Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Hudební škola Vlastimil Šram ITV 2.skp DBS1 - 2009 DBS: sram_hudebniskola.

Similar presentations


Presentation on theme: "Hudební škola Vlastimil Šram ITV 2.skp DBS1 - 2009 DBS: sram_hudebniskola."— Presentation transcript:

1 Hudební škola Vlastimil Šram ITV 2.skp DBS1 - 2009 DBS: sram_hudebniskola

2 StudentVyuka Ucebna UcitelPredmet Má 1 N 1 11 1 ER Diagram Budova Má 1N

3 Relační DB model STUDENT (Id_student, Jmeno, Prijmeni, Datnar, Mesto, Ulice, PSC) VYUKA (Id_vyuka, Student, Ucitel, Predmet, Ucebna, DelkaVyuky, PocetHodin) UČITEL (Id_ucitel, Jmeno, Prijmeni, Datnar, Predmet) PREDMET (Id_predmet, Nazev) UCEBNA (Id_ucebna, Nazev, Budova) BUDOVA (Id_budova, Nazev, Mesto, Ulice, PSC)

4 StudentVyuka Ucebna UcitelPredmet Má 1 N 1 11 1 DB model Budova Má 1N Id_student Jmeno Prijmeni Datnar Mesto Ulice PSC Id_vyuka Ucitel Predmet Student Ucebna DelkaVyuky PocetHodin Prijmeni Datnar Predmet Id_ucitel Jmeno Id_predmet Nazev Id_ucebna Nazev Budova Id_budova Nazev Mesto Ulice PSC

5 SQL Dotazy Agregační dotaz --Vypíše počet učitelů učících předmět 1 (Keyboard) use sram_hudebniskola select COUNT(prijmeni) as Pocet_ucicich from Ucitel inner join Predmet on Id_predmet = Predmet where Id_predmet = '1' Dotaz s poddotazy -- Vypíše všechny předměty Keyboard vyučované v budově v ČB use sram_hudebniskola select distinct Ucebna.nazev, Ucebna from Ucebna inner join vyuka on vyuka.predmet = Predmet inner join predmet on Vyuka.ucebna = Id_ucebna where Vyuka.Predmet = '1' and Budova = '1'

6 SQL Dotazy Spojení 3 tabulek -- Vypíše předměty vyučované učitelem Černý use sram_hudebniskola select distinct Nazev from Predmet P, Vyuka V, Ucitel U where V.Ucitel = U.Id_ucitel and V.Predmet = P.Id_predmet and Prijmeni like 'Černý'


Download ppt "Hudební škola Vlastimil Šram ITV 2.skp DBS1 - 2009 DBS: sram_hudebniskola."

Similar presentations


Ads by Google