Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

Phonological Exercise 3. Pronunciation of ř ř + vowel: řádekřekařídký řádnýředitelříjen řasyřepaŘím.

Similar presentations


Presentation on theme: "Phonological Exercise 3. Pronunciation of ř ř + vowel: řádekřekařídký řádnýředitelříjen řasyřepaŘím."— Presentation transcript:

1 Phonological Exercise 3

2 Pronunciation of ř ř + vowel: řádekřekařídký řádnýředitelříjen řasyřepaŘím

3 Pronunciation of ř ř in intervocalic position: Dvořákúřádhořet pořádhořímařit kuřetvořitnářek

4 Pronunciation of ř ř in word final position: malířkeř talířtchoř udržbář

5 Pronunciation of ř ř in consonant clusters—voiced: Zdařbůh!rozbřeskhřbet dřevobříza

6 Pronunciation of ř ř in consonant clusters—devoiced: křovíkřtinykřemen křížtřídapřítel

7 Pronunciation of ř ř as opposed to ž: řasyxžasnout řádnýxžádný říjenxžije kouřexlouže

8 Pronunciation of ř ř as opposed to š: keřxkéž malířxspíš udržbářxsnáž


Download ppt "Phonological Exercise 3. Pronunciation of ř ř + vowel: řádekřekařídký řádnýředitelříjen řasyřepaŘím."

Similar presentations


Ads by Google