Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Huby. Obsah Huby  Kam patria  Stavba tela  Jedlé  Jedovaté  Chránené  Preskúšaj sa  Použité zdroje  Poďakovanie.

Similar presentations


Presentation on theme: "Huby. Obsah Huby  Kam patria  Stavba tela  Jedlé  Jedovaté  Chránené  Preskúšaj sa  Použité zdroje  Poďakovanie."— Presentation transcript:

1 Huby

2 Obsah Huby  Kam patria  Stavba tela  Jedlé  Jedovaté  Chránené  Preskúšaj sa  Použité zdroje  Poďakovanie

3 Kam patria huby  Prírodniny  Neživé  Živé  živočíchy  rastliny  huby

4 klobúk podhubie lupene rúrky hlúbik prsteň pošva Stavba tela huby

5 Jedlé huby  Kuriatko jedlé  Hríb dubový  Kozák osikový  Bedľa vysoká  Pečiarka poľná  Hliva ustricovitá  Plávka zelenkastá

6 Jedovaté huby  Hríb satanský  Muchotrávka hľuznatá  Muchotrávka červená  Muchotrávka biela  Zvonovec veľký  Vláknica Patouillardova  Pestrec obyčajný

7 Chránené huby  Hríb kráľovský  Náramkovka cisárska  Kyjak useknutý  Drobuľka pieskomilná  Hríb príveskavý

8 Preskúšaj sa JedléJedovaté Chránené

9 klobúk podhubie lupene rúrky hlúbik prsteň pošva Huby Rozdeľujeme: jedlé – kuriatko jedlé, hliva ustricová, bedľa vysoká, kozák osikový jedovaté – muchotrávka červená, hríb satanský

10 Ďakujem Vám za pozornosť


Download ppt "Huby. Obsah Huby  Kam patria  Stavba tela  Jedlé  Jedovaté  Chránené  Preskúšaj sa  Použité zdroje  Poďakovanie."

Similar presentations


Ads by Google