Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

1 www.egitimcininadresi.com Cümleler Oluşturalım www.egitimcininadresi.com.

Similar presentations


Presentation on theme: "1 www.egitimcininadresi.com Cümleler Oluşturalım www.egitimcininadresi.com."— Presentation transcript:

1 1 Cümleler Oluşturalım

2 2 Atatürk Türkiye’nin atasıdır.

3 3 yumurtayedi.Ömer

4 4 Mutluördeknerede ?

5 5 Bababalonal.

6 6 BurakberaberOyna.

7 7 sakınunutma.Ali

8 8 sakınunutma.Ali

9 9 Adana’dandöndü.Babam

10 10 okulakoşmuş.Minnoş

11 11 domatessoy.Seda


Download ppt "1 www.egitimcininadresi.com Cümleler Oluşturalım www.egitimcininadresi.com."

Similar presentations


Ads by Google