Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

INTRODUCTION #ARBCN_EDU Augmented Reality & EDUCATION By ISIDRO NAVARRO & RAUL GASA Dosis de Ciencia - RARARA EDITORES.

Similar presentations


Presentation on theme: "INTRODUCTION #ARBCN_EDU Augmented Reality & EDUCATION By ISIDRO NAVARRO & RAUL GASA Dosis de Ciencia - RARARA EDITORES."— Presentation transcript:

1 INTRODUCTION AUGMENTEDREALITYBARCELONA.COM @AR_BCN #ARBCN_EDU Augmented Reality & EDUCATION By ISIDRO NAVARRO & RAUL GASA Dosis de Ciencia - RARARA EDITORES Dosis de Ciencia és un llibre amb continguts de diferents matèries de ciéncies amb RA. 1

2 INTRODUCTION AUGMENTEDREALITYBARCELONA.COM @AR_BCN #ARBCN_EDU Augmented Reality & EDUCATION By ISIDRO NAVARRO & RAUL GASA Anatomy 4D - Aplicació educativa Unity 3D pot ser una eina molt útil de creació de continguts interactius per dispositius mòbils 2 ANATOMY 4D

3 INTRODUCTION AUGMENTEDREALITYBARCELONA.COM @AR_BCN #ARBCN_EDU Augmented Reality & EDUCATION By ISIDRO NAVARRO & RAUL GASA AR-BOOKS Publicacions de RA aplicades al dibuix tècnic ‘Curso para la mejora de la capacidad espacial’ AR-BOOKs 3 VIDEO

4 INTRODUCTION AUGMENTEDREALITYBARCELONA.COM @AR_BCN #ARBCN_EDU Augmented Reality & EDUCATION By ISIDRO NAVARRO & RAUL GASA AUMENTATY Plataformes de generació de continguts AUMENTATY AUTHOR y VIEWER

5 INTRODUCTION AUGMENTEDREALITYBARCELONA.COM @AR_BCN #ARBCN_EDU Augmented Reality & EDUCATION By ISIDRO NAVARRO & RAUL GASA Aplicacions mòbils Aplicacions aplicades a la Visualització de models 3D 5 BIBLIOTECA ETSAB AR MODELOS 3D ETSAB AR VIDEO

6 INTRODUCTION AUGMENTEDREALITYBARCELONA.COM @AR_BCN #ARBCN_EDU Augmented Reality & EDUCATION By ISIDRO NAVARRO & RAUL GASA FUTUR 6

7 INTRODUCTION AUGMENTEDREALITYBARCELONA.COM @AR_BCN #ARBCN_EDU Augmented Reality & EDUCATION By ISIDRO NAVARRO & RAUL GASA OCULUS RIFT – REALITAT VIRTUAL Oculus Rift utilitza dos lents a una montura que combina dues pantalles de 640 x 800 pixels. 7 HD 1080p Prototipo 440 PPP 5-pulgadas Versión actual 215 PPP 7-pulgadas VIDEO

8 INTRODUCTION AUGMENTEDREALITYBARCELONA.COM @AR_BCN #ARBCN_EDU Augmented Reality & EDUCATION By ISIDRO NAVARRO & RAUL GASA LEAP MOTION - INTERACCIÓ El dispositiu Leap Motion captura el moviment de les mans per poder mostrar continguts interacitius. 8 VIDEO

9 INTRODUCTION AUGMENTEDREALITYBARCELONA.COM @AR_BCN #ARBCN_EDU Augmented Reality & EDUCATION By ISIDRO NAVARRO & RAUL GASA GOOGLE GLASSES Google Glass fa fotos i vídeos a 720p HD. Incorpora un ‘touchpad’ per controlar el dispositiu amb el tacte i visualitzar les opcions del menú. 9 VIDEO WEB

10 INTRODUCTION AUGMENTEDREALITYBARCELONA.COM @AR_BCN #ARBCN_EDU Augmented Reality & EDUCATION By ISIDRO NAVARRO & RAUL GASA HitLabNZ, Univ Canterbury. AUS Formación de RA con Google Glass: Glass Class AWE’14Glass ClassAWE 10 WEB

11 INTRODUCTION AUGMENTEDREALITYBARCELONA.COM @AR_BCN #ARBCN_EDU Augmented Reality & EDUCATION By ISIDRO NAVARRO & RAUL GASA IF KIDS HAVE GLASS - GOOGLE GLASS Margaret A. Powers explora l’aplicació de Google Glass a classes de pre-escolar. 11 WEB

12 INTRODUCTION AUGMENTEDREALITYBARCELONA.COM @AR_BCN #ARBCN_EDU Augmented Reality & EDUCATION By ISIDRO NAVARRO & RAUL GASA STEMbite youtube - GOOGLE GLASS Andrew Vanden Heuvel mostra classes de física amb Google Glass a la universidad. 12 VIDEO

13 INTRODUCTION AUGMENTEDREALITYBARCELONA.COM @AR_BCN #ARBCN_EDU Augmented Reality & EDUCATION By ISIDRO NAVARRO & RAUL GASA Artistic class - GOOGLE GLASS Hannah Brown ensenya dibuix artístic i tècnic amb Google Glass 13 VIDEO

14 INTRODUCTION AUGMENTEDREALITYBARCELONA.COM @AR_BCN #ARBCN_EDU Augmented Reality & EDUCATION By ISIDRO NAVARRO & RAUL GASA ULLERES PER EDUCACIÓ Aplicació a les aulas Prof. Telmo Zarraonandia, Grupo de Sistemas Interactivos. Univ.Carlos III. Madrid 14 VIDEO

15 INTRODUCTION AUGMENTEDREALITYBARCELONA.COM @AR_BCN #ARBCN_EDU Augmented Reality & EDUCATION By ISIDRO NAVARRO & RAUL GASA ‘Internationa Augmented Med’ AR in cultural heritage Modelado 3D y geolocalización de 12 edificios del yacimiento arqueológico de Ampurias. Museo de Ampurias, UPC, i2Cat. Mayo 2014 15 VIDEO

16 INTRODUCTION AUGMENTEDREALITYBARCELONA.COM @AR_BCN #ARBCN_EDU Augmented Reality & EDUCATION By ISIDRO NAVARRO & RAUL GASA ‘AUMENTA.ME’ Conference AR in EDUCATION 16 WEB

17 INTRODUCTION AUGMENTEDREALITYBARCELONA.COM @AR_BCN #ARBCN_EDU Augmented Reality & EDUCATION By ISIDRO NAVARRO & RAUL GASA Isidro Navarro LinkedIn Youtube Slideshare Google+ Twitter Facebook Scholar Meetup Web 17


Download ppt "INTRODUCTION #ARBCN_EDU Augmented Reality & EDUCATION By ISIDRO NAVARRO & RAUL GASA Dosis de Ciencia - RARARA EDITORES."

Similar presentations


Ads by Google