Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

芭蕾術語 國立台北藝術大學舞蹈系講師 薛美良 製.

Similar presentations


Presentation on theme: "芭蕾術語 國立台北藝術大學舞蹈系講師 薛美良 製."— Presentation transcript:

1 芭蕾術語 國立台北藝術大學舞蹈系講師 薛美良 製

2 身體九個位置

3 Croisè devant

4 Croisè derrierè

5 Effacè devant

6 Effacè derrierè

7 Ecartè devant, Ecartè derrierè

8 舞台空間與方位

9 Barrè Exercise

10 Pliè (demi & grand)

11 Battement tendu

12 Battement degagè (jetè)

13 Degagè en Clochè

14 Pas de cheval

15 Rond de jambè par terrè

16 Battement Fondu

17 Pepit Battement

18 Pepit Battement battu

19 Fliè -flac

20 Retirè and Passè

21 Rond de jambe en l’air

22 Battement developpè

23 Penchèe

24 Relevè lent

25 Grand Battement

26 Grant Battement balancoirè (en Cloche)

27 Center Exercise

28 Arabesquè

29 Assemblè

30 Balancè de cotè

31 Ballonnè

32 Ballottè

33 Brisè

34 Chantment

35 Cobriolè

36 Echappè Sautè

37 Fiallè

38 Fouette en tournant

39 Gargouilladè

40 Glissadè

41 Grand jetè

42 Jetè

43 Man’s turn En l’air

44 Pas de bazquè

45 Pas de Chat

46 Passe Sautè

47 Piquè emboitè en tournaut

48 Pirouettè 4th position

49 Pirouettè en dedans

50 Royalè

51 Sissonnè Fermeè

52 Sissonnè tombeè

53 soubresaut

54 Soutenu en tournant


Download ppt "芭蕾術語 國立台北藝術大學舞蹈系講師 薛美良 製."

Similar presentations


Ads by Google