Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Pengenalan kepada puisi

Similar presentations


Presentation on theme: "Pengenalan kepada puisi"— Presentation transcript:

1 Pengenalan kepada puisi

2 Definisi Puisi berasal daripada bahasa Latin dari kata poeta, yang artinya membangun, menyebabkan, menimbulkan, menyair Bentuk karangan yang terikat atau tidak terikat oleh rima, ritma dan jumlah baris Ditandai oleh bahasa yang padat

3 “puisi mengajarkan sebanyak mungkin dengan kata-kata sesedikit mungkin
- Ralph Waldo Emerson

4 “The best words in the best order” “Kata-kata terbaik dalam susunan terbaik“
- S.T. Coleridge

5 “Karangan yang digunakan untuk melafazkan fikiran yang cantik dengan bahasa yang indah, dan melukiskan kemanisan dan kecantikan bahasa.” Pendita Za’ba:

6 Puisi Lama syair, pantun, mantra, gurindam, talibun, seloka, karmina Moden sajak, puisi dramatik, puisi lirik, puisi epik

7 Menghuraikan puisi

8 Menghuraikan pusi Dalam menghuraikan sebuah puisi, perkara-perkara yang diteliti ialah: Tema Nada Gaya bahasa Unsur bunyi Pengajaran

9 Tema persoalan pokok atau idea utama yang ingin disampaikan oleh penyajak. pengalaman hidup yang ditempuhi atau dilihat oleh penyajak dalam kehidupan sehariannya. Contoh: cinta atau kasih sayang keluarga agama masyarakat alam sekitaran, dan sebagainya

10 Nada Nada ialah perasaan yang timbul dalam sajak.
Ia berkait rapat dengan tujuan sajak itu ditulis. Contoh: Nada protes: marah dan ingin memberontak Sinis: tidak senang akan sesuatu/ seseorang Melankolik: sedih Nostalgis: rindu Romantis: tenang atau ada rasa cinta

11 Pengajaran Nilai positif yang dapat dapat diraih oleh pembaca Contoh:
Hormat-menghormati Berjimat-cermat Rajin berusaha Berterima kasih kepada manusia, bersyukur kepada Tuhan Insaf dan sebagainya.

12 Kupasan sajak dari aspek tema, nada dan pengajaran
Sajak: ‘Seorang Guru Tua’

13 Seorang Guru Tua Guruku yang baik Masih lagi mengajar Sedang aku kini sudah besar Dulu wajahnya muda Kini rambut memutih kepala Ada anak-anak muridnya Sudah menjadi menteri Kini memegang jawatan tinggi Tidak kurang pula bergelar usahawan berjaya

14 Tema Tema: Kegigihan seorang guru
penyajak menaikkan darjat seorang guru kerana dia telah mendidik anak muridnya sehingga mereka berjaya guru yang masih gigih mengajar walaupun sudah bertahun-tahun menjalankan tanggungjawab itu guru banyak berbakti pada masyarakat supaya masa depan anak bangsa terjamin mengingatkan pembaca kepada peranan penting seorang guru dalam masyarakat

15 Persoalan Tanggungjawab seorang guru
mendidik anak bangsa ialah sebuah tanggungjawab yang berat seorang guru harus tetap menjalankan tugasnya dengan gigih kerana mendidik merupakan satu amanah Pentingnya ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan penting untuk menjamin masa depan yang cerah orang yang berpendidikan tinggi boleh mencapai apa sahaja yang dia cita-citakan.

16 Nada Nada: Romantis melahirkan rasa kasih sayang dan hutang budi kepada manusia yang bergelar guru memperlihatkan keperibadian seorang guru yang seperti lilin memberi cahaya; berkorban demi anak didik yang tercinta penyajak menyeru kepada semua untuk mengingati jasa guru

17 Pengajaran Berterima kasih
kita harus berterima kasih atas segala pengorbanan guru-guru kita tunjukkan rasa kasih dan hormat pada mereka. kita harus menyedari dan menginsafi kepayahan guru yang bersusah-payah mendidik kita Guru sanggup memenuhi segala keperluan anak murid walaupun terpaksa bersusah payah Guru yang sanggup mengorbankan masa dan tenaga untuk mendidik

18 BENGKEL PENGENALAN SAJAK
Deklamasi sajak Sesi 3

19 Apakah itu deklamasi? membaca puisi dengan lagu atau gerak tubuh sebagai alat bantu gerak yang dimaksudkan ialah gerak alat bantu yang puitis, yang seirama dengan isi bacaan mendeklamasikan puisi dengan menggunakan ketinggian suara dan irama yang sesuai

20 Mengenalpasti nada puisi
Nada berkaitan dengan perasaan yang ingin disampaikan oleh penyajak dalam sajaknya. Deklamator harus menilai apakah nada sajak yang dipilih. Kalau sajak yang dipilih itu mengandung kepahlawanan, keberanian dan kegagahan, maka kita harus mendeklamasikan puisi tersebut dengan perasaan dan perbuatan, yang menunjukkan seorang pahlawan, seorang yang gagah berani.

21 Cara-cara lain mendeklamasi sajak
Mestamu Murid melagukan sajak atau puisi tanpa muzik. Gunakan melodi lagu yang diminati/popular dan gantikan seni kata/lirik lagu itu dengan sajak atau puisi yang dipelajari. Murid lebih mudah mengingati sajak Teknik ini sesuai untuk puisi seperti sajak, pantun, syair, gurindam, dan seloka.

22 Cara-cara lain mendeklamasi sajak
Dekon Seorang murid mendeklamasikan sajak Seorang atau beberapa orang murid melakonkan aksi yang sesuai dengan maksud sajak Murid lebih mudah mengingati sajak

23 Terima kasih


Download ppt "Pengenalan kepada puisi"

Similar presentations


Ads by Google