Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Akses di Dalam Kampus UKM Tidak perlu ID dan Password Portal e-Jurnal.

Similar presentations


Presentation on theme: "Akses di Dalam Kampus UKM Tidak perlu ID dan Password Portal e-Jurnal."— Presentation transcript:

1 Akses di Dalam Kampus UKM http://www.eklik.ukm.my/jetp/search.php Tidak perlu ID dan Password Portal e-Jurnal

2 Akses di Luar Kampus UKM http://www.eklik.ukm.my/jetp/search2.php Perlu ID dan Password Portal e-Jurnal http://www.ezplib.ukm.my

3 ① Klik Judul Jurnal ② Masukkan kata kunci dalam Bahasa Inggeris sahaja

4 ③ Contoh; Carian biotechnology ⑤ Senarai jurnal biotechnology dipaparkan ⑥Contoh; Klik pada Biotechnology Advances, Impact Factor 8.250. Akses di ScienceDirect ④ Klik Cari/Search

5 Tips : Jika akses daripada Luar Kampus UKM, perlu UserID & Password Portal e-Jurnal untuk muat turun artikel teks penuh

6 ⑦Jurnal Biotechnology Advances diakses dalam Pangkalan Data ScienceDirect ⑧Klik Vol/Iss (Volume/Issue) untuk melihat senarai artikel. Atau guna langkah ⑨ & ⑩ ⑨ Masukkan kata kunci untuk pencarian makalah di dalam Biotechnology Advances ⑩ Klik Search ScienceDirect

7 ⑪Klik PDF untuk muat turun artikel

8 ⑪Klik File untuk Save, Print, Email dan sebagainya.


Download ppt "Akses di Dalam Kampus UKM Tidak perlu ID dan Password Portal e-Jurnal."

Similar presentations


Ads by Google