Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

אפשרויות של פקודה plot צבעים Colors- ViewingBoxYRange,ViewingBoxYMax, ViewingBoxYMin, - מתאמים את הטווח שמוצג בגרף מקראהLegendVisible- כותרת -Header דרוג-

Similar presentations


Presentation on theme: "אפשרויות של פקודה plot צבעים Colors- ViewingBoxYRange,ViewingBoxYMax, ViewingBoxYMin, - מתאמים את הטווח שמוצג בגרף מקראהLegendVisible- כותרת -Header דרוג-"— Presentation transcript:

1 אפשרויות של פקודה plot צבעים Colors- ViewingBoxYRange,ViewingBoxYMax, ViewingBoxYMin, - מתאמים את הטווח שמוצג בגרף מקראהLegendVisible- כותרת -Header דרוג- Scaling גובה -Height

2 plot(x,x^x,x^x^x,x=0..2,ViewingBoxYRange=0..2, Colors=[RGB::Black,RGB::Red,RGB::Green], LegendVisible=TRUE,Header="Plot 1", Scaling=Constrained,Height=13*unit::cm); דוגמה: תמצאו את הפקודה לplot 2-

3 plot(ln(x),ln(ln(x)),ln(ln(ln(x))),x=0..7, ViewingBoxYRange=-5..2, Colors=[RGB::Green,RGB::Red,RGB::Black], LegendVisible=TRUE,Header="Plot 2", Scaling=Constrained,Height=13*unit::cm);

4 אנימציה דוגמה:plot(x^a,x=0..2,a=0..2) תמצאו את הפקודה ל

5 גרף תלת-מימדי plot(f(x,y),x=x0..x1,y=y0..y1,#3D) פקודה שמציירת משטח f(x,y) בתחום [x0,x1;y0,y1] דוגמה: גרף של plot(sin(x)cos(y),x=-PI..PI,y=-PI..PI,#3D,Mesh=[50,50]) בתחום תציירו את הגרפים של בתחום

6 תציירו את הגרף של בתחום plot(sin(1/x)/y,sin(x)*cos(y)/x,x=-PI..PI,y=-PI..PI,Mesh=[100,100],#3D)

7 חישוב נתונים של גרף plot::Function2d(f(x),x=x0..x1) מחזירה את הנתונים של גרף f(x) בתחום x=x0..x1 plot::Line2d([x0,y0],[x1,y1]) מחזירה את הנתונים של קו עם קצים בנקודות [x0,y0],[x1,y1] plot::Line2d(x,y) מחזירה את הנתונים של הנקודה עם קואורדינאטות x,y plot::Circle2d(R,[x,y]) מחזירה את המעגל עם רדיוס R ומרכז בנקודה x,y

8 דוגמה: x0:=plot::Circle2d(2,[0,0]); x1:=plot::Point2d(1,1,PointSize = 6*unit::mm); x2:=plot::Point2d(-1,1,PointSize = 6*unit::mm); x3:=plot::Line2d([-1,-0.5],[1,-0.5]); x4:=plot::Function2d(y^2-1.5,y=-1..1); plot(x0,x1,x2,x3,x4); תמצאו את הפקודות ל-

9 x0:=plot::Circle2d(2,[0,0]); x1:=plot::Point2d(1,1,PointSize = 6*unit::mm); x2:=plot::Point2d(-1,1,PointSize = 6*unit::mm); x3:=plot::Line2d([-1,-1.5],[1,-1.5]); x4:=plot::Function2d(-y^2-0.5,y=-1..1); plot(x0,x1,x2,x3,x4);

10 אנימציה ונתונים דוגמה: x0:=plot::Circle2d(2,[0,0]); x1:=plot::Point2d(1+0.3*cos(a),1+0.3*sin(a),a=0..2*PI,PointSize = 6*unit::mm); x2:=plot::Point2d(-1+0.3*cos(a),1+0.3*sin(a),a=-PI..PI,PointSize = 6*unit::mm); x3:=plot::Line2d([-1,-0.5],[1,-0.5]); x4:=plot::Function2d(y^2-1.5,y=-1..1); plot(x0,x1,x2,x3,x4);

11 x0:=plot::Circle2d(2,[0,0]); x1:=plot::Point2d(1+0.3*cos(a),1+0.3*sin(a),a=0..2*PI,PointSiz e = 6*unit::mm); x2:=plot::Point2d(-1+0.3*cos(a),1+0.3*sin(a),a=- PI..PI,PointSize = 6*unit::mm); x3:=plot::Function2d(cos(a)^2*y^2-1.5,y=-1..1,a=0..PI); x4:=plot::Function2d(-sin(a)^2*y^2-0.5,y=-1..1,a=0..PI); plot(x0,x1,x2,x3,x4);

12 תאור פרמטרי וסתום של עקום דוגמה: תאור סתום a:=plot::Implicite2d(y^3+x*y=1,x=-10..10,y=-5..5) plot(a) דוגמה: תאור פרמטרי a:=plot::Curve2d([sin(5*t),sin(6*t)],t=0..PI) plot(a)


Download ppt "אפשרויות של פקודה plot צבעים Colors- ViewingBoxYRange,ViewingBoxYMax, ViewingBoxYMin, - מתאמים את הטווח שמוצג בגרף מקראהLegendVisible- כותרת -Header דרוג-"

Similar presentations


Ads by Google