Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Teorijski i praktični aspekti pronalaženja relevantnih informacija Vanja Kenjić Centar za razvoj nastavnog osoblja

Similar presentations


Presentation on theme: "Teorijski i praktični aspekti pronalaženja relevantnih informacija Vanja Kenjić Centar za razvoj nastavnog osoblja"— Presentation transcript:

1 Teorijski i praktični aspekti pronalaženja relevantnih informacija Vanja Kenjić Centar za razvoj nastavnog osoblja vanja.kenjic@efsa.unsa.ba

2 Agenda 10:00 – 10:20 10:00 – 10:20 Bibliotečko informacioni centar EFSA (web) 10:20 – 10:45 10:20 – 10:45 Elektronske baze podataka (primjer EBSCO baze) 11:00 – 11:40 11:00 – 11:40 Pauza i Praktično pretraživanje Ebsco baze 12:00 – 12:40 12:00 – 12:40 Sistemi referenciranja i praktična upotreba (autor- datum, numerički stil)

3 Bibliotečko Informacioni Centar (BIC) EFSA Preko Web stranice Fakulteta Preko Web stranice Fakulteta http://www.efsa.unsa.ba/ef/index.php?o ption=com_content&task=view&id=223 &Itemid=169 http://www.efsa.unsa.ba

4 Sistemi referenciranja Vanja Kenjić Centar za razvoj nastavnog osoblja vanja.kenjic@efsa.unsa.ba

5 Plagijarizam “If you steal from one author, it's plagiarism; if you steal from many, it's research."[ 1] [ 1][ 1] Plagijarizmom se smatra korištenje tuđih riječi, ideja ili informacija, bez navođenja izvora, tj. predstavljanje tuđih ideja svojima. Plagijarizmom se smatra korištenje tuđih riječi, ideja ili informacija, bez navođenja izvora, tj. predstavljanje tuđih ideja svojima. [1][1] W. Mizner, “U.S. playwright”, In: The Oxford dictionary of quotations. Rev. 4th ed. Oxford; New York, Oxford University Press, 1996. p. 478 [1]

6 Referenciranje Tačno navođenje izvora preuzetih podataka i Tačno navođenje izvora preuzetih podataka i puna informacija o korištenom izvoru naziva se bibliografska referenca. Reference se navode ukoliko predstavljaju: direktni citat iz drugog izvora direktni citat iz drugog izvora parafrazirani tekst, sintetiziran i/ili uklopljen u studentov rad, ali je ideja iz drugog izvora parafrazirani tekst, sintetiziran i/ili uklopljen u studentov rad, ali je ideja iz drugog izvora informacije dobivene iz drugih studija informacije dobivene iz drugih studija statističke podatke statističke podatke teorije i ideje drugih autora teorije i ideje drugih autora činjenice koje ne spadaju u opće znanje činjenice koje ne spadaju u opće znanje

7 Citiranje i parafraziranje „Pod citiranjem se podrazumijeva od riječi do riječi pismeno ili usmeno navođenje tuđih dijelova teksta ili riječi koje se mogu izvorno provjeriti“[1]. „Pod citiranjem se podrazumijeva od riječi do riječi pismeno ili usmeno navođenje tuđih dijelova teksta ili riječi koje se mogu izvorno provjeriti“[1].[1] Parafraziranje označava uključivanje ideja, misli ili podataka drugih autora u svoj rad. Parafraziranje označava uključivanje ideja, misli ili podataka drugih autora u svoj rad. [1][1] R. Zelenika, Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. 4. izd. Rijeka, Ekonomski fakultet u Rijeci, 2000. p. 481 [1]

8 Sistemi referenciranja Sistemi autor – datum: Harvard, APA, MLA.. Numerički sistemi: Chicago, Turabian, Oxford, Footnote, Turabian... Pomoć mentora pri izboru bibliografskog stila Pomoć mentora pri izboru bibliografskog stila Harvard Business School Harvard Business School

9 Sistem autor-datum Pri navođenju korištenog izvora unutar teksta potrebno je u zagradi dati slijedeće detalje: prezime autora, godina izdavanja i broj stranice Referenca se u radu navodi: Referenca se u radu navodi: –u tekstu (kratki zapis reference: autor- godina- br. stranice) –i u Literaturi na kraju rada

10 Sistem autor-datum Osnovna shema citiranja reference u Literaturi: Prezime autora, inicijali (godina). Naziv djela. Izdanje. Mjesto izdavanja: Izdavač.

11 Knjiga (jedan autor) Knjiga (jedan autor) U tekstu: Nedavno istraživanje (Krugman, 1997. p.43) je pokazalo da… Knjiga (više od tri autora) U tekstu: Prema tvrdnjama Atkinsona et al. (2000) psihologija može.... Časopis (članak) U tekstu: Ovakva procedura se zagovara (Metcalfe, Diaz and Wagoner, 2003) još... Rad sa konferencije, zbornik radova U tekstu: Prikazano je (Rantanen, 1999) da...

