Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

HƯ ẢO TRĂNG Nhạc : PHẠM ANH DŨNG.

Similar presentations


Presentation on theme: "HƯ ẢO TRĂNG Nhạc : PHẠM ANH DŨNG."— Presentation transcript:

1 HƯ ẢO TRĂNG Nhạc : PHẠM ANH DŨNG

2 Hư ảo nào như hư ảo trăng Em đàn cung nguyệt hát cung vân ta về đôi lúc đêm đang tới tìm thấy trong thơ khúc nguyệt cầm

3 Hư ảo nào như hư ảo mây em cười trong nắng áo trong tay

4 thơ trong tà áo em trong gió ta nhớ mơ hồ mây trắng bay

5 Hư ảo nào như hư ảo ai sương mờ giăng lối lá bay bay

6 em như huyền hoặc đời như mộng ta lạc đường vào chốn liêu trai

7 Hư ảo nào như hư ảo em tiếng cười khô đọng những thân quen

8 đời xưa ta nhớ mây chiều gió còn lúc bây giờ ta nhớ em

9 Hư Ảo Trăng Hư ảo nào như hư ảo trăng Em đàn cung nguyệt hát cung vân ta về đôi lúc đêm đang tới tìm thấy trong thơ khúc nguyệt cầm Hư ảo nào như hư ảo mây em cười trong nắng áo trong tay thơ trong tà áo em trong gió ta nhớ mơ hồ mây trắng bay Hư ảo nào như hư ảo ai sương mờ giăng lối lá bay bay em như huyền hoặc đời như mộng ta lạc đường vào chốn liêu trai Hư ảo nào như hư ảo em tiếng cười khô đọng những thân quen đời xưa ta nhớ mây chiều gió còn lúc bây giờ ta nhớ em Thơ : NGUYÊN SA Nhạc : PHẠM ANH DŨNG Ca sĩ : MAI HƯƠNG Hòa âm : DUY CƯỜNG (Bài hát này được trích từ CD Đưa Người Về Phương Đông – Tình Ca Phạm Anh Dũng)

10 Hư ảo nào như hư ảo ai sương mờ giăng lối lá bay bay

11 em như huyền hoặc đời như mộng ta lạc đường vào chốn liêu trai

12 Hư ảo nào như hư ảo em tiếng cười khô đọng những thân quen

13 đời xưa ta nhớ mây chiều gió còn lúc bây giờ ta nhớ em !

14 Vinh Nguyễn


Download ppt "HƯ ẢO TRĂNG Nhạc : PHẠM ANH DŨNG."

Similar presentations


Ads by Google