Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Veľká cena Košíc 2009 v bridži Grand Prix Košice 2009 in Bridge V. ročník.

Similar presentations


Presentation on theme: "Veľká cena Košíc 2009 v bridži Grand Prix Košice 2009 in Bridge V. ročník."— Presentation transcript:

1 Veľká cena Košíc 2009 v bridži Grand Prix Košice 2009 in Bridge V. ročník

2 Košický bridžový klub ul. J. Čajaka 1 Každý utorok a piatok o 17:00 Every Thursday and Friday at 17:00 www.geocities.com/bridzklub_kosice

3

4 Hracia sála

5 Poháre a sponzori

6 Víťazí párov 2009

7 Víťazi družstiev 2009

8 Najlepší ženský a juniorský pár 2009

9 Winners Pairs 2005 Kálcsev - Griger 2006 Krátký - Varga 2007 Krzeszowska – Krzeszowski 2008 Fogaras – Gal 2009 Földi - Zöld Maďarsko Teams 2005 Marta (Kálcsev, Griger, Bata, Jonap) 2006 Novotný (Novotný, Ujma, Andrzejewski, Smaza) 2007 Print-Tech (Fogaras, Gal, Foldi, Zold ) 2008 Interface (Honti, Bodir, Varga I., Macskasy) 2009 Blonde (M. Kopecky, Hoderova, Jankova, V. Volhejn )

10 Bridge Grand Prix Košice 2005 Družstvá - Teams 1.Marta (Kálcsev, Griger, Bata, Jonap) 2.Miskolc (Barczy P., Barczy Z., Barczy T., Moldovan ) 3.Cassovia (Horňák, Vysocký, Belyus, Gabrik) 1.Kálcsev-Griger 2.Horňák-Vysocký 3.Klimčík-Menyhért Páry - Pairs

11 Bridge Grand Prix Košice 2006 Družstvá - Teams 1.Novotný (Novotný, Ujma, Andrzejewski, Smaza) 2.Libris (Menyhért, Klimčík, Herout, Lohay) 3.Boros (Boros, Munka, Ploščica, Števák) 1.Krátký - Varga 2.Herout - Lohay 3.Bárczy T. - Gáspar Páry - Pairs

12 Grand Prix Košice in Bridge 2007 Družstvá - Teams 1.Print-Tech (Fogaras, Gál, Földi, Zöld ) 2.Laurus (Klimčík, Menyhért, Tokárová, Zlacký) 3.Bonsai Team (Szilágyi, Varga, Lohay, Hencz) 1.Krzeszowska - Krzeszowski 2.Górski - Macior 3.Belyus - Gabrik Páry - Pairs

13 Bridge Grand Prix Košice 2008 Družstvá - Teams 1.Interfaces (Honti, Bodir, Varga I., Macskay) 2.Pik B-B (Michalek, Gorski Z., Cios, Skwark) 3.Kecsua (Szilagyi, Mezei, Talyigas, Varga S.) 1.Fogaras - Gal 2.Mezei - Talyigas 3.Filip – Velecký Páry - Pairs

14 Bridge Grand Prix Košice 2009 Družstvá - Teams 1.Blonde (M. Kopecky, Hoderova, Jankova, V. Volhejn ) 2.Freesoft ( L. Syilagyi, Mezei, Fried, S. Varga ) 3.Print-Tech (Fogaras, Gál, Földi, Zöld ) Maďarsko 1.Földi – Zöld 2.Griger-Kálcsev 3.M. Kopecký -V. Volhejn Páry - Pairs

15 Grand Prix Košice 2007

16 Bridge Grand Prix Košice 2007

17 Grand Prix Košice 2007

18

19

20 Grand Prix Košice 2006

21


Download ppt "Veľká cena Košíc 2009 v bridži Grand Prix Košice 2009 in Bridge V. ročník."

Similar presentations


Ads by Google