Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

PERIODONCIA. Diagnóstico en Periodoncia  Posición da marxe xenxival: Fondo de bolsa. Nivel de inserción apical do epitelio de unión (distancia dende.

Similar presentations


Presentation on theme: "PERIODONCIA. Diagnóstico en Periodoncia  Posición da marxe xenxival: Fondo de bolsa. Nivel de inserción apical do epitelio de unión (distancia dende."— Presentation transcript:

1 PERIODONCIA

2 Diagnóstico en Periodoncia  Posición da marxe xenxival: Fondo de bolsa. Nivel de inserción apical do epitelio de unión (distancia dende a LAC) Hipertrofia (pseudobolsa) Recesión Perda de inserción 0,25 N Sonda periodontal: seguindo o eixo do dente Saúde: > 3 mm Erros: cálculo, inflamación, restauraciones sobrecontorneadas, forza… Índice de sangrado: (localizaciones de sangrado/localizaciones) x 100 [15-20% risco de perda de inserción] Temperatura (inflamación), cultivos (A.a, P.g,

3 Diagnóstico en Periodoncia  Sondaxe periodontal Sondas electrónicas: Periprobe (1986), Sonda Toronto (1987) Florida (1988), Interprobe (1994) MESIALMEDIALDISTAL Sondas Manuais: OMS, Michigan, Williams, Carolina del Norte, Nabers.

4 Diagnóstico en Periodoncia  Sondaxe periodontal: Afectación de furca: ○ Grado I: 3 mm en sentido horizontal ○ Grado II: + 3 mm en sentido horizontal ○ Grado III: A sonda pasa de lado a lado  Movilidade dental: (Miller 1950) Grado 0: Movilidade fisiológica Grado I: < 1 mm Gado II: > 1 mm en calquera dirección Grado III: + 1 mm en dirección horizontal e/ou vertical

5 Diagnóstico en Periodoncia  Sondaxe de furca

6 Diagnóstico en Periodoncia  Diagnóstico radiolóxico: Placas de fósforo

7 Diagnóstico en Periodoncia  Diagnóstico radiolóxico: 14 radiografías: 2 sup dcha, 3 sup ant, 2 sup izqda, 2 inf dche, 3 inf dcha, 2 inf izqda Cálculo Defectos óseos/perda ósea Ancho do espazo do LPO (0,15-0,25 mm) Afectación de furca

8 Xenxivite  Tratamento: tartrectomía

9 Xenvivite  Tratamento: tartrectomía

10 Tratamento periodontal básico  Puntas ultrasónicas de periodoncia: Menor diámetro (0.5 mm) Slimline inserts

11 Tratamento periodontal básico  RAR: Eliminación de placa e cálculo da superficie radicular sen intención de eliminar estrutura dentaria ( carga bacteriana infección periodontal)

12 Tratamento periodontal básico  Cincel, aixada, fouce, curetas (universais, Gracey)

13 Tratamento periodontal básico 1-2, 3-4, 5-6: Dentes anteriores (interproximal e caras libres) 7-8, 9-10: Superficies libres de dentes posteriores 11-12: Superifidie mesial de dentes posteriores 13-14: Superficie distal de dentes anteriores Curetas Gracey

14 Tratamento periodontal básico  Curetas par bolsas profundas Curetas Gracey Curvette

15 Tratamento periodontal básico  Curetas para implantes

16 Tratamento periodontal básico  Perioset (fresas diamantadas)

17 Tratamento periodontal  Irrigación das bolsas (xeringa con saída lateral) Clorhexidina Bicarbonato (con suero) Iodo


Download ppt "PERIODONCIA. Diagnóstico en Periodoncia  Posición da marxe xenxival: Fondo de bolsa. Nivel de inserción apical do epitelio de unión (distancia dende."

Similar presentations


Ads by Google