Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Trăim vremi de har ca Ilie These are the days of Elijah.

Similar presentations


Presentation on theme: "Trăim vremi de har ca Ilie These are the days of Elijah."— Presentation transcript:

1 Trăim vremi de har ca Ilie These are the days of Elijah

2 Trăim vremi de har ca Ilie, Cuvântul divin proclamând, Trăim iar în vremea lui Moise, profetul, Neprihănire primind. Deşi zi de zi încercări vin, E foame, întuneric, război, Rămânem un glas care strigă-n pustie: “Pregătiţi calea Domnului Sfânt!” These are the days of Elijah Declaring the Word of the Lord And these are the days of your servant Moses Righteousness being restored And though these are days of great trials Of famine and darkness and sword Still we are the voice in the desert crying Prepare ye the way of the Lord!

3 El vine iar peste nori păşind, Trâmbiţe vestesc, un soare strălucind, Să-L slăvim, e-al îndurării an, Din Sion El ne-a mântuit. Behold He comes! Riding on the clouds! Shining like the sun! At the trumpet call Lift your voice! It's the year of Jubilee! And out of Zion's hill salvation comes!

4 Sunt zilele lui Ezechiel, Când oasele prind viaţă iar. Sunt zilele-n care, ca David, psalmistul, Un templu de laudă zidim. Sunt zilele de seceriş sfânt, Sunt holdele coapte pe câmp, Suntem lucrătorii din via Ta, Doamne, Cuvântul divin proclamând. And these are the days of Ezekiel The dry bones becoming as flesh And these are the days of your servant David Rebuilding a temple of praise And these are the days of the harvest The fields are as white in the world And we are the laborers in your vineyard Declaring the word of the Lord!

5 :/ El vine iar peste nori păşind, Trâmbiţe vestesc, un soare strălucind, Să-L slăvim, e-al îndurării an, Din Sion El ne-a mântuit. /: Nimeni nu este ca Tine ! (x7) There's no God like Jehovah! (X7) (Choir Again) Behold He comes! Riding on the clouds! Shining like the sun! At the trumpet call Lift your voice! It's the year of Jubilee! And out of Zion's hill salvation comes! :/ And out of Zion's hill salvation comes! /:

6 Amen


Download ppt "Trăim vremi de har ca Ilie These are the days of Elijah."

Similar presentations


Ads by Google