Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

THE UNITED KINGDOM Barbora Mandlíková, C4B. CONTENT 1, England 2, Great Britain, The United Kingdom 3, The British Isles 4, The Commonwealth of Nations.

Similar presentations


Presentation on theme: "THE UNITED KINGDOM Barbora Mandlíková, C4B. CONTENT 1, England 2, Great Britain, The United Kingdom 3, The British Isles 4, The Commonwealth of Nations."— Presentation transcript:

1 THE UNITED KINGDOM Barbora Mandlíková, C4B

2 CONTENT 1, England 2, Great Britain, The United Kingdom 3, The British Isles 4, The Commonwealth of Nations 5, Geographical features of the UK 6, British industry and agriculture 7, Places of interest 8, Sources of information

3 ENGLAND Land border – pozemní hranice Comprise, include – zahrnovat, obsahovat

4 GREAT BRITAIN, THE UNITED KINGDOM Refer – odkazovat Constitute - tvořit

5 THE BRITISH ISLES Coast – pobřeží Sovereign – suverénní, nejvyšší

6 THE COMMONWEALTH OF NATIONS Intergovernmental – mezivládní Consensus – souhlas

7 GEOGRAPHICAL FEATURES OF THE UK Separate – oddělený, samostatný Lowland – nížina Upland area – vysočina, vrchovina Distinquish – odlišit Mainland - pevnina

8 BRITISH INDUSTRY AND AGRICULTURE Steel – ocel Gas – plyn Cattle – skot Poultry – drůbež Devote – věnovat Livestock – hospodářská zvířata Arable crops – orná půda Lowland – nížina Wheat – pšenice Dairy – mléčné výrobky Pasture – pastvina Coal - uhlí

9 PLACES OF INTEREST - SOUTHERN ENGLAND Canterbury cathedral

10 PLACES OF INTEREST - SOUTHERN ENGLAND Stonehenge

11 PLACES OF INTEREST - SOUTHERN ENGLAND „English riviera“

12 PLACES OF INTEREST - CENTRAL ENGLAND Stratford-upon-Avon – Shakespeare´s house

13 PLACES OF INTEREST - CENTRAL ENGLAND Oxford university

14 PLACES OF INTEREST - CENTRAL ENGLAND Cambridge university

15 PLACES OF INTEREST – NOTHERN ENGLAND York´s cathedral

16 PLACES OF INTEREST – NOTHERN ENGLAND Windermere

17 PLACES OF INTEREST - SCOTLAND Loch Ness

18 SOURCES OF INFORMATION http://resources.woodlands- junior.kent.sch.uk/customs/questions/indu stry.html http://resources.woodlands- junior.kent.sch.uk/customs/questions/indu stry.html http://anglictina- maturita.studentske.cz/2009/05/places-of- interests-in-uk.html http://anglictina- maturita.studentske.cz/2009/05/places-of- interests-in-uk.html http://www.zemepis.com/VelkaBritanie.ph p http://www.zemepis.com/VelkaBritanie.ph p


Download ppt "THE UNITED KINGDOM Barbora Mandlíková, C4B. CONTENT 1, England 2, Great Britain, The United Kingdom 3, The British Isles 4, The Commonwealth of Nations."

Similar presentations


Ads by Google