12 LITERATURA: Harvard (author- date) izlazni stil Atkinson R L et al (2000). Hilgard's introduction to psychology. 13th ed. Fort Worth, Harcourt College. Atkinson R L et al (2000). Hilgard's introduction to psychology. 13th ed. Fort Worth, Harcourt College. Krugman, P. (1997). The Age of Diminished Expectations: U.S. Economic Policy in 1990's. 3rd ed. Cambridge: MIT Press Krugman, P. (1997). The Age of Diminished Expectations: U.S. Economic Policy in 1990's. 3rd ed. Cambridge: MIT Press Metcalfe, A., Diaz, V. And Wagoner, R. (2003). Academy, technology, society and the market: four frames of reference for copyright and fair use. Portal: libraries and the academy. 3(2), pp. 191-206. Metcalfe, A., Diaz, V. And Wagoner, R. (2003). Academy, technology, society and the market: four frames of reference for copyright and fair use. Portal: libraries and the academy. 3(2), pp. 191-206. Rantanen, J. (1999). Demographic trends in the global workforce. In: Ageing and health: a global challenge for the 21st century. Proceedings of a WHO Symposium. Kobe, 10-13 november 1998. Geneva: World Health Organization. pp. 38-42 Rantanen, J. (1999). Demographic trends in the global workforce. In: Ageing and health: a global challenge for the 21st century. Proceedings of a WHO Symposium. Kobe, 10-13 november 1998. Geneva: World Health Organization. pp. 38-42

13 Numerički sistem referenciranja Označava referirani izvor uz pomoć arapskog broja (na kraju citiranih ili parafraziranih dijelova teksta) Označava referirani izvor uz pomoć arapskog broja (na kraju citiranih ili parafraziranih dijelova teksta) Osnovni način navođenja korištenog izvora u tekstu je hronološko unošenje arapskog broja citata za koji se na dnu iste stranice kreira fusnota. Osnovni način navođenja korištenog izvora u tekstu je hronološko unošenje arapskog broja citata za koji se na dnu iste stranice kreira fusnota.

14 Numerički sistem referenciranja Latinski izrazi: 1. op.cit. (i.e. opus citatum, opere citato, lat. – u radu citirano, navedeno djelo) Primjer: –M. Šamić, Kako nastaje naučno djelo. 4. izd. Sarajevo: Svjetlost, 1977. p. 23. –S. Andrijić i M. Puljić. Metodologija i tehnika izrade seminarskog i diplomskog rada, Sarajevo: Ekonomski fakultet, 1987. p. 27. –M. Šamić, op. cit., p. 32

15 Numerički sistem referenciranja 2. ibid. (i.e. ibidem, lat. – na istom mjestu) Primjer: M. Šamić, Kako nastaje naučno djelo. 4. izd. Sarajevo: Svjetlost, 1977. p. 23 M. Šamić, Kako nastaje naučno djelo. 4. izd. Sarajevo: Svjetlost, 1977. p. 23 ibid., p. 123 ibid., p. 123 ibid., pp. 93-95 ibid., pp. 93-95

16 Numerički sistem referenciranja U fusnoti se nalaze detalji citirane reference, a puni opis reference se navodi u Bibliografiji na kraju rada. U fusnoti se nalaze detalji citirane reference, a puni opis reference se navodi u Bibliografiji na kraju rada. Osnovna shema citiranja reference u Bibliografiji: Osnovna shema citiranja reference u Bibliografiji: Prezime autora, puno ime autora. Naziv djela. Izdanje. Mjesto izdavanja: Izdavač, godina izdavanja.

17 Knjiga (jedan autor) Fusnota: 1 P. Krugman, The Age of Diminished Expectations: U.S. Economic Policy in 1990's. Cambridge, MIT Press, 1997. p. 213 Knjiga (više od tri autora) Fusnota: 3 J. Smith et al, The History of the World Wide Web, 2nd ed. Chicago, University of Chicago Press, 2004. p. 267 Časopis (članak) Fusnota: 11 J. Harker, "The Rise of the Urban Middle Class", Journal of Urban Renewal, 4 (45): 1985. pp. 35-56 Članak časopisa iz elektronske baze podataka Fusnota: 6 M. Roman, "Son of NAFTA?“, Business Week, 12. December, 2003, http://www.epnet.com/ (pristup 12. 05. 2005.) http://www.epnet.com/

18 Bibliografija: Numerički izlazni stil Harker, Joanie. "The Rise of the Urban Middle Class". Journal of Urban Renewal, 4(45) 1985. Harker, Joanie. "The Rise of the Urban Middle Class". Journal of Urban Renewal, 4(45) 1985. Heller, Chris and Andrea Gottlieb, "Gender roles in Society", In: Cross – Cultural Perspective, ed. Sherry Collier. Louisville: Pilgrim Press, 2001. Heller, Chris and Andrea Gottlieb, "Gender roles in Society", In: Cross – Cultural Perspective, ed. Sherry Collier. Louisville: Pilgrim Press, 2001. Krugman, Paul. The Age of Diminished Expectations: U.S. Economic Policy in 1990's. 3 rd ed. Cambridge: MIT Press, 1997. Krugman, Paul. The Age of Diminished Expectations: U.S. Economic Policy in 1990's. 3 rd ed. Cambridge: MIT Press, 1997. Roman, Monica. „Son of NAFTA?“. Business Week, 12. December, 2003. http://www.epnet.com/ (pristup 12. 05. 2005.) Roman, Monica. „Son of NAFTA?“. Business Week, 12. December, 2003. http://www.epnet.com/ (pristup 12. 05. 2005.)http://www.epnet.com/

19 Hvala na pažnji! Za dodatna pitanja i detalje možete nas kontaktirati e-mailom: vanja.kenjic@efsa.unsa.ba ili na telefon: 033 253 789 Centar za razvoj nastavnog osoblja


Download ppt "Teorijski i praktični aspekti pronalaženja relevantnih informacija Vanja Kenjić Centar za razvoj nastavnog osoblja"

Similar presentations


Ads by Google