Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PERIODONCIA.

Similar presentations


Presentation on theme: "PERIODONCIA."— Presentation transcript:

1 PERIODONCIA

2 Diagnóstico en Periodoncia
Posición da marxe xenxival: Fondo de bolsa. Nivel de inserción apical do epitelio de unión (distancia dende a LAC) Hipertrofia (pseudobolsa) Recesión Perda de inserción 0,25 N Sonda periodontal: seguindo o eixo do dente Saúde: > 3 mm Erros: cálculo, inflamación, restauraciones sobrecontorneadas, forza… Índice de sangrado: (localizaciones de sangrado/localizaciones) x 100 [15-20% risco de perda de inserción] Temperatura (inflamación), cultivos (A.a, P.g,

3 Diagnóstico en Periodoncia
Sondaxe periodontal MESIAL MEDIAL DISTAL Sondas Manuais: OMS, Michigan, Williams, Carolina del Norte, Nabers. Sondas electrónicas: Periprobe (1986), Sonda Toronto (1987) Florida (1988), Interprobe (1994)

4 Diagnóstico en Periodoncia
Sondaxe periodontal: Afectación de furca: Grado I: 3 mm en sentido horizontal Grado II: + 3 mm en sentido horizontal Grado III: A sonda pasa de lado a lado Movilidade dental: (Miller 1950) Grado 0: Movilidade fisiológica Grado I: < 1 mm Gado II: > 1 mm en calquera dirección Grado III: + 1 mm en dirección horizontal e/ou vertical

5 Diagnóstico en Periodoncia
Sondaxe de furca

6 Diagnóstico en Periodoncia
Diagnóstico radiolóxico: Placas de fósforo

7 Diagnóstico en Periodoncia
Diagnóstico radiolóxico: 14 radiografías: 2 sup dcha, 3 sup ant, 2 sup izqda, 2 inf dche, 3 inf dcha, 2 inf izqda Cálculo Defectos óseos/perda ósea Ancho do espazo do LPO (0,15-0,25 mm) Afectación de furca

8 Xenxivite Tratamento: tartrectomía

9 Xenvivite Tratamento: tartrectomía

10 Tratamento periodontal básico
Puntas ultrasónicas de periodoncia: Menor diámetro (0.5 mm) Slimline inserts

11 Tratamento periodontal básico
RAR: Eliminación de placa e cálculo da superficie radicular sen intención de eliminar estrutura dentaria ( carga bacteriana infección periodontal)

12 Tratamento periodontal básico
Cincel, aixada, fouce, curetas (universais, Gracey)

13 Tratamento periodontal básico
Curetas Gracey 11-12: Superifidie mesial de dentes posteriores 1-2, 3-4, 5-6: Dentes anteriores (interproximal e caras libres) 13-14: Superficie distal de dentes anteriores 7-8, 9-10: Superficies libres de dentes posteriores

14 Tratamento periodontal básico
Curetas par bolsas profundas Curetas Gracey Curvette

15 Tratamento periodontal básico
Curetas para implantes

16 Tratamento periodontal básico
Perioset (fresas diamantadas)

17 Tratamento periodontal
Irrigación das bolsas (xeringa con saída lateral) Clorhexidina Bicarbonato (con suero) Iodo


Download ppt "PERIODONCIA."

Similar presentations


Ads by Google