Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

The head of a young woman Hlava mladé dívky. Anatomy Anatomie.

Similar presentations


Presentation on theme: "The head of a young woman Hlava mladé dívky. Anatomy Anatomie."— Presentation transcript:

1 The head of a young woman Hlava mladé dívky

2 Anatomy Anatomie

3 Caricatures Karikatury

4 Diary Deník

5 Vitruvian man

6 Lady with an Emine Dáma s hranostajem

7 The Madonna of the Rocks Madona ve skalách

8 Self-portrait Autoportrét

9 Annunciation Zvěstování

10 Mona Lisa

11 Adoration of the Magi Klanění 3 králů

12 Hand Ruka

13 Embryos Embrio

14 Skull Lebka

15 Human body Lidské tělo

16 Sketches Skici

17 Plant Rostlina

18 The Last Supper Poslední večeře

19 Madonna of the Carnation Madona s karafiátem

20 St. Jerome in the Wilderness Sv. Jeroným

21 Ginevra de Benci Podobizna Ginevry Benciové

22 The Virgin and Child with St. Anne Sv. Anna samotřetí

23 St. John the Baptist Sv. Jan Křtitel


Download ppt "The head of a young woman Hlava mladé dívky. Anatomy Anatomie."

Similar presentations


Ads by Google