Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Delski pomorski savez postojao je nakon grčko-perzijskih ratova Atena – najmoćniji polis u savezu ↓ Delski pomorski savez → Atenski pomorski savez prestankom.

Similar presentations


Presentation on theme: "Delski pomorski savez postojao je nakon grčko-perzijskih ratova Atena – najmoćniji polis u savezu ↓ Delski pomorski savez → Atenski pomorski savez prestankom."— Presentation transcript:

1

2 Delski pomorski savez postojao je nakon grčko-perzijskih ratova Atena – najmoćniji polis u savezu ↓ Delski pomorski savez → Atenski pomorski savez prestankom ratne opasnosti članice saveza plaćali godišnju članarinu novcem umjesto brodova Rast moći i bogatstva Atene Državna blagajna se punila novcem Savez upotrebljavao naziv gradovi kojima upravljaju Atenjani Procvat obrta i trgovine Veliko iskorištavanje rudnika soli i srebra Atenski kamenolom – mramor (vrlo vrijedan kamen)

3 Raste ugled običnog puka Narodna skupština → najznačajnije tijelo vlasti, a moć Vijeća aristokracije slabi u 5.st.pr.Kr. Atenom je upravljao Periklo plemićkog je podrijetla i zalagao se za puk (najviše puni državnu blagajnu) → unio promijene u Solonove zakone dobnu granicu za pravo glasa je snizio s 30 na 18 g. uveo je dnevne plaće u skupštini, upravi i državnom poslu → mogućnost sudjelovanja u javnom i političkom životu svima ukinuo je imovinske uvjete uveo kazališni novac zbog promoviranja kulture puka djelovanje kazališta: Dionizijsko kazalište i Odeon

4 plemić i vojskovo đ a iz vremena ratova protiv Perzijanaca najveći atenski državnik

5 Poticao razvoj književnosti, umjetnosti, znanosti i graditeljstva Periklovo razdoblje → zlatno doba Atene Fidije, kipar i idejni tvorac atenskog gornjeg grada Akropole Eshil, Sofoklo i Euripid – istaknuti književnici, njihova djela se izvodila u kazalištima Izgradnja kazališta je bila najznačajnija Herodot, otac povijesti Tukidida, povjesničar

6 Najslavniji grčki kipar svoga vremena Djela: Portret Atene Partenos, atenska akropola, Portret konja, … Bliski prijatelj Perikla

7 Grčki povjesničar ˝Otac povijesti ˝ Djelo Historiae → opisuje povijesne doga đ aje, krajeve i ljude Sudjelovao u grčko- perzijskom ratu Koristi se jednostavnim pripovjednim jezikom

8 Povjesničar Opisao je Peleponeski rat Povijesne doga đ aje opisuje nepristrano, koristeći se podacima obiju zaraćenih strana

9 Periklovo vrijeme → procvat filozofije Djelovanje najvećeg filozofa stare Grčke → Sokrat Sokratovi učenici i nakon njegove smrti nastavili s radom Platon bio je najistaknutiji Sokratov učenik Djelo Država → kritike upućene vladarima, prikazuje kako bi savršena država trebala izgledati Platonov učenik Aristotel → zalagao za načelo zlatne sredine

10 najveći starogrčki filozof živio skromno većinu vremena hodao jednostavno odjeven i bos Svoja djela nije zapisivao,nego su ih zapisivali njegovi učenici

11 Utjecajan grčki filozof Najistaknutiji Sokratov učenik Osnovao filozofsku školu Akademija Djelo Država Aristotelov učitelj

12 Platonov učenik Osnovao vlastitu filozofsku školu Licej Me đ u najvećim filozofima djela: Organona, Fiziku, Metafiziku, Nikomahovu etiku, Politiku, Poetiku Retoriku

13 1. Na koje se sve načine punila atenska državna blagajna? 2. Tko je upravlja sredinom 5.st.pr.Kr.? 3. Kako je Periklo dodatno demokratizirao Atenu? 4. Kako se zove Periklovo razdoblje? 5. Tko je idejni tvorac atenskog grada Akropole? 6. Kako se zove otac povijesti? 7. Nabroji nekoliko filozofa. 8. Kako se zove filozofska škola koju je osnovao Platon, a kako se zove Aristotelova filozofska škola?

14 Atena – najmoćniji polis u savezu Delski pomorski savez → Atenski pomorski savez Narodna skupština → najznačajnije tijelo vlasti, a moć Vijeća aristokracije slabi u 5.st.pr.Kr. Atenom je upravljao Periklo dobnu granicu za pravo glasa je snizio s 30 na 18 g. uveo je dnevne plaće u skupštini, upravi i državnom poslu → mogućnost sudjelovanja u javnom i političkom životu svima ukinuo je imovinske uvjete Poticao razvoj književnosti, umjetnosti, znanosti i graditeljstva

15 Periklovo razdoblje → zlatno doba Atene Izgradnja kazališta je bila najznačajnija Djelovanje najvećeg filozofa stare Grčke → Sokrat Platon bio je najistaknutiji Sokratov učenik Platonov učenik Aristotel → zalagao za načelo zlatne sredine Fidije – kipar, idejni tvorac atenske Akropole i bliski prijatelj Perikla Herodot – otac povijesti Filozofi: Sokrat, Platon i Aristotel


Download ppt "Delski pomorski savez postojao je nakon grčko-perzijskih ratova Atena – najmoćniji polis u savezu ↓ Delski pomorski savez → Atenski pomorski savez prestankom."

Similar presentations


Ads by Google