Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Atenska demokracija.

Similar presentations


Presentation on theme: "Atenska demokracija."— Presentation transcript:

1 Atenska demokracija

2 Uspon Atene Delski pomorski savez postojao je nakon grčko-perzijskih ratova Atena – najmoćniji polis u savezu Delski pomorski savez → Atenski pomorski savez prestankom ratne opasnosti članice saveza plaćali godišnju članarinu novcem umjesto brodova Rast moći i bogatstva Atene Državna blagajna se punila novcem Savez upotrebljavao naziv gradovi kojima upravljaju Atenjani Procvat obrta i trgovine Veliko iskorištavanje rudnika soli i srebra Atenski kamenolom – mramor (vrlo vrijedan kamen)

3 Periklo Raste ugled običnog puka
Narodna skupština → najznačajnije tijelo vlasti, a moć Vijeća aristokracije slabi u 5.st.pr.Kr. Atenom je upravljao Periklo plemićkog je podrijetla i zalagao se za puk (najviše puni državnu blagajnu) → unio promijene u Solonove zakone dobnu granicu za pravo glasa je snizio s 30 na 18 g. uveo je dnevne plaće u skupštini, upravi i državnom poslu → mogućnost sudjelovanja u javnom i političkom životu svima ukinuo je imovinske uvjete uveo kazališni novac zbog promoviranja kulture puka djelovanje kazališta: Dionizijsko kazalište i Odeon

4 Periklo plemić i vojskovođa iz vremena ratova protiv Perzijanaca
najveći atenski državnik

5 Procvat atenske kulture, znanosti i umjetnosti
Poticao razvoj književnosti, umjetnosti, znanosti i graditeljstva Periklovo razdoblje → zlatno doba Atene Fidije, kipar i idejni tvorac atenskog gornjeg grada Akropole Eshil, Sofoklo i Euripid – istaknuti književnici, njihova djela se izvodila u kazalištima Izgradnja kazališta je bila najznačajnija Herodot, otac povijesti Tukidida, povjesničar

6 Fidije Najslavniji grčki kipar svoga vremena
Djela: Portret Atene Partenos, atenska akropola, Portret konja, … Bliski prijatelj Perikla

7 Herodot Grčki povjesničar ˝Otac povijesti ˝
Djelo Historiae → opisuje povijesne događaje, krajeve i ljude Sudjelovao u grčko- perzijskom ratu Koristi se jednostavnim pripovjednim jezikom

8 Tukidida Povjesničar Opisao je Peleponeski rat
Povijesne događaje opisuje nepristrano, koristeći se podacima obiju zaraćenih strana

9 Periklovo vrijeme → procvat filozofije
Djelovanje najvećeg filozofa stare Grčke → Sokrat Sokratovi učenici i nakon njegove smrti nastavili s radom Platon bio je najistaknutiji Sokratov učenik Djelo Država → kritike upućene vladarima, prikazuje kako bi savršena država trebala izgledati Platonov učenik Aristotel → zalagao za načelo zlatne sredine

10 Sokrat najveći starogrčki filozof živio skromno
većinu vremena hodao jednostavno odjeven i bos Svoja djela nije zapisivao,nego su ih zapisivali njegovi učenici

11 Platon Utjecajan grčki filozof Najistaknutiji Sokratov učenik
Osnovao filozofsku školu Akademija Djelo Država Aristotelov učitelj

12 Aristotel Platonov učenik Osnovao vlastitu filozofsku školu Licej
Među najvećim filozofima djela: Organona, Fiziku, Metafiziku, Nikomahovu etiku, Politiku, Poetiku Retoriku

13 Pitanja Na koje se sve načine punila atenska državna blagajna?
Tko je upravlja sredinom 5.st.pr.Kr.? Kako je Periklo dodatno demokratizirao Atenu? Kako se zove Periklovo razdoblje? Tko je idejni tvorac atenskog grada Akropole? Kako se zove otac povijesti? Nabroji nekoliko filozofa. Kako se zove filozofska škola koju je osnovao Platon, a kako se zove Aristotelova filozofska škola?

14 Upamti! dobnu granicu za pravo glasa je snizio s 30 na 18 g.
Atena – najmoćniji polis u savezu Delski pomorski savez → Atenski pomorski savez Narodna skupština → najznačajnije tijelo vlasti, a moć Vijeća aristokracije slabi u 5.st.pr.Kr. Atenom je upravljao Periklo dobnu granicu za pravo glasa je snizio s 30 na 18 g. uveo je dnevne plaće u skupštini, upravi i državnom poslu → mogućnost sudjelovanja u javnom i političkom životu svima ukinuo je imovinske uvjete Poticao razvoj književnosti, umjetnosti, znanosti i graditeljstva

15 Periklovo razdoblje → zlatno doba Atene
Izgradnja kazališta je bila najznačajnija Djelovanje najvećeg filozofa stare Grčke → Sokrat Platon bio je najistaknutiji Sokratov učenik Platonov učenik Aristotel → zalagao za načelo zlatne sredine Fidije – kipar, idejni tvorac atenske Akropole i bliski prijatelj Perikla Herodot – otac povijesti Filozofi: Sokrat, Platon i Aristotel


Download ppt "Atenska demokracija."

Similar presentations


Ads by Google