Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

KASUTAJALOOD TASULISE PARKLA LOOMISEL

Similar presentations


Presentation on theme: "KASUTAJALOOD TASULISE PARKLA LOOMISEL"— Presentation transcript:

1 KASUTAJALOOD TASULISE PARKLA LOOMISEL
Eesti Infotehnoloogia Kolledž KASUTAJALOOD TASULISE PARKLA LOOMISEL Rühmatöö aines Tarkvaratehnika Juhendaja: Paul Leis Koostajad: Martin Karu Jaroslav Polovnikov Valeri Jevstafiadi Igor Švets Madis Lukk

2 Peamine ülesanne Tasuline parkla
Tasuline parkla (nagu sadamas või lennujaama juures). Parkla sissesõitu ja väljasõitu reguleerivad tõkkepuud. Sisse sõites autojuht saab kaardi, mille peal on märgitud sissesõidu aeg. Enne lahkumist autojuht peab maksma parkimise eest selleks ettenähtud automaadis. Seejärel saab parklast välja sõita.

3 avaneb ja auto sõidab sisse. Seejärel tõkkepuu sulgub.
Tasuline parkla Täpsustav info Autojuht peab maksma parkimise eest selleks ettenähtud automaadis. Selleks tuleb automaati sisestada parklakaart. Kui maksmine on edukas, automaat teatab sellest ja tagastab parklakaardi. Kui ei olnud edukas, automaat palub maksmist korrata. Sissesõidu juures on tõkkepuu ja kaarte väljastav seade. Seadmel on nupp, nupu vajutades seade väljastab kaardi. Kui kaart on autojuhi poolt välja võetud, tõkkepuu avaneb ja auto sõidab sisse. Seejärel tõkkepuu sulgub.

4 avaneb ja auto võib parklast lahkuda.
Tasuline parkla Täpsustav info Sissesõidu juures on tõkkepuu ja kaardilugemisseade kuhu autojuht sisestab parklakaardi. Kui maksmise hetkel on möödunud vähem kui 10 min, tõkkepuu avaneb ja auto võib parklast lahkuda. Eeldatakse, et tegemist on hoonevälise parklaga ning tehniliste vigade käsitlemine ei kuulu antud projekti skoobi sisse.

5 Tasuline parkla EPIC Mina kui korra eest vastutav isik soovin, et asfalt oleks kaldus, nii et vee abiga liiguks praht ja tolm drenaaži juurde ning seda oleks lihtne koristada Mina kui parkla omanik soovin, et asfalt oleks vastupidav, selleks, et see kestaks aastat, vajamata suuri parandustöid

6 Haldamine Tasuline parkla
Mina kui parkla omanik soovin, et paigaldatakse videokaamerad, selleks, et õnnetuste puhul oleks süüdlast lihtne tuvastada Mina kui reisija soovin, et parkla oleks avatud ööpäevaringselt, kuna saabun välislähetuselt alles 3 paiku öösel Mina kui üksik naisterahvas soovin, et parkla oleks valgustatud, selleks, et ka õhtul oleks seal ohutu liigelda Mina kui parkla teenindav personal (koristustööd, hooldus) soovin omada vaba sisse- ja väljapääsu kaarti, et tagada kiiret ja kvaliteetset teenust Mina kui parkla omanik soovin, et parkla oleks varustatud koha-anduritega (vaba-roheline, hõivatud-punane), selleks et lihtsamini parkimiseks vaba kohta leida Mina kui välismaalane soovin et parkimisreeglid oleks mitmes keeles ning oleksid arusaadavad

7 Liiklemine Tasuline parkla
Mina kui parkla esmakordne kasutaja soovin, et parkla struktuur oleks lihtne, nii et jõuaksin võimalikult kiiresti oma kohtumistele Mina kui bussijuht soovin, et laed oleksid kõrged (või olematud) ja ruum navigeerimiseks mõõdukas, et pääseksin oma reisibussiga liiklema Mina kui lapsevankriga ema soovin, et kõndimise ala oleks selgelt piiritletud, et autost väljudes oleks liiklemine ohutu Mina kui parkla kasutaja unustasin parkimise eest tasuda ning nüüd soovin, et mul oleks võimalik oma autoga tõkkepuu eest välja tagurdada, et saaksin parkimise eest rahulikult tasuda Mina kui jalgrattur soovin parklas jalgratast hoida, selleks peab olema parklal varjualune ja ratta lukustamise võimalus Mina kui puudega inimene soovin, et parklas oleks fikseeritud parkimiskohad puudega autojuhtide jaoks, et mugavalt ja turvaliselt autost väljuda

8 Täiendavad funktsioonid
Tasuline parkla Täiendavad funktsioonid Mina kui ärimees soovin, et tõkkepuu avaneks kiiresti (2 sekundiga), et mitte raisata aega ootamisele Mina kui parkla omanik soovin, et tõkkepuu sulguks kohe peale ühe auto välja sõitmist, selleks et järgmine kasutaja ei saaks piletita välja sõita Mina kui hübriidauto omanik soovin omada soodsat parkimisvõimalust ja/või vastavat kohta (CO2) oma auto jaoks Mina kui parkla kasutaja soovin, et kaarti väljastaval aparaadil oleks "Abi" nupp, millele vajutades saaks koheselt parklat teenindava personaliga ühendust võtta (häirete või küsimuste korral) Mina kui parkla omanik soovin, et parklasse ei pääseks õppesõiduautod, et tagada ohutu parkimine teistele kasutajatele, selleks vajan vastavat liiklusmärki parkla sissepääsu alal Mina kui parkla omanik soovin, et parkla kasutajad ei saaks parkla alal kiirust ületada, selleks vajan parkla vastavate liiklusmärkidega ja kiirust piiravate künnistega varustamist

9 Maksmine Tasuline parkla
Mina kui parkija soovin, et parkimise eest saaks tasuda mitmel moel - nii sularahas kui pangakaardiga Mina kui parkla kasutaja soovin, et parklakaardi kaotamisel oleks võimalik siiski maksta et parklast väljuda Mina kui esmakordne kasutaja soovin, et parkimispileti peal oleks selgitatud, mis tingimustel parkimise eest tuleb tasuda Mina kui kaubanduskeskuse haldaja soovin sõlmida parklaga lepingut, kus minu kliendid saavad kuni 2 tundi tasuta parkida, selleks, et autodega külastajad oleksid huvitatud minu juures ostlema Mina kui ettevõtte omanik soovin reserveerida võimalikult minu kontori läheduses kolme parkimiskohta, kuhu tohin parkida ainult mina või minu töötajad Mina kui lähedal asuva firma töötaja soovin kuukaarti, kuna korduvalt selles parklas parkimine oleks üksikute piletite puhul kallis

10 Logistilised nõuded Tasuline parkla
Mina kui kasutaja soovin, et parklal oleks mitu väljapääsu pääsemaks tipptunnil võimalikult kiirelt soovitud suunda Mina kui tuletõrjuja soovin, et vajadusel pääsen tuletõrjeautoga parklasse ning veehüdrandile ligi

11 Ehitusfaas Tasuline parkla
Mina kui ehitaja soovin, et ehitamise ajaks on eraldatud ala, et saaksin oma autoga tööl käia Mina kui ehitaja soovin, et haagisega auto saaks tõrgeteta sisse (ja välja) sõita


Download ppt "KASUTAJALOOD TASULISE PARKLA LOOMISEL"

Similar presentations


Ads by Google