Fresco, painted around 1550–1450 BC, in which a young man, flanked by two women, apparently leaps onto and over a charging bull's back. It is now located in the Archaeological Museum of Herakleion

22 Bull-leaping is a motif of Middle Bronze Age figurative art, notably of Minoan Crete, but also found in Hittite Anatolia, the Levant, Bactria and the Indus Valley. It is often interpreted as a depiction of a ritual performed in connection with bull worship. This ritual consists of an acrobatic leap over a bull; when the leaper grasps the bull's horns, the bull will violently jerk his neck upwards giving the leaper the momentum necessary to perform somersaults and other acrobatic tricks or stunts. Another interpretation could be that bull-leaping is a rite of passage for young men in this Minoan culture.

23 Fresco from the "Palace of Minos", Knossos

24 נסיך השושנים בציור קיר בארמון

25 The copy of the Blue Monkey Fresco. The original was found in the House of the Frescoes, northwest of the palace of Knossos.

26 Faience plaques from the “Town Mosaic”. New Palace period (1600-1500 BC)

27 גרם המדרגות המרכזי בצידו המערבי של הארמון

28 Throne Room The centerpiece of the "Minoan" palace was the so-called Throne Room or Little Throne Room, dated to 1500-1000 BC. This chamber has an alabaster seat identified by Evans as a "throne" built into the north wall. On three sides of the room are gypsum benches. A sort of tub area is opposite the throne, behind the benches, termed a lustral basin, meaning that Evans and his team saw it as a place for ceremonial purification. The room was accessed from an anteroom through two double doors. The anteroom in turn connected to the central court, which was four broad steps up through four doors. The anteroom had gypsum benches also, with carbonized remains between two of them thought to be a possible wooden throne. Both rooms are located in the ceremonial complex on the west of the central court.

29

30 Griffin fresco in the "Throne Room"

31 The Queen's Megaron with fresco. אולם המלכה באגף המזרחי של הארמון

32 פרסקו הדולפינים באולם המלכה

33 אמבטיית המלכה

34 Reconstruction drawing of the bathroom, 1930 The Queen's Megaron contained an example of the first water flushing system toilet adjoining the bathroom. This toilet was a seat over a drain flushed by pouring water from a jug. The bathtub located in the adjoining bathroom similarly had to be filled by someone heating, carrying, and pouring water, and must have been drained by overturning into a floor drain or by bailing. This toilet and bathtub were exceptional structures within the 1,300-room complex.

35 Snake Goddess from Knossos -1600 BC Society A long-standing debate between archaeologists concerns the main function of the palace, whether it acted primarily as an administrative center, a religious center—or both, in a theocratic manner. Other important debates consider the role of Knossos in the administration of Bronze Age Crete, and whether Knossos acted as the primary center, or was on equal footing with the several other contemporary palaces that have been discovered on Crete. Many of these palaces were destroyed and abandoned in the early part of the 15th century BC, possibly by the Mycenaeans, although Knossos remained in use until destroyed by fire about one hundred years later. Knossos showed no signs of being a military site; no fortifications or stores of weapons, for example.

36 Fresco from Knossos, Late Minoan IB, 1500 BC Bull's Head, Minoan. Painted stucco relief, Knossos. Middle Minoan II B, 1600 BC.

37 בחפירות התגלו גם אלפי ממצאים שכללו כדי אחסון מחרס בגובה של אדם, אבני חן, גביעים, קנקנים וכן מאות לוחות חרס עם כתובות. בנוסף התגלו על קירות הארמון ציורי קיר רבים.

38 Phitoi en Knossos

39

40 ‏ Ruins of Knossos Palace Storage vessels

41

42 There were big stone horns about 6 feet high on the side of the building to represent bulls horns because the bull was a sacred animal There were big stone horns about 6 feet high on the side of the building to represent bulls horns because the bull was a sacred animal.

43

44 The West Bastion features a copy of the relief fresco of the Bull in an Olive Grove. It shows the capture of a wild bull in a landscape with olive trees. The strength and terror of the bull are vividly captured in the rendering of the head

45 The restored West Bastion of the North Entrance Passage. The North Lustral Area is also visible in the background

46 מראות האתר הארכיאולוגי

47

48

49

50

51 Luxurious gaming board, known as the “Chessboard” with inlays of ivory, rock crystal and glass paste, covered with gold and silver leaf on wooden base. Knossos 1600-1500 BC

52

53 Grand Staircase and veranda of the shields

54 “Theatral Area” “Royal Road”

55 בקנוסוס התגלו אלפי ממצאים מרשימים ויחידים במינם. המוצגים במוזיאון הארכיאולוגי בהרקליון. ראו מצגת: Heraclion-Archaeological MuseumHeraclion-Archaeological Museum

56 קלריטה ואפרים הנכם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו: www.clarita-efraim.com נשמח לתגובות

57 מקורות: http://en.wikipedia.org/wiki/Knossos http://he.wikipedia.קנוסוס http://he.wikipediaהתרבות המינאית http://www.masa.co.il/article http://en.wikipedia.org/wiki/Minoan_civilization http://en.wikipedia.org/wiki/Phaistos_Disc http://www.ou.edu/finearts/art/ahi4913/aegeanhtml/minoanarchk1.html http://www.heraklion-crete.org/knossos.html http://en.wikipedia.org/wiki/Sir_Arthur_Evans http://en.wikipedia.org/wiki/Throne_Room,_Knossos http://www.mariekimmeldevitt.info/labyrinth/index.html http://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Schliemann http://en.wikipedia.org/wiki/National_Archaeological_Museum_of_Athens http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Knossos?uselang=he מסע אחר – מטיילים – כרתים, יולי 1999.


Download ppt "Knossos קנוסוס העיר הגדולה והחשובה ביותר של התרבות המינואית (Minoan civilization). היא משתרעת על שטח של מעל 20,000 מ"ר. אתר זה הוא האתר הארכיאולוגי החשוב."

Similar presentations


Ads by Google