Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

XEOGRAFÍA 3.º ESO TEMA 8 A actividade económica. XEOGRAFÍA 3.º ESO TEMA 8 Mapa do tema A actividade económica A ACTIVIDADE ECONÓMICA CONCEPTOS BÁSICOSA.

Similar presentations


Presentation on theme: "XEOGRAFÍA 3.º ESO TEMA 8 A actividade económica. XEOGRAFÍA 3.º ESO TEMA 8 Mapa do tema A actividade económica A ACTIVIDADE ECONÓMICA CONCEPTOS BÁSICOSA."— Presentation transcript:

1 XEOGRAFÍA 3.º ESO TEMA 8 A actividade económica

2 XEOGRAFÍA 3.º ESO TEMA 8 Mapa do tema A actividade económica A ACTIVIDADE ECONÓMICA CONCEPTOS BÁSICOSA EMPRESAO ESTADOO TRABALLO E OS SEUS PROBLEMAS A TECNOLOXÍAA OFERTA E A DEMANDA OS CONSUMIDORES

3 XEOGRAFÍA 3.º ESO TEMA 8 Ligazóns de interese ONG contra a explotación infantil: Intermón Oxfam Accións contra o traballo infantil Organizacións de consumidores

4 XEOGRAFÍA 3.º ESO TEMA 8 Conceptos básicos Produción por sectores económicos Produción fronte a produtividade Fases da actividade económica Diagrama do fluxo circular da renda

5 XEOGRAFÍA 3.º ESO TEMA 8 Fases da actividade económica

6 XEOGRAFÍA 3.º ESO TEMA 8 Produción por sectores económicos

7 XEOGRAFÍA 3.º ESO TEMA 8 Produción fronte a produtividade Chamamos produción aos bens e servizos xerados por unha actividade económica. A relación entre o producido e os medios empregados (recursos naturais, enerxía, maquinaria, traballadores…) determina a produtividade. Se se obtén unha elevada produción utilizando poucos medios (primeira imaxe), dise que a produtividade é alta. Cando se empregan moitos medios pero a produción obtida é pequena, a produtividade é baixa (segunda imaxe).

8 XEOGRAFÍA 3.º ESO TEMA 8 Diagrama do fluxo circular da renda MERCADO DE BENS E SERVIZOS MERCADO DE FACTORES DE PRODUCIÓN EMPRESAS FAMILIAS Ingresos Bens e servizos vendidos Gastos Bens e servizos comprados Factores de produción Terra, traballo e capital Salarios, beneficios Renda Fluxo de bens e servizos Fluxo de diñeiro

9 XEOGRAFÍA 3.º ESO TEMA 8 Comparación entre unha Sociedade Anónima e unha Sociedade Limitada

10 XEOGRAFÍA 3.º ESO TEMA 8 O Estado Tipos de impostosPrincipais impostos en España

11 XEOGRAFÍA 3.º ESO TEMA 8 Tipos de impostos

12 XEOGRAFÍA 3.º ESO TEMA 8 Principais impostos en España

13 XEOGRAFÍA 3.º ESO TEMA 8 O traballo e os seus problemas Desemprego no mundoA economía somerxida no mundo A discriminación salarial da muller española A explotación infantil

14 XEOGRAFÍA 3.º ESO TEMA 8 Desemprego no mundo

15 XEOGRAFÍA 3.º ESO TEMA 8 A economía somerxida no mundo

16 XEOGRAFÍA 3.º ESO TEMA 8 A discriminación salarial da muller española

17 XEOGRAFÍA 3.º ESO TEMA 8 A explotación infantil ONG contra a explotación infantil: Intermón Oxfam Accións contra o traballo infantil Descrición do problema

18 XEOGRAFÍA 3.º ESO TEMA 8 A explotación infantil: descrición do problema

19 XEOGRAFÍA 3.º ESO TEMA 8 A tecnoloxía A produción mecanizada e a produción tecnificada Patentes presentadas na OEP en 2004

20 XEOGRAFÍA 3.º ESO TEMA 8 A produción mecanizada e a produción tecnificada

21 XEOGRAFÍA 3.º ESO TEMA 8 Patentes presentadas na Oficina Europea de Patentes en 2004

22 XEOGRAFÍA 3.º ESO TEMA 8 A oferta e a demanda A lei da oferta e a demandaA curva da oferta e a demanda

23 XEOGRAFÍA 3.º ESO TEMA 8 A lei da oferta e a demanda

24 XEOGRAFÍA 3.º ESO TEMA 8 A curva da oferta e a demanda Prezo Cantidade

25 XEOGRAFÍA 3.º ESO TEMA 8 Os consumidores As organizacións de consumidores


Download ppt "XEOGRAFÍA 3.º ESO TEMA 8 A actividade económica. XEOGRAFÍA 3.º ESO TEMA 8 Mapa do tema A actividade económica A ACTIVIDADE ECONÓMICA CONCEPTOS BÁSICOSA."

Similar presentations


Ads by Google